How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Quản trị viên > Hướng dẫn Khởi động Nhanh cho Người quản trị

Hướng dẫn Khởi động Nhanh cho Người quản trị

Giới thiệu

 

Hướng dẫn Khởi động nhanh này sẽ giúp bạn hỗ trợ những người hướng dẫn của bạn bắt đầu sử dụng Turnitin. Nếu bạn đã nhận được một email từ Turnitin, hãy sử dụng nút 'Bắt đầu' để bắt đầu thiết lập tài khoản.

Bước 1 - Đăng nhập

 

Để đăng nhập vào Turnitin, hãy vào trang www.turnitin.com và chọn ngôn ngữ sử dụng của bạn từ menu thả xuống.

 

Nhấp vào nút "Đăng nhập". Nhập địa chỉ email và mật khẩu người dùng của bạn rồi nhấp nút "Đăng Nhập".

 

Vui lòng đảm bảo là bạn đang sử dụng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã nhập vào trong quá trình đăng ký. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng cách nhấp vào liên kết "Đặt lại Mật khẩu" kế bên nút "Đăng nhập".

Bước 2 - Thông tin Tài khoản

 

Khi đã đăng nhập vào, bạn sẽ thấy tên tổ chức của bạn. Con số phía bên trái tên tổ chức của bạn là ID tài khoản của bạn. Để xem chìa khóa liên kết tài khoản của bạn, hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa kế bên tài khoản của bạn.

 

Trang Điều chỉnh Tài khoản hiển thị chìa khóa liên kết tài khoản của bạn.

 

Bạn nên cung cấp ID tài khoản và chìa khóa liên kết tài khoản của bạn cho những người hướng dẫn của mình. Hãy đảm bảo là gộp cả liên kết đến bản Khởi động nhanh cho Người hướng dẫn của chúng tôi:

 

http://guides.turnitin.com/Translated_Manuals/Tiếng_Việt/Hướng_dẫn_Khởi_động_nhanh_cho_Người_hướng_dẫn

 

Đó là toàn bộ những gì mà những người hướng dẫn của bạn sẽ cần để bắt đầu với Turnitin.

 

Quay lại trang nhà người quản trị của bạn bằng cách nhấp vào thanh tab Tài khoản.

Bước 3 - Tự Thêm Người hướng dẫn

 

Bạn cũng có thể tự thêm người hướng dẫn vào tài khoản của mình. Để thêm một người hướng dẫn, bạn hãy nhấp vào thanh tab Người hướng dẫn trên trang nhà người quản trị của bạn.

 

Danh mục người hướng dẫn của bạn hiển thị những người hướng dẫn được liên kết tới tài khoản của bạn. Nếu chưa có ai liên kết tới tài khoản của bạn, sẽ chỉ có tên bạn xuất hiện. Để thêm một người hướng dẫn, hãy nhấp vào nút "Thêm Người hướng dẫn".

 

Nhập tên và địa chỉ email của người hướng dẫn mà bạn muốn thêm vào và nhấp "Nộp".

 

Người hướng dẫn đó sẽ xuất hiện trên danh mục người hướng dẫn của bạn.

Bước 4 - Nộp một Bài làm

 

Nếu bạn muốn nộp bài làm lên Turnitin, bạn cần thay đổi loại người dùng của mình thành một Người hướng dẫn. Bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào mục Người hướng dẫn từ menu thả xuống cho loại người dùng ở phía trên của bất kỳ trang nào trong tài khoản của bạn.

 

Với tư cách người hướng dẫn, bạn có khả năng thiết lập lớp, nộp bài làm và xem các Báo cáo Kiểm tra Nguyên tác. Instructor Quickstart Vui lòng tham khảo bản Khởi động Nhanh cho Người hướng dẫn của chúng tôi để biết các bước tiếp theo. Bạn có thể bỏ qua đến bước 3 trong bản Khởi động nhanh vì bạn đã có một hồ sơ và không cần liên kết tài khoản của chính bạn.

Last modified

Tags

Classifications

(not set)