How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > Privacy and Security > Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuoja ja tietoturva

Turnitin kunnioittaa käyttäjän yksityisyyttä ja suojelee henkilötietoja. Pyrimme aktiivisesti korkeatasoiseen tietoturvaan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä, jotka esitellään alla. Turnitin noudattaa asiaankuuluvia Yhdysvaltojen, EU:n ja Sveitsin turvastandardeja. Alla oleva tietosuojakäytäntö tarkistetaan säännöllisesti vastaamaan yleisiä lainsäädännön muutoksia. Tässä tietosuojakäytännössä henkilötiedoilla tarkoitetaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) (EU 2016/679) annetun määritelmän mukaisia henkilötietoja.

 

Turnitin noudattaa Yhdysvaltojen, EU:n ja Sveitsin turvastandardeja.

 

Tietosuojalupaus | Tietosuojakäytäntö | Palveluehdot | EU:n tietosuojavaatimusten noudattaminen | Tekijänoikeussuoja | Lakisääteiset UKK:t

 


Tietoturva

Meltdown ja Spectre

 

Turnitin on tietoinen äskettäin paljastuneista, prosessoreihin hyökkäävistä Meltdown-
(CVE-2017-5754) ja Spectre- (CVE-2017-5753 ja CVE-2017-5715) tietoturvahaavoittuvuuksista. Haavoittuvuudet koskevat yleisimpiä prosessoreja, joita käytetään lähes kaikissa nykyaikaisissa tietokonelaitteistoissa.

 

Turnitin on jo ottanut käyttöön säännöllisesti seurattavia tietoturvamenetelmiä eikä sisäisissä järjestelmissämme ole havaittu kyseisiä haavoittuvuuksia hyödyntäviä hyökkäysohjelmia. Tietoturvatiimimme ei tähän mennessä ole havainnut asiakassovelluksiin liittyviä vaikutuksia. Tietoturvatiimi on jo aloittanut tarvittavien paikkausten tunnistamisen ja niiden soveltamisen kunkin alihankkijan suositusten mukaisesti. Jatkamme järjestelmämme skannaamista sekä näiden että muiden haavoittuvuuksien tai uhkien varalta.
 

Suosittelemme, että kaikki asiakkaat korjaavat järjestelmiään laitteiston, käyttöjärjestelmän ja sovellusten palveluntarjoajien toimittamilla paikkauksilla heti, kun ne tulevat saataville.

 

Sitä mukaa kun alihankkijoilta saadaan lisäpaikkauksia, Turnitin testaa ja ottaa niitä käyttöön tarpeen mukaisesti kohtuullisen ajan kuluessa.

 


Tietosuojalupaus

 

Alla olevassa tietosuojakäytännössä kerrotaan, millaisia henkilötietoja keräämme (ja miten), mitä teemme niillä ja miten suojaamme meille toimittamasi henkilötiedot. Käyttäjien henkilötietojen suojaaminen on meille ensisijaista.

 

 • Olemme täysin sitoutuneita avoimuuteen ja vastuulliseen teknologian käyttöön riippumatta siitä, millaisia muutoksia nopeasti kehittyvässä digitaalisessa maailmassa syntyy.
 • Pyrkiessämme luomaan uusia mahdollisuuksia koulutukseen noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Pyrimme noudattamaan tiukkoja tietosuojakäytäntöjä, jotta käyttäjän luottamus on varmasti ansaittua, ja
 • koska käyttäjän mielenrauha on meille tärkeää, suojaamme henkilötiedot erittäin huolellisesti. Käytämme niitä vain laillisin perustein.

 

Takaisin ylös


Tietosuojakäytäntö

 

Päivitetty viimeksi: 1. elokuuta 2018

 

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Turnitin-konserniyhtiöitä ja -liikeyrityksiä. Tietosuojakäytännössä kuvataan, miten Turnitin kerää, käyttää, jakaa ja suojelee käyttäjän antamia henkilötietoja. Lisäksi siinä kerrotaan, millaisia henkilötietojen käyttöön, tarkasteluun ja muutoksiin liittyviä vaihtoehtoja käyttäjällä on. Palvelumme kautta kerättävät tiedot rajoittuvat ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten Turnitin tarjoaa palvelua käyttäjälle (asiakas). Jos ja kun ulkopuolinen yritys tarjoaa palveluumme liittyvää tukipalvelua, kuten kielenkäännöspalvelua, varmistamme, että kun he käsittelevät käyttäjän henkilötietoja, edellytämme, että kyseiset kolmannet osapuolet noudattavat tietoturvastandardejamme ja sovellettavaa lainsäädäntöä.

Miksi keräämme henkilötietoja

 

Kun käyttäjä luo palvelussamme käyttäjätilin tai kun Turnitin käsittelee opiskelijan työtä, käsittelemme henkilötietoja (kuten nimi, sähköpostiosoite, työn otsikko ja koulu), jotta voimme hallinnoida käyttäjätiliä asianmukaisesti ja tarjota parasta mahdollista asiakaspalvelua. Kaikki käsittelemämme henkilötiedot ovat suoraan yhteydessä tiettyyn tarkoitukseen, kuten akateemisen tietokantamme käyttöoikeuden pyytämiseen tai verkkosisällön pyytämiseen (esim. uutiskirje, tapaustutkimus, video jne.).

 

Käyttäjä voi milloin tahansa tarkastella, päivittää, korjata tai pyyhkiä henkilötietojaan kirjautumalla käyttäjätililleen ja napsauttamalla Käyttäjätiedot-kohtaa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Tietosuojakäytännössämme on luettavissa tarkemmat tiedot, miten suojaamme henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja.

Henkilötietojen suojaaminen

 

Pyrimme pitämään käyttäjän henkilötiedot aina turvassa. Käytettävästä Turnitin-sovelluksesta riippuen henkilötietoja käsitellään tavallisesti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa suojaten niitä vahvoilla teknisillä ja organisatorisilla suojatoimilla. Käyttäjän henkilötietoihin pääsee käsiksi vain salasanalla, joten salasana on pidettävä salaisena. Edes parhailla tietoturvajärjestelmillä ei voida taata 100-prosenttista suojausta hakkereilta ja valtuuttamattomilta kolmansilta osapuolilta, jotka hankkivat tietoja julkisista verkoista.

 

Kun työ lähetetään Turnitin-palveluun, sitä verrataan laajaan, suojattuun, Turnitinin omistamaan, lisensoitua lähdeaineistoa sisältävään tietokantaan, joka kattaa miljoonia lehtiä, akateemisia julkaisuja, kirjoja ja verkkosivuja. Turnitin myös ylläpitää erillistä opiskelijatöiden arkistoa. Kukin oppilaitos voi (koulun hallintohenkilön päätösvallalla) määrittää, sisällytetäänkö opiskelijatyöt arkistoon vai ei ja annetaanko opiskelijoille mahdollisuus jättäytyä pois vai ei. Voimme poistaa opiskelijatöitä vakioarkistosta koulun hallintohenkilön pyynnöstä.

Monen lainkäyttöalueen vaatimusten noudattaminen

 

Maailmanlaajuisena yrityksenä yksi jatkuvaa keskustelua ja kehittämistä aiheuttavista asioista koskee mekanismeja, joilla valvotaan rajat ylittävää tiedonsiirtoa. Esimerkiksi Safe Harbor -sopimus maailmanlaajuisena, lakisääteisenä järjestelynä purettiin ja uusi EU:n ja Yhdysvaltojen / EU:n ja Sveitsin välinen Privacy Shield -järjestely otettiin käyttöön. Turnitin on täysin sitoutunut toteuttamaan kaikki tarvittavat tarkastukset ja sertifioinnit vastatakseen uusiin sääntöihin ja vaatimuksiin niiden monitahoisuudesta riippumatta. Olemme äskettäin toteuttaneet ulkopuolisen auditoinnin varmistaaksemme, että tietosuojakäytäntömme ovat parhaita mahdollisia ja vastaavat asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.

Mikä on tärkeintä

 

Tavoitteenamme on olla luotettava kumppani oppimiseen tarkoitettujen nykyaikaisten puitteiden luomisessa. Pyrimme antamaan kouluttajille mahdollisuuksia ja innostamaan opiskelijoita säilyttämällä akateemisen tinkimättömyyden ja kehittämällä oppimisprosessia. Lupaamme, että käyttäjän huolenaiheet ovat meidän huolenaiheitamme, ja teemme kaikkemme kunnioittaaksemme ja suojataksemme käyttäjän henkilötietoja ja tietosuojakäytäntöjä.

1. Vaatimustenmukaisuus

 

Turnitin on kouluttajien ja opiskelijoiden maailmanlaajuinen yhteisö, jossa näkemykset tietosuojasta voivat poiketa toisistaan merkittävästi. Sen lisäksi, että Turnitin kunnioittaa kaikkia mielipiteitä ja noudattaa tarkkaan kunkin maan tietosuojalainsäädäntöä, noudatamme korkeimpia mahdollisia standardeja ja pyrimme olemaan alan johtajia. Sekä työntekijämme että ulkopuoliset konsultit valvovat ja tarkastavat tuotteitamme ja palvelujamme sekä tietosuojakäytäntöämme säännöllisesti. Sillä varmistetaan, että vastaamme odotuksiin ja vaatimuksiin sekä mahdollisin osin ylitämme ne. Turnitin toteuttaa ajoittaisia vaatimustenmukaisuustarkistuksia varmistaakseen, että tämä tietosuojakäytäntö on täsmällinen, laaja-alainen, asianmukaisesti esitetty, lainmukainen, kattava, toimeenpantu ja saatavilla. Tietosuojakäytännön vastaisesti toimiva työntekijä saa osakseen kurinpitotoimia.

 

EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely

 

Turnitin on sertifioinut vaatimustenmukaisuutensa EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisellä Privacy Shield -järjestelyllä. Olemme sitoutuneet käsittelemään kaikkia EU:n jäsenmaista ja Sveitsistä saamiamme henkilötietoja sovellettavan Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti. Lue lisätietoja Privacy Shield -järjestelystä ja tutustu sertifiointiimme Privacy Shield -sivustolla. Ks. www.privacyshield.gov

 

Privacy Shield -järjestelyn mukaan Turnitin vastaa kunkin Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti saamiensa sekä puolestaan toimiville kolmansille osapuolille siirtämiensä henkilötietojen käsittelystä. Turnitin noudattaa Privacy Shield -periaatteita kaikissa ETA-alueelta lähtevissä henkilötietojen siirroissa mukaan lukien siirtojen vastuisiin liittyvät säännökset.

 

Privacy Shield -järjestelyn myötä saamiemme tai siirtämiemme henkilötietojen osalta Turnitin on Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin sääntely- ja täytäntöönpanovallan alainen (Privacy Shield -asioissa). Tilanteissa, joissa viranomaiset pyytävät tietoja lainmukaisesti, kuten kansallisen turvallisuuden tai lainvalvonnan edellytysten takaamista varten, Turnitinia voidaan pyytää luovuttamaan henkilötietoja. Jos käyttäjällä on ratkaisematon, tietosuojaa tai tietojen käyttöä koskeva ongelma, johon emme ole tarttuneet tyydyttävästi, hän voi ottaa yhteyttä Yhdysvalloissa sijaitsevaan ulkopuoliseen riidanratkaisupalveluntarjoajaan (veloituksetta) osoitteessa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Mallisopimuslausekkeet

 

Ku tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, käytämme tarvittaessa EU-direktiivin 95/46/EY mukaisia mallisopimuslausekkeita, jotka ovat kaikkien EU-jäsenmaiden asiaankuuluvien mekanismivaatimusten mukaisia Saksa, Sveitsi ja Itävalta mukaan lukien. Kussakin tapauksessa toteutamme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi.

 

Muuttuva lainsäädäntö

 

Tietosuojaan liittyvän lainsäädännön alati muuttuvan luonteen vuoksi pidätämme oikeuden tehdä lainmukaisia muutoksia tarpeen mukaan ja suosittelemme, että käyttäjä tarkistaa tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Pyrimme jatkuvasti löytämään keinoja suojata käyttäjien yksityisyys yhä paremmin.

2. Henkilötiedot

 

Koska tarjoamme koulutuspalveluja, olemme opiskelijoiden tietojen ja yksityisyyden suojelun äänekkäitä puolestapuhujia ja haluamme varmistaa, että vanhemmat, kouluttajat ja koulut tietävät sen. Siksi olemme allekirjoittaneet Future of Privacy Forum (FPF)- ja Software & Information Industry Association (SIIA) -organisaatioiden luoman Student Privacy Pledge -lupauksen.

 

TRUSTe

Student-Privacy-Pledge-Sig_logo.png privacy-shield-framework-logo.png

Keräämämme tiedot

 

Kun oppilaitoksen hallintohenkilö tai ohjaaja luo käyttäjätilin palvelussamme, pyydämme hänen henkilötietojaan, esim. nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja työnimikkeen, jotta voimme hallinnoida käyttäjätiliä oikein ja tarjota parasta mahdollista asiakaspalvelua.

 

Pyytämämme tiedot liittyvät tiettyyn tarkoitukseen, nimittäin:

 

 • Käyttäjän henkilöllisyyden varmistaminen ja liittäminen tiettyyn oppilaistokseen tai yritykseen määrittääksemme käyttäjän oikeudet käyttää palveluja tai Turnitin Feedback Studio -mobiilisovellusta
 • Sisällön lataaminen sivustoltamme, esim. demot, julkaisut ja verkkolähetykset
 • Onnistuneiden tekstilatausten kuittaukset ja vahvistukset
 • Tärkeiden, palvelua koskevien viestien lähettäminen, esim. toimintojen muutoksista
 • Järjestelmään liittyvien sähköpostiviestien lähettäminen, mm. käyttäjätilin määritys- ja salasanan palautustiedot sekä digitaaliset kuitit, kun käyttäjä lähettää töitään Turnitin-tietokantaan
 • Tuote- ja palvelutuen tarjoaminen tarvittaessa

 

Kun käyttäjä käyttää palvelujamme, käytettävän laitteen tyyppi ja käyttöjärjestelmän versio kerätään automaattisesti. Turnitin kerää tietoja asiakkaidensa ohjaamana eikä sillä ole suoraa suhdetta henkilöihin, joiden tietoja se käsittelee. Turnitin auttaa asiakkaitaan ilmoittamaan heidän asiakkailleen tarkoituksesta, jota varten henkilötietoja kerätään.

 

Käyttäjä hallitsee

 

Käyttäjällä on aina mahdollisuus lakkauttaa sähköpostiviestintä pois lukien järjestelmään liittyvät sähköpostiviestit, kuten digitaaliset kuitit ja salasanan uudelleenasetustiedot. Opiskelijatöiden käsittelyssä Turnitinilla ei ole suoraa suhdetta henkilöihin, joiden henkilötietoja se käsittelee. Henkilön, joka haluaa päästä käsiksi tietoihinsa tai korjata, muuttaa, oikaista tai pyyhkiä tietoja, tulee ohjata pyyntönsä oppilaitokseen, joka on Turnitinin asiakas (rekisterinpitäjä). Jos asiakas pyytää Turnitinia pyyhkimään tiedot, vastaamme pyyntöön 30 kalenteripäivän kuluessa. Jos käyttäjällä yksityishenkilönä on kysyttävää tai hän haluaa tehdä muutoksia henkilötietoihinsa, hän voi ottaa yhteyttä siihen oppilaitokseen, jonka kautta käyttää palvelua.

 

Lain edellyttäessä Turnitin antaa tietoja mistä tahansa käsittelemästään henkilötiedosta. Asiakas voi milloin tahansa tarkastella, korjata, muuttaa kokonaan tai anonymisoida meille antamiaan henkilötietoja seuraavasti:

 

 1. Käyttäjä kirjautuu käyttäjätililleen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 2. Käyttäjäprofiili avataan napsauttamalla navigointipalkin Käyttäjätiedot-linkkiä, jonka kautta hän voi tarkastella tai tehdä muutoksia henkilötietoihinsa.
 3. Jos tässä ilmenee ongelmia tai käyttäjä haluaa meidän tekevän muutokset puolestaan, hän voi lähettää sähköpostia osoitteeseen tiisupport@turnitin.com. Muutospyynnön toteuttaaksemme tarvitsemme tarkat tiedot, mitä käyttäjä haluaa muuttaa, sekä riittävät tiedot, jotta pystymme tunnistamaan meiltä saadun viestinnän tyypin. Lisäksi asiakastukemme voi kertoa käyttäjälle, onko meillä hallussamme tai käsittelemmekö kolmannen osapuolen puolesta häntä koskevia henkilötietoja. Vastaamme pyyntöön 30 kalenteripäivän kuluessa.

 

Poikkeustilanteet

 

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja haasteen, oikeuden määräyksen tai vastaavan lakiprosessin vuoksi tai valtionhallinnon pyynnöstä, kun laki meiltä sitä edellyttää. Jos Turnitin on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa tai varallisuutensa myynnissä joko kokonaan tai osittain, käyttäjälle ilmoitetaan sähköpostitse ja/tai huomattavissa olevalla ilmoituksella verkkosivustollamme mahdollisista omistajanvaihdoksista, henkilötietojen käytöstä ja henkilötietojasi koskevista valinnoista, joita käyttäjä tehdä. Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain etukäteen pyydetyllä suostumuksella.

3. Seurantatekniikat

 

Evästeet 

 

Turnitin ja sen kumppanit voivat käyttää evästeitä tai vastaavia tekniikoita trendien analysointiin, sivuston hallinnointiin, käyttäjien liikkeiden seurantaan sivustolla ja väestötietojen hankkimiseen käyttäjäkannasta kokonaisuutena. Evästeitä ei käytetä profilointiin. Käyttäjä voi valita, ovatko evästeet sallittuja selaimessa. Jos käyttäjä haluaa poistaa evästeet käytöstä, sivuston tai palvelun joidenkin toimintojen käyttö voi olla rajoitettua. Käyttäjä voi hallita ns. Flash-evästeitä eli Flash Local Shared Objects (LSO) -evästeitä napsauttamalla tästä.

 

Sosiaalisen median toiminnot ja pienohjelmat

 

Sivustomme sisältää sosiaalisen median toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jaa
tämä -painike ja pienoisohjelmia, jotka toimivat sivustollamme. Toiminnot voivat poimia
IP-osoitteesi, tallentaa, millä sivuilla sivustoillamme vierailet, ja asettaa evästeitä, joiden avulla toiminnot toimivat oikein. Toiminnot ja pienohjelmat ovat joskus kolmannen osapuolen isännöimiä. Käyttäjän vuorovaikutusta näiden toimintojen kanssa säätelee toiminnon tarjoavan yrityksen tietosuojalupaus.

 

Mainokset

 

Emme käytä sivustollamme mainoksia. Teemme yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa muilla sivustoilla olevan mainontamme hallinnan osalta. Ulkopuolinen kumppani voi käyttää esim. evästeitä hankkiakseen tietoa käyttäjän toiminnasta sivustolla, jotta se voi esittää hänelle mainoksia hänen toimintansa ja kiinnostuksenkohteidensa perusteella. Jos käyttäjä ei halua, että kyseisiä tietoja käytetään hänen kiinnostuksensa perusteella esitettävään mainontaan muilla sivustoilla, hän voi kieltää sen napsauttamalla tästä (tai jos sijaintimaa on Euroopan unionin alueella, napsauttamalla tästä) Käyttäjän on huomioitava, että tämä kielto ei estä mainosten näyttämistä. Käyttäjä saa edelleen yleisluonteisia mainoksia.

 

Kuten suuri osa muistakin verkkosivustoista, mekin hankimme tietoja automaattisesti ja tallennamme niitä lokitiedostoihin. Tällaisia tietoja ovat mm. IP-osoitteet, selaintyyppi, internetpalveluntarjoaja, sisääntulo-/poistumissivut, käyttöjärjestelmä, päivämäärä/aikaleima ja/tai klikkaustiedot. Voimme yhdistellä automaattisesti kerättyjä lokitietoja muihin käyttäjästä keräämiimme tietoihin. Teemme sen parantaaksemme tarjoamiamme palveluja ja kehittääksemme sivuston toimivuutta.

 

Blogi

 

Sivustomme tarjoaa julkisesti saatavilla olevia blogeja. Käyttäjän on syytä tiedostaa, että kaikki tiedot, joita hän niissä antaa, ovat jokaisen niitä tarkastelevan luettavissa, kerättävissä ja käytettävissä. Käyttäjä voi pyytää henkilötietojensa poistamista blogista tai yhteisön keskustelualueelta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiisupport@turnitin.com. Joissakin tapauksissa emme ehkä pysty poistamaan henkilötietoja. Tällöin kerromme siitä käyttäjälle sekä ilmoitamme syyn. Käyttäjä voi myös julkaista kommentin blogissamme kolmannen osapuolen sovelluksen kautta. Kommentointi voi edellyttää rekisteröitymistä. Meillä ei ole pääsyä blogeihin emmekä hallitse niissä julkaistua sisältöä. Jos käyttäjä haluaa poistaa kommenttiosiossa julkaistuja henkilötietoja, hänen on otettava yhteyttä tai kirjauduttava kolmannen osapuolen sovellukseen. Jos käyttäjä haluaa tietää, miten kolmannen osapuolen sovellus käyttää hänen tietojaan, hänen on tutustuttava heidän tietosuojakäytäntöihinsä.

4. Valinnanmahdollisuus

 

Käyttäjällä on aina mahdollisuus lakkauttaa sähköpostiviestintä pois lukien järjestelmään liittyvät sähköpostiviestit, kuten digitaaliset kuitit ja salasanan uudelleenasetustiedot.

 

 • Käyttäjällä on mahdollisuus lakata vastaanottamasta toimittamiamme viestejä, kun olemme ensin pyytäneet käyttäjän henkilötietoja.
 • Käyttäjä voi lakkauttaa viestien vastaanottamisen vierailemalla sähköpostiasetukset-sivulla.
 • Käyttäjä voi muuttaa henkilötietojaan milloin tahansa kirjautumalla käyttäjätililleen, valitsemalla kohdan Käyttäjätiedot ja tekemällä haluamansa muutokset.

 

Käyttäjä voi myös ottaa yhteyttä osoitteeseen tiisupport@turnitin.com ja pyytää, että teemme muutokset hänen puolestaan, mutta toteuttaaksemme muutospyynnön tarvitsemme tarkat tiedot, mitä käyttäjä haluaa muuttaa, sekä riittävät tiedot, jotta pystymme tunnistamaan meiltä saadun viestinnän tyypin. Aina kun käyttäjä toimittaa meille henkilötietojaan, hän voi määrittää, voimmeko luovuttaa kyseisiä tietoja henkilökohtaisesti tunnistettavassa muodossa kolmannelle osapuolelle tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mitä varten ne alun perin kerättiin tai sen jälkeen valtuutettiin.

5. Siirto kolmansille osapuolille

 

Turnitin ei myy käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille. Mitään henkilötietoja ei toimiteta kolmannelle osapuolelle, paitsi liittyen tarkoitukseen, jota varten tiedot alun perin kerättiin. Jos siirrämme henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, edellytämme, että kolmas osapuoli suostuu salassapitovelvollisuuteen ja sovellettaviin lakisääteisiin vaatimuksiin. Jaamme käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille vain siten kuin tässä tietosuojakäytännössä on kuvattu. Jos käyttäjä ei halua meidän jakavan hänen henkilötietojaan kyseisille yrityksille, hän voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiisupport@turnitin.com.

 

Turnitin voi siirtää henkilötietoja yrityksille, jotka auttavat meitä palvelumme tarjoamisessa. Siirrot kolmansille osapuolille tapahtuvat tämän käytännön ilmoittamista ja valinnanmahdollisuutta koskevien ehtojen ja asiakkaiden kanssa tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti.

 

Sivustomme sisältää linkkejä muille sivustoille, joiden tietosuojakäytännöt voivat poiketa meidän vastaavista. Jos käyttäjä lähettää henkilötietoja jollekin kyseisistä sivustoista, hänen tietonsa ovat heidän tietosuojalausuntojensa alaisia.

6. Tietoturva

 

Pyrimme pitämään käyttäjän henkilötiedot aina turvassa. Käyttäjän henkilötietojen turvaamiseksi tietomme on tallennettu Euroopan unionin alueella ja Yhdysvalloissa varmoilla fyysisillä, digitaalisilla ja menettelytapojen kannalta turvallisilla suojatoimilla, mm. SSL-salauksella, rinnakkaisvarmennetuilla palvelimilla ja datakeskuksilla sekä kehittyneellä kehäsuojauksella. Valvomme tietoturvahaavoittuvuuksia jatkuvasti ja ohjelmistopaikkaukset ovat etusijalla. Käyttäjän henkilötietoihin pääsee käsiksi vain salasanalla, joten salasana on pidettävä salaisena. Edes tiukimmin suojatuilla tietoturvajärjestelmillä ei voida taata suojausta hakkereilta ja valtuuttamattomilta kolmansilta osapuolilta, jotka hankkivat tietoja julkisista verkoista.

7. Tietojen eheys

 

Varmistamme kaikin mahdollisin tavoin, että järjestelmissämme olevat henkilötiedot ovat tarkoituksenmukaisia aiottuun käyttöön sekä virheettömiä, puutteettomia ja ajantasaisia. Turnitin säilyttää asiakkaidensa puolesta käsittelemiään henkilötietoja niin pitkään kuin asiakkaalle toimitettavien palvelujen suhteen on tarpeen. Säilytämme käyttäjän henkilötietoja niin pitkään kuin hänen käyttäjätilinsä on aktiivisena tai toimitettavien palvelujen kannalta on tarpeen. Säilytämme ja käytämme käyttäjän tietoja tarpeen mukaan täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, ratkaistaksemme riitoja ja toimeenpannaksemme sopimuksiamme. Käyttäjä voi lopettaa palveluiden käytön milloin tahansa. Hänen ei tarvitse erikseen ilmoittaa Turnitinille palveluiden käytön lopettamisesta. Käyttäjä voi poistaa käyttäjätilinsä milloin tahansa kirjautumalla käyttäjätililleen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiisupport@turnitin.com.

 

Turnitin-tietokanta sisältää opiskelijoiden ja kouluttajien lähettämiä akateemisia töitä sekä lisensoitua lähdeaineistoa internetistä. Kun opettaja haluaa tarkistaa opiskelijatyön plagioinnin varalta, koodattu kone vertaa sitä tietokannan muuhun sisältöön ja tarkistaa osumat. Ohjelmisto jättää kaikenlaisen immateriaaliomaisuuden arvioinnin ohjaajalle. Jos työssä on runsaasti osumia toiseen oppilaitokseen lähetettävään sisältöön nähden, ohjaajat voivat pyytää kyseisen työn tarkasteltavakseen. Oppilaitos voi joko hyväksyä pyynnön tai kieltää sen. Kaikki töihin liittyvät tiedot on siirrettävä ohjaajalta toiselle sähköpostitse ja siksi Turnitin-tuotteen ulkopuolella.

 

Käyttäjä omistaa aina 100-prosenttisesti oikeudet immateriaaliomaisuuteensa. Turnitin ei koskaan vaadi palveluun tai palvelun kautta lähetettyjen töiden tekijänoikeuksia. Käyttäjän omaisuus on KÄYTTÄJÄN omaisuutta. Me emme käytä emmekä aio käyttää käyttäjän immateriaaliomaisuutta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käyttäjän tekijänoikeuksien suojaamiseen ja vahvistamiseen tarkoitettujen palvelujemme toimittamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen.

8. Muutoksen tähän käytäntöön

 

Pidätämme oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tietosuojakäytäntöömme. Kun käyttäjä käyttää sivustoa, tietosuojakäytäntö on syytä tarkistaa mahdollisten muutosten varalta. Tietosuojakäytännössämme on näkyvissä viimeisimmän päivityksen päivämäärä. Jos jossakin vaiheessa päätämme käyttää käyttäjän henkilötietoja eri tavalla kuin keräämisvaiheessa on ilmoitettu, ilmoitamme siitä sähköpostitse käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä voi valita, saammeko käyttää hänen tietojaan kyseisellä tavalla. Jos käyttäjä päättää olla sallimatta tietojen käyttämisen kyseisellä tavalla, jatkamme tietojen käyttämistä sen tietosuojakäytännön mukaisesti, joka oli voimassa tietojen keräämisen aikaan.

9. Ilmoitukset

 

Kaikki tietosuojakäytäntöä koskevat kyselyt lähetetään joko sähköpostitse osoitteeseen legal@turnitin.com tai postitse osoitteeseen Turnitin, 2101 Webster St, Suite 1800, Oakland, California 94612.

 

EU:N TIETOSUOJAVAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN

 

Meillä on asiakkaita kaikkialta maailmasta, ja käyttäjän henkilötietojen käsitteleminen luottamusta herättävällä tavalla on meille kaikkein tärkeintä. Ymmärrämme, että tietosuoja on olennaisen tärkeää hyvän asiakaspalvelun kannalta. Turnitinin tavoitteena on toimia avoimesti, vastuullisesti ja sekä Euroopan unionin että Yhdysvaltojen säännösten mukaisesti, jotta arvokkaat asiakkaamme tuntevat, että heidän tietonsa ovat suojassa ja hallinnassa.

Turnitin on täysin sitoutunut seuraaviin tietosuojatoimenpiteisiin:

 

 • Emme koskaan myy käyttäjän tietoja.
 • Emme koskaan käytä käyttäjän tietoja kohdennettuun mainontaan / profilointiin.
 • Pidämme käyttäjän tiedot turvassa vahvalla salauksella ja tietoturvamenettelyillä SOC2-sertifioiduissa datakeskuksissa.
 • Noudatamme paikallisia tietosuojalakeja ja teemme yhteistyötä lakiasiantuntijoiden kanssa pysyäksemme ajan tasalla muutoksista.
 • Keräämme tietoja tiettyyn, ilmoitettuun tarkoitukseen parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja tarjoamiamme palveluja.
 • Jos meidän on lähetettävä käyttäjän tietoja kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi käännöspalvelun tarjoajalle, edellytämme sopimuksella, että tietoja käsitellään ja suojellaan yhtä korkeatasoisesti ja huolellisesti kuin me itse.
 • Kunnioitamme käyttäjän oikeutta omistaa ja hallita tietojaan, jotta hän voi muuttaa, päivittää tai poistaa niitä tarvittaessa.

 

Vaatimustenmukaisuus nyt

 

Tällä hetkellä noudatamme kaikkein tiukimpia tietosuojalakeja kaikilla lainkäyttöalueilla sekä pyrimme ennalta tarkistamaan jokaisen tietojen käsittelyyn liittyvän seikan ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä varmistaaksemme, että vastaamme edelleen asiakkaidemme vaatimuksiin.

 

Turnitin käyttää mallisopimuslausekkeita vastatakseen tietojen suojaamisen ja turvaamisen vaihteleviin, määritettyihin tarpeisiin kaikkialla Euroopan unionin alueella. Ne ovat standardoituja sopimuksia, joilla varmistetaan, että EU:n ulkopuolelle siirrettävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Näin asiakkaidemme ei tarvitse pyytää lisävaltuutuksia palvelumme käyttöön.

 

Meillä on hyvä maine tietojen suojaamista varten käytettävien standardien noudattamisessa ja pystymme vastaamaan hyvin tarkkoihin vaatimuksiin tarpeen mukaan. Esimerkiksi EU-alueella (Saksa, Itävalta ja Sveitsi mukaan lukien) tietosuojavaatimuksissa meitä sitoo direktiivi 95/46/EY. Säilytämme henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden mm. seuraavilla tavoilla:

 

 • Suosittelemme vahvasti, että oppilaitokset ilmoittavat opiskelijoille, että käytettävästä Turnitin-ratkaisusta riippuen Turnitin-palvelu sisältää tietojen siirtoa Yhdysvaltoihin, ja suosittelemme, että opiskelijoilta pyydetään suostumus mahdollisimman pian.
 • Yliopistot voivat vapaasti milloin tahansa tarkastaa ja valvoa palvelujamme.
 • Kaikki opiskelijatyöt ja niihin liittyvät henkilötiedot on salattu ja pidetään aina turvassa.
 • Opiskelijat voivat pitää henkilöllisyytensä salassa käyttämällä nimimerkkiä ja lähettämällä työt sellaisessa muodossa, joka sisältää mahdollisimman vähän tunnistettavaa metadataa.

 

Yleinen tietosuoja-asetus

 

GDPR saa lainvoiman EU:n kaikissa jäsenmaissa 25.5.2018. GDPR korvaa tietosuojadirektiivin (direktiivi 95/46/EY). Vaikka kyseessä on asetus ja se on heti voimassa EU:n kaikissa jäsenmaissa, GDPR sisältää joitakin määräyksiä, joita jäsenvaltiot voivat erityisistä syistä säätää lailla valtakunnallisella tasolla, siksi tämä käytäntö voi vastaavasti muuttua ajoittain.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen osalta Turnitin luottaa pääasiassa GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan. GDPR-asetuksen kyseisen kohdan mukaan Turnitin luottaa rekisterinpitäjän (Turnitinin asiakkaana oleva oppilaitos) julkiseen valtaan käsitellä opiskelijoiden tietoja siten, että plagioinnin vastaisilla tarkistuksilla oppilaitos voi todeta opiskelijan työn olevan hänen omansa.

 

Lisäksi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta antaa Turnitinille lainmukaisen perusteen käsittelyyn, eli rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu käsitellä tietoja omalla päätösvallallaan.

Suostumus ei ole Turnitinin ensisijainen peruste käsittelylle. Loppukäyttäjän lisenssisopimus, jota Turnitin käyttää opiskelijoiden kanssa, pysyy kuitenkin käytössä parhaiden toimintatapojen ja avoimuuden takaamiseksi.

 

GDPR-asetuksen keskeiset asiat

 

Seuraavassa esitetään GDPR-asetuksen tärkeitä näkökohtia:

 

 • GDPR-asetusta sovelletaan kaikkiin käsiteltäviin henkilötietoihin.
 • GDPR selventää sen, että EU-kansalaisten henkilötietoja käsitellessään ETA-alueen ulkopuolisten (mukaan lukien Yhdysvallat) tiedonkäsittelijöiden on noudatettava GDPR-asetusta ja käsiteltävä vain lainmukaisista syistä.
 • GDPR vaatii paljon enemmän vastuullisuutta henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojan on oltava läsnä kaikessa (palvelut, ohjelmisto, järjestelmät ja prosessit) suunnitelmallisesti ja oletuksena.
 • Henkilöiden oikeuksia on vahvistettu.
 • Kun tietoja viedään ETA-alueen ulkopuolelle, suositaan EU:n mallisopimuslausekkeita, kuten Turnitin tekeekin. EU:n ja Yhdysvaltojen / EU:n ja Sveitsin välisen Privacy Shield -järjestelyn noudattaminen on EU:n tunnistama asianmukainen toimenpide tiedon siirtämiseen laillisesti ETA-alueen ulkopuolelle. Turnitin on Privacy Shield -sertifioitu. Ks. www.privacyshield.gov

 

Lisätietoja GDPR-asetuksesta löytyy osoitteesta go.turnitin.com/gdpr

 

Lakisääteiset UKK:t

 

Miten Turnitin suojaa henkilötietoni?

 

Turnitin on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot ja siten turvaamaan käyttäjiensä yksityisyyttä. Toteutamme erittäin korkeatasoisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, käyttämällä SSL-salausta, rinnakkaisvarmennettuja palvelimia, kehittyneitä palomuureja, useita eri datakeskuksia sekä tietosuoja- ja tietoturvavalvontaa. Tietoturvajärjestelmän, jota ei ole koskaan uhattu, ja tiukimpien standardien mukaisen Student Privacy Pledge -lupauksen ansiosta ohjaajat ja opiskelijat voivat käyttää Turnitinia äärimmäisen luottamuksellisesti.

 

Kuka omistaa opiskelijatyöt, kun ne on lähetetty Turnitiniin?

 

Opiskelijoilla on tekijänoikeus Turnitin-palveluun lähetettyihin töihin. Turnitinin käyttäjäsopimus oikeuttaa Turnitinin käyttämään töitä osana plagioinninehkäisyjärjestelmää oikeudenmukaisen käytön periaatteiden mukaisesti.

 

Arkistoiko Turnitin opiskelijoiden töitä?

 

Oletuksena Turnitin arkistoi opiskelijatöitä vain tekstuaalista vertailua varten. Oppilaitokset voivat halutessaan kieltää töiden arkistoinnin palveluun.

Miten Turnitin noudattaa eri maiden tietosuojamääräyksiä?

 

Yhdysvaltalaisena, korkeita tietoturva- ja tietosuojastandardeja noudattavana yrityksenä Turnitin noudattaa useita muiden maiden tietosuojamääräyksiä, mukaan lukien tietoon perustuva suostumus, töitä lähettävien opiskelijoiden käyttöoikeus sekä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi.

 

Sitooko minua Turnitinin napsauttamalla hyväksyttävä sopimus? Mitä jos olen alaikäinen?

 

Kyllä. Alaikäisellä Turnitin-käyttäjätilin märittämiseen vaaditaan vanhemman tai huoltajan suostumus ja sopimus on siten sitova.

 

Voiko opettaja pakottaa minut lähettämään työni Turnitiniin, jos käyn yksityiskoulua tai julkista koulua?

 

Molemmissa tapauksissa kyllä. Jos käyt yksityiskoulua, olet suostunut noudattamaan koulun käytäntöjä.

 

Jakaako Turnitin tietoa kolmansien osapuolten palveluille?

 

Turnitin sisältää kolmansien osapuolten palveluja, kuten Educational Testing Service ja Language Weaver, joissa opiskelijatietoja voidaan jakaa, jotta osa kyseisistä palveluista voidaan toimittaa. Vaikka Turnitin siirtää tietoja palvelun toteuttamisen edellyttämissä määrin, Turnitin ei lähetä kolmansien osapuolten palveluille mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta tai koulua.

 

Noudattaako Turnitin yleistä tietosuoja-asetusta?

 

Kyllä. Turnitin toteutti vaatimustenmukaisuusohjelman, joka alkoi syyskuussa 2017. Turnitin on nimittänyt tietosuojavastaavan, joka vastaa GDPR-asetuksen noudattamisesta ja yhteydestä tietosuojavaltuutetun toimistoon Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Se on Turnitinin GDPR-asetuksen mukainen valvontaviranomainen. Turnitinin kaikki sisäiset käytännöt, mm. rekisteröityjen tiedonsaantipyynnöt, tietojen säilyttäminen ja tietoturvaloukkauksien ilmoittaminen, ovat GDPR-asetuksen mukaisia. Turnitinin tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen DPO@turnitin.com.

 

Noudattaako Turnitin Yhdysvaltojen FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) -lakia?

 

Kyllä. Turnitin-palvelu on vaatimustenmukainen ja auttaa oppilaitoksia noudattamaan FERPA-lakia mm. seuraavasti:

 

Turnitin odottaa ja suosittaa, että oppilaitokset noudattavat FERPA-lain mukaisia ilmoitusvaatimuksia koskien koulutustietojen käyttöä ja luovutusta, jotta opiskelijat ja vanhemmat tietävät, että koulu voi käyttää Turnitinin kaltaisia palveluja. Oppilaitokset voivat vapaasti tarkastaa tai valvoa palvelujamme varmistaakseen, että kaikkia tietoja käytetään ainoastaan ohjaajien avustamistarkoitukseen. Tiedot pidetään aina turvassa ja niitä käytetään vain ohjaajan avustamistarkoitukseen tehtävän arvioinnissa. Käyttäjät voivat lähettää työnsä nimimerkillä varustettuina ja sellaisessa muodossa, joka sisältää mahdollisimman vähän tunnistettavaa metadataa. Tämä vähentää mahdollisuuttamme kerätä ja käsitellä henkilötietoja.

 

Noudattaako Turnitin Yhdysvaltojen COPPA (Child Online Privacy Protection Act) -lakia?

 

Kyllä. Federal Trade Commission (FTC) on nimenomaisesti ilmoittanut, että COPPA-lain vaatimukset eivät koske koulujen kanssa sopimuksen tekeviä sivustoja, jotka tarjoavat verkossa toimivia ohjelmia koulujen ja niiden opiskelijoiden hyväksi sekä keräävät henkilötietoja vain näitä tarkoituksia varten (FTC COPPA UKK NRO 55.) Palveluilta ei edellytetä vanhemman etukäteen antamaa, todennettavaa suostumusta ennen henkilötietojen keräämistä tai säilyttämistä. Turnitinin palvelut, jotka sisältävät alkuperäisyystarkistuksen ja verkkoarvostelun, tarjotaan Turnitinin koulupiirien kanssa solmimien sopimusten mukaisesti eikä Turnitin kerää henkilötietoja muihin tarkoituksiin. FTC on todennut, että kyseisissä olosuhteissa toimijat, kuten Turnitin, voivat olettaa, että koulu on sallinut henkilötietojen keräämisen sillä perusteella, että koulu on saanut vanhempien suostumuksen. Koulut saavat vanhempien suostumuksen usein opiskelijoille ja vanhemmille toimitetun sallitun käytön menettelyn kautta. Lisäksi COPPA-laki sallii, mutta ei edellytä, että koulut voivat toimia edustajina vanhempien puolesta ja antaa suostumuksen kerätä opiskelijan henkilötietoja verkossa kouluun liittyvissä asioissa (FTC COPPA UKK NRO 54).

 

Takaisin ylös


Palveluehdot

 

Johdanto

 

Koulutustekniikan palveluntarjoajana luotamme, että tiedot tarjoavat käyttäjälle upeita ratkaisuja, jotka edistävät oppimista ja opettamista, ja käyttäjä luottaa, että me pidämme kyseiset tiedot suojassa. Suhtaudumme vastuuseen vakavasti ja lupaamme, ettemme myy tai jaa henkilötietoja ja että käytämme niitä vain siihen tarkoitukseen, johon käyttäjä on antanut suostumuksensa. Huolehdimme tiedoista ja varmistamme, että käyttäjällä on kaikki hallintaoikeus tietoihinsa. Tietosuojakäytännössämme on kerrottu yksityiskohtaisesti, miten suojaamme käyttäjän tietoja ja yksityisyyttä.

 

Käyttöehdoissa on esitetty pääpiirteittäin lakisääteiset ehdot, joilla hallitaan tämän verkkosivuston ja muiden Turnitin, LLC:n (”Turnitin”) tarjoamien sivustojen käyttöä. Viittaamme kaikkiin Turnitinin sivustoihin yhteisellä nimityksellä ”sivusto”.

 

*** Käyttämällä sivusto(j)amme ja siihen/niihin liittyviä palveluja käyttäjä hyväksyy, että nämä ehdot sitovat häntä lain mukaisesti. Jos käyttäjä ei hyväksy tätä, hänen on syytä poistua sivustolta. ***

 

Nämä ehdot täydentävät muita Turnitinin kanssa solmittuja sopimuksia mukaan lukien käyttäjän tai organisaation suorittamaa Turnitinin tuotteiden tai palvelujen käyttöä säätelevät sopimukset (esim. Turnitinin rekisteröintisopimus).

 

Jos näiden ehtojen ja muiden erillisten sopimusten välillä ilmenee ristiriita, sovelletaan erillistä sopimusta, mutta henkilötietoja koskevissa asioissa sovelletaan aina tämän asiakirjan GDPR-osiota.

 

Pyydämme käyttäjää hyväksymään, että hän käyttää sivusto(j)a ja palveluja niille tarkoitetussa tarkoituksessa ja eikä toimi lainvastaisesti tai salli kenenkään muun käyttää sivustojamme lainvastaiseen toimintaan (esim. vilppi, roskapostitus, kunnianloukkaus, virusten jakaminen tai mikä tahansa muu sosiaalisesti epähyväksyttävä käyttäytyminen).

 

Kiitos!

 

Laillinen sopimus

 

Hyväksymällä nämä ehdot Turnitin myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen lisenssin käyttää sivustoa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa mihinkään tarkoitukseen, joka on lainvastainen tai näiden ehtojen perusteella kielletty.

 

 • Käyttäjä ei saa takaisinmallintaa, purkaa tai kääntää takaisin mitään sivustolla olevaa tai sivuston kautta saatavaa ohjelmistoa tai tekniikkaa, paitsi sovellettavan lain sallimissa määrin.
 • Sivuston sisältöä ei saa jakaa, muokata monistaa tai käyttää kokonaan tai osittain ilman Turnitinilta etukäteen saatua kirjallista hyväksyntää. Käyttäjä saa ladata sisältöä sivustolta yhdelle tietokoneelle, kunhan hän säilyttää kaikki tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut omistusmerkinnät. Materiaalien käyttö millä tahansa muulla verkkosivustolla tai verkottuneessa tietokoneympäristössä mihin tahansa tarkoitukseen on kielletty.
 • Käyttäjä ei saa kehystää tai hyödyntää kehystekniikoita sivuston minkään osan ympäröimiseksi tai rajoittamiseksi ilman Turnitinin nimenomaista kirjallista hyväksyntää.

 

Jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, hän ei ole enää valtuutettu käyttämään sivustoa.

 

Suosittelemme, että käyttäjä säilyttää kopion näistä ehdoista myöhempää tarvetta varten. Käyttäjän on syytä huomioida, että voimme tarkistaa näitä ehtoja milloin tahansa, ja käyttäjän vastuulla on lukea nämä ehdot läpi säännöllisesti sekä ymmärtää, että käyttäessään sivustoa hän sitoutuu noudattamaan uusimpia ehtoja.

 

Käyttäjää helpottaaksemme olemme julkaisseet käytännöt ja ehdot kotisivullamme ja ne ovat saatavilla jokaisessa kohdassa, joissa pyydämme käyttäjän henkilötietoja.

 

Tekijänoikeuden omistaminen

 

Sivusto on Turnitinin omistama ja hoitama. Kaikki siihen liittyvät palvelut, sisältö, tiedot ja muu sivustolla oleva tai sivuston kautta suoraan saatavilla oleva materiaali on myös Turnitinin tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden, lisenssinantajien ja/tai alihankkijoiden omaisuutta. Sivusto on suojattu tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä koskevalla Yhdysvaltain ja kansainvälisellä lainsäädännöllä. Kaikissa käyttäjän sivuston kautta saatavilla olevasta materiaalista tai muusta sisällöstä tekemissä kopioissa on oltava samat tekijänoikeus- ja muut omistusmerkinnät kuin materiaalissa tai sisällössä. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä käyttäjälle näissä ehdoissa tai muissa Turnitinin kanssa tehtävissä sopimuksissa, pidätetään Turnitinilla ja/tai sen alihankkijoilla ja lisenssinantajilla.

 

Jos käyttäjä on opiskelija, joka lähettää työnsä tarkastukseen käymänsä kurssin puitteissa, käyttäjällä säilyy työn tekijänoikeudet. Työn sisältöä käytetään ainoastaan koulutuspalvelujen suorittamista varten.

 

Käyttäjän on huomioitava, että suojaamme kaikkia henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ja kaikkia töitä, jotka lähetetään käytettäväksi sivuston ja/tai palvelumme kautta. (Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme.) Henkilötiedot pois lukien kaikkia viestejä ja kaikentyyppisiä materiaaleja, joita käyttäjä lähettää sähköpostitse, postitse tai sivuston kautta, kuten kysymykset, huomautukset, ehdotukset ja muut tiedot, käsitellään ei-luottamuksellisina ja tekijänoikeuden ulkopuolisina. Niihin viitataan nimityksellä ”viestit”, joita Turnitin voi käyttää maksutta liiketoimintatarkoituksiin, mukaan luettuina muun muassa tuotteiden kehittäminen ja käyttö.

 

Turnitin voi, mutta ei ole velvollinen, valvoa sivuston alueita, joissa on käyttäjien viestejä, kuten keskusteluhuoneet, ilmoitustaulut ja muut käyttäjäfoorumit. Turnitin ei kuitenkaan ole vastuussa näiden viestien sisällöstä. Turnitin pidättää oikeuden poistaa oman harkintansa perusteella viestit, jotka sisältävät mitään loukkaavaksi, halventavaksi, siveettömäksi tai muuten sopimattomaksi katsottua materiaalia.

 

Kehystäminen

 

Käyttäjä ei saa kehystää tai hyödyntää kehystekniikoita sivuston minkään osan käyttämiseksi, ympäröimiseksi tai rajoittamiseksi ilman Turnitinin nimenomaista kirjallista hyväksyntää.

 

Lainkäyttöalue

 

Turnitin hallitsee ja hoitaa sivustoa Kaliforniassa, Yhdysvalloissa sijaitsevista toimipisteistään käsin. Se ei väitä, että materiaalit ovat käyttöön soveltuvia muissa paikoissa. He, jotka päättävät käyttää sivustoa muista sijainneista, tekevät niin omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa siitä, että noudatetaan paikallisia tai kansallisia lakeja, jos ja siinä määrin kuin paikalliset tai kansalliset lait ovat sovellettavissa.

 

Tällä sivustolla olevat ohjelmistot ovat Yhdysvaltojen vientivalvonnan ja mahdollisesti käyttäjän lainkäyttöalueen tuontilainsäädännön alaisia. Mitään tämän sivuston ohjelmistoja ei voi ladata tai muulla tavoin viedä tai uudelleen viedä kenellekään henkilölle tai taholle, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tai kauppaministeriön ”mustalla listalla” tai muulla tavalla Yhdysvaltojen vientivalvontalainsäädännön estämä. Lataamalla tai muulla tavalla käyttämällä tämän sivuston ohjelmistoa käyttäjä ilmaisee ja takaa, ettei ole kyseisillä listoilla tai sijaitse tai asu missään sellaisessa maassa tai ole sellaisen maan kansalainen.

 

Yhdysvaltain hallituksen, mukaan luettuina muun muassa sen toimivaltaan tai asiaankuuluvien jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvat oppilaitokset, suorittamaa ladatun ohjelmiston käyttöä koskevat ”rajoitetut oikeudet”, siten kuin käsite on määritetty säädöksessä FAR 52.227-19(c)(2) tai DFAR 252.227.7013(c)(1) (jos käytetään puolustukseen liittyvässä virastossa).

 

Tavaramerkit

 

Turnitin, LCC sekä muut sivustolla olevat Turnitinin tuotteiden ja/tai palveluiden nimet ovat Turnitinin tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä. Turnitinin tavara- ja palvelumerkkejä ei saa käyttää minkään sellaisen tuotteen tai palvelun yhteydessä, joka ei ole Turnitinin, millään tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan hämmennystä asiakkaiden keskuudessa tai joka väheksyy Turnitinia tai saattaa sen huonoon valoon.

 

Kaikki muut tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta. Turnitin ei esitä mitään vaatimuksia sivustolla mahdollisesti näkyvien muiden merkkien osalta.

 

Käyttäjän käyttölisenssi

 

Ellei sivustolla, mukaan luettuna Turnitinin tietosuojakäytäntö, tai jonkin palvelumme yhteydessä ole toisin mainittu, kaikkia viestejä ja kaikentyyppisiä materiaaleja, joita käyttäjä lähettää sähköpostitse, postitse tai sivuston kautta (paitsi henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot opiskelijoista ja sivustolle lähetetyt työt), mukaan luettuina kysymykset, huomautukset, ehdotukset ja muut tiedot (käyttäjän ”viestit”), käsitellään ei-luottamuksellisina ja tekijänoikeuden ulkopuolisina. Käyttäjä myöntää Turnitinille ei-yksinomaisen, maksuttoman, pysyvän, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman lisenssin monistaa, välittää, esittää, julkaista ja muuten käyttää viestejään sivustolla tai muualla Turnitinin liiketarkoituksiin. Saamme käyttää kaikkia käyttäjän viesteissä olevia ideoita, käsitteitä, tekniikoita tai osaamista mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan luettuina muun muassa tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja käyttö viestien perusteella.

Käyttäjän viestit: Turnitin voi, mutta ei ole velvollinen, valvoa tai tarkastaa sivuston alueita, joissa käyttäjien viestejä voidaan asettaa saataville, mukaan luettuina muun muassa keskusteluhuoneet, ilmoitustaulut ja muut käyttäjäfoorumit. Turnitin ei kuitenkaan ole vastuussa näiden viestien sisällöstä riippumatta siitä, johtuvatko vastuut tekijänoikeutta, kunnianloukkausta, yksityisyyden suojaa tai siveettömyyttä koskevasta lainsäädännöstä tai jostakin muusta. Turnitin pidättää oikeuden poistaa oman harkintansa perusteella viestit, jotka sisältävät mitään loukkaavaksi, halventavaksi, siveettömäksi tai muuten sopimattomaksi katsottua materiaalia.

 

Sallitun käytön menettely

 

Jotta jokainen voi nauttia sivustosta, Turnitin pidättää oikeuden keskeyttää tämän käytännön ja seuraavien ehtojen vastaisesti toimivan käyttäjän oikeuden käyttää sivustoa. Käyttäjän EI SAA:

 

 1. estää muita käyttäjiä nauttimasta sivustosta,
 2. toimia laittomasti, uhkaavasti, solvaavasti, herjaavasti, halventavasti, pornografisesti, häpäisevästi tai muuten loukkaavasti,
 3. toimia rikollisesti tai kannustaa siihen, johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tai rikkoa muuten lakia,
 4. rikkoa tai loukata minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan luettuina muuan muassa patentti-, tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeus, yksityisyyden suoja ja muut omistusoikeudet,
 5. jakaa mitään, mikä sisältää viruksia tai haitallisia tekijöitä,
 6. jakaa mitään, mikä sisältää vääriä tai harhaanjohtavia merkintöjä alkuperästä tai tosiseikoista.

 

Turnitin pidättää oikeuden luovuttaa tietoja tarvittaessa laillisten vaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien määräykset, valtionhallinnon pyynnöt, oikeuden määräykset ja haasteet. Lisäksi Turnitin pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa kokonaan tai osittain sellaisia tietoja, jotka se katsoo ei-toivotuiksi, sivustolle haitallisiksi tai näiden ehtojen vastaisiksi.

 

Toisin sanoen: käyttäjien on käyttäydyttävä kunnioittavasti muita kohtaan. Kiitos.

 

Tietosuojakäytäntö

 

Kunnioitamme ja suojaamme kaikkia henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja. Lisätietoja on luettavissa tietosuojakäytännöstämme.

 

Ulkoiset linkit

 

Sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Se ei tarkoita, että Turnitin kannattaa tai suosittelee kyseistä sivustoa tai kolmannen osapuolen tuotteita tai resursseja, eikä se tarkoita myöskään kytköstä tai sponsorointisuhdetta kyseiseen kolmanteen osapuoleen. Turnitin ei ole vastuussa mistään ohjelmista, datasta tai muista tiedoista, jotka ovat saatavilla kolmannen osapuolen verkkosivustolta. Kun käyttäjä vierailee kolmannen osapuolen sivustolla, vaikka se olisi Turnitinin linkittämä, käyttäjä vastaa kyseisen kolmannen osapuolen käyttöehtojen noudattamisesta. Käyttäjä hyväksyy, ettei Turnitin ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat käyttäjän pääsystä kolmannen osapuolen sivustolle, ohjelmistoon, dataan tai muihin tietoihin, niiden käytöstä tai luottamisesta niihin.

 

Tietojen täsmällisyys ja eheys

 

Vaikka Turnitin pyrkii kaikin tavoin varmistamaan sivuston eheyden ja täsmällisyyden, se ei takaa sivuston virheettömyyttä. On mahdollista, että sivustolla on typografisia virheitä, epätarkkuuksia tai muita virheitä ja että kolmannet osapuolet voivat tehdä sivustolle valtuuttamattomia lisäyksiä, poistoja ja muutoksia. Jos käyttäjä havaitsee virheen, siitä on ilmoitettava Turnitinille, jotta se voidaan korjata. Sivustolla olevia tietoja voidaan muuttaa tai päivittää ilmoittamatta.

 

Ei takuuta

 

SIVUSTO JA KAIKKI SEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVAT TIEDOT JA PALVELUT TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”, KAIKKINE VIKOINEEN JA ”KUTEN SAATAVILLA”. Turnitin EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTO VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ MITKÄÄN SIVUSTON TUOTTAMAT TULOKSET TAI VERTAILUT OVAT TÄYDELLISIÄ TAI TARKKOJA. Turnitin EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTOLLE PÄÄSY ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI HÄIRIÖTÖNTÄ TAI ETTÄ SIVUSTOLLA OLEVAT VIRHEET KORJATAAN. Turnitin KIELTÄYTYY SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN KAIKISTA VAKUUKSISTA JA TAKUISTA, OLIVAT NE SUORIA TAI EPÄSUORIA, MUKAAN LUETTUINA MUUN MUASSA LOUKKAAMATTOMUUS, VAKUUKSIEN TAI KUVAUKSIEN MUKAISUUS, KAUPPAKELPOISUUS, TIETOJEN LAATU, HÄIRIÖTÖN KÄYTTÖ JA SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

 

Vastuunrajoitus

 

Tämä sivusto ja sen palvelut toimitetaan ”sellaisenaan”. Turnitin ei takaa, että sivusto vastaa käyttäjän kaikkiin vaatimuksiin tai odotuksiin. Palvelussa voi olla virheitä tai keskeytyksiä. Turnitin kieltäytyy suurimmassa lain sallimassa määrin kaikista vakuuksista ja takuista, olivat ne suoria tai epäsuoria, mukaan luettuina muun muassa loukkaamattomuus, vakuuksien tai kuvauksien mukaisuus, kauppakelpoisuus, tietojen laatu, häiriötön käyttö ja soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen.

 

TÄRKEÄÄ: Turnitin, sen tytäryhtiöt tai alihankkijat eivät missään olosuhteissa ole vastuussa minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai siihen liittyvien palvelujen käyttämisestä. Se tarkoittaa, että käyttäjä hyväksyy olevansa vastuussa kaikenlaisista vahingoista tai menetyksistä, jotka liittyvät tämän sivuston tai Turnitinin palvelujen käyttöön. Tätä rajoitusta ei sovelleta siltä osin kuin laki ei sitä salli.

 

Jos käyttäjä on tyytymätön tähän sivustoon tai siihen liittyviin palveluihin, hänen on syytä lopettaa sivuston käyttäminen. JOISSAKIN OSAVALTIOISSA EI SALLITA HILJAISTEN TAKUIDEN RAJOITUKSIA. JOS NÄMÄ LAIT KOSKEVAT KÄYTTÄJÄÄ, JOTKUT TAI KAIKKI EDELLÄ MAINITUT VASTUUVAPAUDET, POISSULKEMISET TAI RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ JA HÄNELLÄ VOI OLLA YLIMÄÄRÄISIÄ OIKEUKSIA.

 

Vahingonkorvaus

 

Käyttäjä sitoutuu puolustamaan Turnitinia kaikkien sellaisten vaatimusten osalta (mukaan luettuina asianajajien palkkiot ja kulut), jotka aiheutuvat käyttäjän suorittamasta (a) sivuston käytöstä, (b) kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisesta tai (c) näiden ehtojen rikkomisesta. Käyttäjä sitoutuu tekemään yhteistyötä vaatimuksen puolustamiseksi kohtuullisessa määrin. Turnitin pidättää oikeuden ottaa omalla kustannuksellaan hoitaakseen yksinomaisen puolustuksen ja hallinnan missä tahansa asiassa, johon muuten sovelletaan vahingonkorvausta tämän osan mukaisesti, ja joka tapauksessa käyttäjä sitoutuu olemaan ratkaisematta mitään tällaisia asioita ilman Turnitinin etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää.

 

Vaatimukset

 

Yhdysvaltain Digital Millennium Copyright Act -lain (17 U.S.C. 512) mukaisesti Turnitin, LLC on rekisteröity palveluntarjoajana Yhdysvaltain tekijänoikeustoimistoon. Kaikki ilmoitukset väitetystä tekijänoikeuden rikkomisesta on lähetettävä Turnitinin tekijänoikeuden edustajalle osoitteeseen:

 

Chief Financial Officer

Turnitin, LLC

2101 Webster St

Suite 1800

Oakland, California 94612

Puhelin: +1 510-764-7600

Sähköposti: legal@turnitin.com

 

Turnitin kunnioittaa ja pyrkii kaikin tavoin suojaamaan muiden immateriaaliomaisuutta ja pyytää käyttäjiään toimimaan samoin. Jos käyttäjä uskoo, että hänen työtään on kopioitu tavalla, joka rikkoo tekijänoikeutta, häntä pyydetään toimittamaan Turnitinin tekijänoikeuden edustajalle seuraavat tiedot:

 

 1. sen henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta,
 2. kuvaus teoksesta, jota koskevaa tekijänoikeutta käyttäjä väittää rikotun,
 3. kuvaus sen materiaalin sijainnista sivustolla, jonka käyttäjä väittää rikkovan tekijänoikeutta,
 4. käyttäjän osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,
 5. käyttäjän lausunto siitä, että hänellä on riittävä syy uskoa, että riidanalaiseen käyttöön ei ole lupaa tekijänoikeuden omistajalta, tämän edustajalta tai lainsäädännön nojalla,
 6. käyttäjän valaehtoinen lausunto siitä, että edellä luetellut käyttäjän ilmoituksessa annetut tiedot ovat oikein ja että käyttäjä on tekijänoikeuden omistaja tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.

 

Yleistä

 

Alla olevia lukuun ottamatta nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen Turnitinin ja käyttäjän välillä (liittyen tähän sivustoon ja Turnitinin palveluihin).

 

Yksityiskohdat

 

Osapuolet hyväksyvät, että näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet ja vaateet, jotka eivät ratkea yhteisymmärryksessä, lähetetään lopulliseen ja sitovaan välimiesmenettelyyn ennen JAMS:ia tai sen seuraajaa Yhdysvaltojen Arbitration Act -lain 9 USC 1 kohdan ja sitä seuraavien kohtien mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu Alameda Countyssa, Kaliforniassa, jos osapuolet eivät kirjallisesti muuta sovi. neljäntoista (14) päivän kuluessa sovittelija antaa lopullisen päätöksensä, joka annetaan kirjallisesti ja sovittelijan allekirjoituksella varustettuna sekä postitetaan kullekin osapuolella ja heidän lakimiehilleen. Sovittelijan päätökset ovat osapuolille lopullisia, sitovia ja todistusvoimaisia sekä ainoan keino ratkaista riitoja tai välimiesmenettelyn alaisia asioita Yhdysvaltojen Arbitration Act -lain 9 USC 1 kohdan ja sitä seuraavien kohtien mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu Alameda Countyssa, Kaliforniassa, jos osapuolet eivät kirjallisesti muuta sovi. neljäntoista (14) päivän kuluessa sovittelija antaa lopullisen päätöksensä, joka annetaan kirjallisesti ja sovittelijan allekirjoituksella varustettuna sekä postitetaan kullekin osapuolella ja heidän lakimiehilleen. Sovittelijan päätökset ovat osapuolille lopullisia, sitovia ja todistusvoimaisia sekä ainoan keino ratkaista riitoja tai välimiesmenettelyn alaisia asioita tämän sopimuksen mukaisesti. Mikään ei kuitenkaan estä osapuolia hakemasta kieltomääräystä ja/tai muita kohtuudenmukaisia ratkaisuja alueellisesti toimivaltaisesta tuomioistuimesta. Sovittelija tai alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin voi antaa täytäntöönpanomääräyksen, jolla sovittelijan tuomio astuu voimaan. Tuomio voidaan merkitä pöytäkirjaan kyseisen päätöksen jälkeen sovellettavan lain mukaisesti missä tahansa kyseisen alueen toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Tätä osiota sovelletaan, kun GDPR-asetusta sovelletaan Turnitinin suorittamaan rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn EU-alueella. Tämän osion viittaukset artikloihin tai lukuihin vastaavat GDPR-asetuksen artikloja ja lukuja, ja kursivoidut termit vastaavat GDPR-asetuksessa olevia määritelmiä. Tämä osio on Turnitinia sitova.

 

Rekisterinpitäjä myöntää Turnitinille täten yleisen, kirjallisen valtuutuksen toimia yhdessä muiden tiedonkäsittelijöiden kanssa palvelujen toimittamista varten. Turnitin ilmoittaa rekisterinpitäjälle kaikista suunnitelluista, tiedonkäsittelijöitä koskevista muutoksista, jotta rekisterinpitäjällä on mahdollisuus kieltää kyseiset muutokset.

Seuraavia tietoja sovelletaan:

 

Käsittelyn aihepiiri:

Palautusten (opiskelija- tai opinnäytetyöt tai julkaistavat tekstit) ja niihin liittyvien henkilötietojen käsittely alla kuvatun tarkoituksen mukaisesti.

Käsittelyn kesto:

Palautusten sisällön säilytyksen kesto on määräämätön, jollei rekisterinpitäjä toisin määrää.

Käsittelyn luonne:

Kerääminen, säilyttäminen, hakeminen, käyttäminen (tekstien vastaavuustoimintojen yhteydessä).

Käsittelyn tarkoitus:

Mahdollistaa oppilaitoksille/kustantajille mahdollisen plagioinnin löytäminen akateemisissa/kustannustoimintaan liittyvissä asioissa.

Henkilötietojen tyyppi:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite (opiskeluun liittyvä), opiskelijanumero (jos rekisterinpitäjä toimittaa), sisältö.

Rekisteröityjen luokitus:

Opiskelijat, käyttäjätilin ylläpitäjät, ohjaajat, kirjoittajat.

Rekisterinpitäjän velvoitteet:

Rekisterinpitäjä on velvollinen noudattamaan GDPR-asetuksen mukaisia yleisiä velvollisuuksia, käsittelemään keräämiään henkilötietoja 5 ja 6 artiklojen mukaisesti, noudattamaan 13, 14, 24, 30 ja 32 artikloja ja noudattamaan rekisteröityjen täytäntöönpantavia oikeuksia.

Rekisterinpitäjän oikeudet:

Rekisterinpitäjä voi käyttää oikeuksiaan tiedonkäsittelijää vastaan GDPR-asetuksen mukaisesti ja erityisesti 28 ja 32 artiklojen mukaisesti.

Turnitin tiedonkäsittelijänä vahvistaa, että se:

 

 1. Käsittelee henkilötietoja vain rekisterinpitäjältä saamiensa dokumentoitujen ohjeiden mukaan, mukaan lukien henkilötietojen siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, jollei unionin tai jäsenvaltion laki, jonka alainen tiedonkäsittelijä on, niin määrää. Tällöin tiedonkäsittelijä ilmoittaa rekisterinpitäjälle kyseisestä lakisääteisestä vaatimuksesta ennen käsittelyä, jollei kyseinen laki estä tiedon ilmoittamista tärkeän yleisen edun perusteella.

 

 1. Varmistaa, että henkilöt, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet tietojen luottamuksellisuuteen tai heillä on asianmukainen lakiperusteinen velvoite luottamuksellisuuteen.

 

 1. Toteuttaa kaikki 32 artiklan mukaisesti edellytettävät toimenpiteet.

 

 1. Noudattaa 28 artiklan 2 ja 4 kohdissa esitettyjä ehtoja pestata toinen tiedonkäsittelijä ja varmistaa, mikäli pestaa toisen tiedonkäsittelijän palvelun toimittamista varten, että tiedonkäsittelijä noudattaa samoja tietosuojavelvoitteita 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

 

 1. Käsittelyn luonteen huomioiden avustaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä siinä määrin kuin se on mahdollista, jotta voidaan täyttää rekisterinpitäjän velvollisuus vastata rekisteröidyn luvussa III esitettyjen oikeuksien käyttöpyyntöihin.

 

 1. Avustaa rekisterinpitäjää varmistamaan 32–36 artiklojen mukaisten velvollisuuksien täyttäminen huomioiden käsittelyn luonne ja tiedonkäsittelijälle saatavilla olevat tiedot.

 

 1. Rekisterinpitäjän toiveesta poistaa tai palauttaa kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle käsittelyyn liittyvien palvelujen toimittamisen päätyttyä, ja poistaa olemassa olevat kopiot, jollei unionin tai jäsenvaltion laki edellytä henkilötietojen säilyttämistä.

 

 1. Saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tarvittavat tiedot, joilla esitetään 28 artiklassa määritettyjen velvollisuuksien noudattaminen, ja mahdollistetaan rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän osoittaman muun valvovan tahon suorittamat valvonnat ja tarkastukset.

 

Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen legal@turnitin.com.

 

Takaisin ylös


EU:n tietosuojavaatimusten noudattaminen

 

Meillä on asiakkaita kaikkialta maailmasta, ja käyttäjän luottamus on meille kaikkein tärkeintä. Ymmärrämme, että tietosuoja on olennaisen tärkeää hyvän asiakaspalvelun kannalta. Turnitinin tavoitteena on toimia avoimesti ja Euroopan unionin säännösten mukaisesti, jotta arvokkaat asiakkaamme tuntevat, että heidän tietonsa ovat suojassa ja hallinnassa.

 

Turnitin, LLC, johon iThenticate kuuluu, on täysin sitoutunut seuraaviin tietosuojatoimenpiteisiin:

 

 • Emme koskaan myy käyttäjän tietoja.
 • Emme koskaan käytä käyttäjän tietoja kohdennettuun mainontaan.
 • Pidämme käyttäjän tiedot turvassa vahvalla salauksella ja tietoturvamenettelyillä.
 • Noudatamme paikallisia tietosuojalakeja ja teemme yhteistyötä lakiasiantuntijoiden kanssa pysyäksemme ajan tasalla muutoksista.
 • Keräämme tietoja tiettyyn, ilmoitettuun tarkoitukseen parantaaksemme käyttäjäkokemusta ja tarjoamiamme palveluja.
 • Jos meidän on lähetettävä käyttäjän tietoja kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi käännöspalvelun tarjoajalle, edellytämme sopimuksella, että tietoja käsitellään ja suojellaan yhtä korkeatasoisesti ja huolellisesti kuin me itse.
 • Kunnioitamme käyttäjän oikeutta omistaa ja hallita tietojaan, jotta hän voi muuttaa, päivittää tai poistaa niitä tarvittaessa.

Vaatimustenmukaisuus nyt

 

Tällä hetkellä noudatamme kaikkein tiukimpia tietosuojalakeja kaikilla lainkäyttöalueilla sekä pyrimme ennalta tarkistamaan jokaisen tietojen käsittelyyn liittyvän seikan ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä varmistaaksemme, että vastaamme edelleen asiakkaidemme vaatimuksiin tietosuojasääntöjen uudistuessa.

 

Turnitin käyttää mallisopimuslausekkeita vastatakseen tietojen suojaamisen ja turvaamisen vaihteleviin, määritettyihin tarpeisiin kaikkialla Euroopan unionin alueella. Ne ovat standardoituja sopimuksia, joilla varmistetaan, että EU:n ulkopuolelle siirrettävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Näin asiakkaidemme ei tarvitse pyytää lisävaltuutuksia palvelumme käyttöön.

 

Meillä on hyvä maine tietojen suojaamista varten käytettävien standardien noudattamisessa ja pystymme vastaamaan hyvin tarkkoihin vaatimuksiin tarpeen mukaan. Esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä meitä sitoo tietosuojavaatimusten osalta direktiivi 95/46/EY. Säilytämme henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden mm. seuraavilla tavoilla:

 

 • Suosittelemme vahvasti, että oppilaitokset ilmoittavat opiskelijoille, että Turnitin-palvelu sisältää tietojen siirtoa Yhdysvaltoihin, ja suosittelemme, että opiskelijoilta pyydetään suostumus mahdollisimman pian.
 • Yliopistot voivat vapaasti milloin tahansa tarkastaa ja valvoa palvelujamme.
 • Kaikki opiskelijatyöt ja niihin liittyvät henkilötiedot on salattu ja pidetään aina turvassa.
 • Opiskelijat voivat pitää henkilöllisyytensä salassa käyttämällä nimimerkkiä ja lähettämällä työt sellaisessa muodossa, joka sisältää mahdollisimman vähän tunnistettavaa metadataa.

Tulevat muutokset

 

Vuoden 1995 lait, joilla määrättiin henkilötietojen suojaamisesta EU:ssa, kehitettiin ennen kuin älypuhelimet ja sosiaalinen media alkoivat hallita elämäämme. Kuluneina vuosina on käyty neuvotteluja niiden lakien ja ohjeiden yhtenäistämisestä ja yksinkertaistamisesta, joilla määritetään, millaisia velvoitteita yrityksillä on EU:n rajat ylittävien tietojen suojaamiseksi.

 

Tänä vuonna EU julkaisi lopullisen version yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR), joka astuu voimaan vuonna 2018. Asetus (EU) 2016/679 korvaa direktiivin 95/46/EY.

EU:n tietosuojan aikajana

 

1995: Tietosuojadirektiivi luo puitteet henkilötietoja suojaaville laeille kussakin EU:n jäsenvaltiossa.

2000: Safe Harbor -sopimus EU:n ulkopuolisille tiedonsiirroille.

2012: Euroopan komissio esittää luonnoksen yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR).

2014: Euroopan parlamentti äänestää muutetusta GDPR-luonnoksesta.

2015: Euroopan neuvosto hyväksyy GDPR-asetuksen lopulliset ehdot. Safe Harbor julistetaan pätemättömäksi.

2016: Lopullinen GDPR-versio julkaistaan. EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -järjestelystä tulee uusi mekanismi Atlantin ylittävään tiedonsiirtoon.

2018: Uudet määräykset astuvat voimaan.

Tietosuojasääntöjen tärkeimmät muutokset

 

Turnitin tukee täysin ja ennakoivasti siirtymistä lainsäädännön yksinkertaistettuun, yhtenäisempään soveltamiseen siltä osin kuin sitä sovelletaan tietojen suojaamiseen Euroopassa ja sen ulkopuolella. Seuraavassa esitetään tärkeitä muutoksia:

 

 • Vuoden 1995 direktiivistä oli kussakin jäsenvaltiossa eri tulkintoja, kun taas GDPR-asetuksen tarkoituksena on tarjota EU:n tasolla toimiva sääntelytyökalu. Oletuksena siis on, että muunnelmia ei tarvita niin paljoa ja että tiedonsuojaus koskee kaikkia.
 • Ennen oli monitulkintaisuutta siinä, mitä yritykset saattoivat tehdä henkilötiedoilla anonyymeihin tunnisteisiin verrattuna. Saksa ei tavallisesti tunnista anonyymia dataa. Uudet määräykset koskevat KAIKKEA kerättyä tietoa, ja tarkoituksena on, että ihmisten profilointi vaikeutuu.
 • GDPR selventää sen, että Yhdysvaltojen on noudatettava EU:n sääntöjä ja selkokielisesti pyydettävä voimassa oleva, päätökseen perustuva suostumus henkilötietojen käyttöön.
 • GDPR vaatii paljon enemmän vastuullisuutta tietojen käsittelyyn. Tietosuojan on oltava läsnä kaikessa (palvelut, ohjelmisto, järjestelmät ja prosessit) suunnitelmallisesti ja oletuksena. Oletuksena on, että myös mahdollisuus tietojen pyyhkimiseen on pakollista.
 • GDPR-asetuksen mukaan viranomaisten ja yritysten, jotka ovat riippuvaisia henkilötietojen käsittelystä, on nimitettävä tietosuojavastaava, joka vastaa siitä, että tiedonkäsittelytavat ovat lainmukaisia.
 • Henkilöiden oikeudet vahvistuvat. Esimerkiksi evästekäytännöt on vastedes esitettävä selkeämmin ja näkyvämmin.
 • Loppukäyttäjille on ilmoitettava tietosuojarikkomuksista 72 tunnin kuluessa. Vuoden 1995 direktiivissä ei ollut koko EU-alueella sovellettavia yhtenäisiä sääntöjä.
 • Tietojen viennissä suositaan mallisopimuslausekkeita, kuten Turnitin tekeekin. Safe Harborista ei ole todellista mainintaa, mutta mikään ei estä sitä. Eri mallisopimuslausekkeita voidaan käyttää tiettyjen tietosuojavaatimusten täyttämiseksi.

 

Turnitin hyväksyy, että opiskelijat omistavat tekijänoikeudet alkuperäisiin töihinsä. Yleinen harhaluulo on, että opiskelijat luopuvat oikeuksistaan lähettäessään töitään Turnitinille. Se ei ole totta!

 

Opiskelijalla, joka lähettää työnsä Turnitinille, säilyy tekijänoikeus tekemäänsä työhön. Kopio lähetetystä työstä säilytetään Turnitin-tietokannassa vertailtavana tulevien palautusten kanssa. Tällainen toimintatapa auttaa suojaamaan ja vahvistamaan tekijänoikeuden omistajuutta.

Yhdysvaltain käräjäoikeuden tuomari päätti, että opiskelijatöiden arkistointi vasta lähetettyjen töiden alkuperäisyyden arviointia varten on Yhdysvaltain Copyright Act -lain mukaista kohtuullista käyttämistä, ”huomattavan yleishyödyllistä” ja auttaa suojaamaan töitä muiden hyväksikäytöltä. Lue summaarinen tuomio.

 

Summaarinen tuomio on Yhdysvaltain vetoomustuomioistuimen yksimielisesti vahvistama. Lue julkaistu päätös.

 

Takaisin ylös


 

 

Australian lakisääteinen PDF

Kanadan lakisääteinen PDF

Meksikon lakisääteinen PDF

Meksikon lakisääteinen PDF (ES)

Miten Turnitin suojaa yksityisyyttäni?

 

Turnitin sitoutuu suojaamaan käyttäjien ja heidän tietojensa tietosuojaa ja tietoturvaa. Toteutamme erittäin korkeatasoisia tietosuoja ja tietoturvatoimenpiteitä käyttämällä SSL-salausta, rinnakkaisvarmennettuja palvelimia, kehittyneitä palomuureja, useita eri datakeskuksia sekä tietosuoja- ja tietoturvavalvontaa. Tietoturvajärjestelmän, jota ei ole koskaan uhattu, ja tiukimpien standardien mukaisen Student Privacy Pledge -lupauksen ansiosta ohjaajat ja opiskelijat voivat käyttää Turnitinia äärimmäisen luottamuksellisesti.

Kuka omistaa opiskelijatyöt, kun ne on lähetetty Turnitiniin?

 

Opiskelijoilla on tekijänoikeus Turnitin-palveluun lähetettyihin töihin. Turnitinin käyttäjäsopimus oikeuttaa Turnitinin käyttämään töitä osana plagioinninehkäisyjärjestelmää oikeudenmukaisen käytön periaatteiden mukaisesti. Turnitinin opiskelijatöiden kohtuullinen käyttö on määritetty Yhdysvaltain käräjäoikeudessa vuonna 2007 ja vahvistettu muutoksenhaulla vuonna 2009.

 

Lue vuoden 2007 summaarinen tuomio

Lue vuoden 2009 julkaistu päätös

Arkistoiko Turnitin opiskelijoiden töitä?

 

Oletuksena Turnitin arkistoi opiskelijatöitä vain tekstuaalista vertailua varten. Oppilaitokset voivat halutessaan kieltää töiden arkistoinnin palveluun.

 

Copyright Act -lain luvussa 107 kodifioitu kohtuullisen käytön väite on tunnustettu "kohtuudenmukaiseksi väärinkäyttöperiaatteeksi." Harkittaessa, onko käyttö kohtuullista käyttöä, tuomioistuimet analysoivat usein, onko käytöstä yleistä hyötyä yhteisölle (ja onko käyttö muutoksia aiheuttavaa) ja onko käyttäjällä ”puhtaat kädet”. Sekä käräjäoikeus ja Fourth Circuit katsoivat, että opiskelijatöiden arkistointi koulutuksen yhteydessä on kohtuullista käyttöä. Näin ollen tuomioistuimet eivät havainneet, että Turnitinin suorittama opiskelijatöiden käyttö olisi millään tavalla epäeettistä.

Miten Turnitin noudattaa eri maiden tietosuojamääräyksiä?

 

Yhdysvaltalaisena, korkeita tietoturva- ja tietosuojastandardeja noudattavana yrityksenä Turnitin noudattaa useita muiden maiden tietosuojamääräyksiä, mukaan lukien tietoon perustuva suostumus, töitä lähettävien opiskelijoiden käyttöoikeus sekä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi.

Sitooko minua Turnitinin napsauttamalla hyväksyttävä sopimus? Mitä jos olen alaikäinen?

 

Kyllä. Yhdysvaltain District Court for the Eastern District of Virginia selvitti, että Turnitinin sivustolla oleva napsauttamalla hyväksyttävä sopimus on täytäntöönpanokelpoinen sopimus myös alaikäisten kohdalla. Alaikäisellä Turnitin-käyttäjätilin märittämiseen vaaditaan vanhemman tai huoltajan suostumus ja sopimus on siten sitova.

Voiko opettaja pakottaa minut lähettämään työni Turnitiniin, jos käyn yksityiskoulua? Julkista koulua?

 

Molemmissa tapauksissa kyllä. Jos käyt yksityiskoulua, olet suostunut noudattamaan koulun käytäntöjä.

 

Julkisten koulujen osalta Yhdysvaltain District Court for the Eastern District of Virginia on hylännyt neljän opiskelijan vaatimuksen, että heidän pakotettiin epäasianmukaisesti lähettämän työnsä Turnitiniin tai heidän suorituksensa hylättäisiin. ”Kouluilla on oikeus päättää, miten plagiointia valvotaan ja miten siihen tartutaan kouluissa, ja ne voivat käyttää siihen Turnitinin kaltaisia yrityksiä”.

Jakaako Turnitin tietoa kolmansien osapuolten palveluille?

 

Turnitin sisältää kolmansien osapuolten palveluja, kuten Educational Testing Service ja Language Weaver, joissa opiskelijatietoja voidaan jakaa, jotta osa kyseisistä palveluista voidaan toimittaa. Vaikka Turnitin siirtää tietoja palvelun toteuttamisen edellyttämissä määrin, Turnitin ei lähetä kolmansien osapuolten palveluille mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta tai koulua.

Noudattaako Turnitin FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) -lakia?

 

Kyllä. Turnitin-palvelu on vaatimustenmukainen ja auttaa oppilaitoksia noudattamaan FERPA-lakia mm. seuraavasti:

 

Turnitin odottaa ja suosittaa, että oppilaitokset noudattavat FERPA-lain mukaisia ilmoitusvaatimuksia koskien koulutustietojen käyttöä ja luovutusta, jotta opiskelijat ja vanhemmat tietävät, että koulu voi käyttää Turnitinin kaltaisia palveluja.

Oppilaitokset voivat vapaasti tarkastaa tai valvoa palvelujamme varmistaakseen, että kaikkia tietoja käytetään ainoastaan ohjaajien avustamistarkoitukseen.

Tiedot pidetään aina turvassa ja niitä käytetään vain ohjaajan avustamistarkoitukseen tehtävän arvioinnissa.

Käyttäjät voivat lähettää työnsä nimimerkillä varustettuina ja sellaisessa muodossa, joka sisältää mahdollisimman vähän tunnistettavaa metadataa. Tämä vähentää mahdollisuuttamme kerätä ja käsitellä henkilötietoja.

Noudattaako Turnitin COPPA (Child Online Privacy Protection Act) -lakia?

 

Kyllä. Federal Trade Commission (FTC) on nimenomaisesti ilmoittanut, että COPPA-lain vaatimukset eivät koske koulujen kanssa sopimuksen tekeviä sivustoja, jotka tarjoavat verkossa toimivia ohjelmia koulujen ja niiden opiskelijoiden hyväksi sekä keräävät henkilötietoja vain näitä tarkoituksia varten. (FTC COPPA UKK NRO 55.) Palveluilta ei siten edellytetä vanhemman etukäteen antamaa, todennettavaa suostumusta ennen henkilötietojen keräämistä tai säilyttämistä. Turnitinin palvelut, jotka sisältävät alkuperäisyystarkistuksen ja verkkoarvostelun, tarjotaan Turnitinin koulupiirien kanssa solmimien sopimusten mukaisesti eikä Turnitin kerää henkilötietoja muihin tarkoituksiin. FTC on todennut, että kyseisissä olosuhteissa toimijat, kuten Turnitin, voivat olettaa, että koulu on sallinut henkilötietojen keräämisen sillä perusteella, että koulu on saanut vanhempien suostumuksen. Koulut saavat vanhempien suostumuksen usein opiskelijoille ja vanhemmille toimitetun sallitun käytön menettelyn kautta. Lisäksi COPPA-laki sallii, mutta ei edellytä, että koulut voivat toimia edustajina vanhempien puolesta ja antaa suostumuksen kerätä opiskelijan henkilötietoja verkossa kouluun liittyvissä asioissa. (FTC COPPA UKK NRO 54.)

 

Keneen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää tietosuojasta?

 

Olemme aina valmiita vastaamaan kysymyksiisi tai ratkaisemaan ongelmiasi. Lähetä sähköpostia osoitteeseen legal@turnitin.com

 

Takaisin ylös

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)