How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > Privacy and Security > Prywatność i bezpieczeństwo

Prywatność i bezpieczeństwo

Table of contents
 1. Bezpieczeństwo
  1. Meltdown i Spectre
 2. Przyrzeczenie ochrony danych osobowych
 3. Polityka prywatności
  1. Dlaczego gromadzimy dane osobowe
  2. Ochrona danych użytkownika
  3. Zgodność z przepisami wielu jurysdykcji
  4. Nasze priorytety
  5. 1. Zgodność z przepisami
  6. 2. Dane osobowe
  7. 3. Technologie śledzące
  8. 4. Wybór
  9. 5. Przesyłanie danych do podmiotów zewnętrznych
  10. 6. Bezpieczeństwo
  11. 7. Integralność danych
  12. 8. Zmiany niniejszej polityki
  13. 9. Powiadomienia
 4. Warunki użytkowania
  1. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
 5. Zgodność z przepisami UE o ochronie danych
  1. Zgodność z prawem w chwili obecnej
  2. Nadchodzące zmiany
  3. Historia ochrony danych w UE
  4. Najważniejsze różnice w zasadach dotyczących ochrony danych
  5. Dodatkowe materiały
 6. Ochrona prawa autorskiego
 7. Najczęściej zadawane pytania w kwestiach prawnych
  1. W jaki sposób firma Turnitin chroni moje dane osobowe?
  2. Kto jest właścicielem prac studentów po przesłaniu ich do Turnitin?
  3. Czy firma Turnitin archiwizuje prace studentów?
  4. W jaki sposób firma Turnitin przestrzega przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w różnych państwach?
  5. Czy wiążą mnie postanowienia umowy z Turnitin zawartej przez kliknięcie? Co, jeśli jestem osobą niepełnoletnią?
  6. Czy nauczyciel może wymagać ode mnie przesłania mojej pracy do Turnitin, jeśli jestem studentem szkoły prywatnej? A co w przypadku szkoły publicznej?
  7. Czy firma Turnitin udostępnia informacje w usługach zewnętrznych?
  8. Czy firma Turnitin przestrzega postanowień ustawy FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)?
  9. Czy firma Turnitin przestrzega postanowień ustawy COPPA (Child Online Privacy Protection Act)?
  10. Z kim w firmie Turnitin można się skontaktować w przypadku wątpliwości związanych z ochroną prywatności?

Spółka Turnitin szanuje prywatność użytkownika i dokłada wszelkich starań, aby chronić jego dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać nadzwyczajnie wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zostały opisane poniżej. Spółka Turnitin przestrzega odpowiednich norm bezpieczeństwa obowiązujących w USA, UE i Szwajcarii. Poniższa Polityka prywatności jest regularnie dostosowywana do zmian zachodzących w globalnym ustawodawstwie. Na potrzeby niniejszej polityki „dane osobowe” będą miały znaczenie zawarte w definicji „danych osobowych” określonej w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) (RODO).

 

Spółka Turnitin przestrzega norm bezpieczeństwa obowiązujących w USA, UE i Szwajcarii.

 

Przyrzeczenie ochrony danych osobowych  | Polityka prywatności | Warunki użytkowania | Zgodność z przepisami UE o ochronie danych osobowych | Ochrona praw autorskic Najczęściej zadawane pytania w kwestiach prawnych

 


Bezpieczeństwo

Meltdown i Spectre

 

Spółka Turnitin wie o „Meltdown” (CVE-2017-5754) i „Spectre” (CVE-2017-5753 i CVE-2017-5715) – niedawno ujawnionych lukach w zabezpieczeniach CPU. Te luki w zabezpieczeniach istnieją w procesorach powszechnie używanych w prawie całym współczesnym sprzęcie komputerowym.

 

Spółka Turnitin już stworzyła procedury bezpieczeństwa, które są regularnie przestrzegane. Ponadto nie wykryto żadnych prób naruszenia naszych wewnętrznych systemów przy użyciu tych luk w zabezpieczeniach. Nasz zespół ds. bezpieczeństwa w tym przypadku nie wykrył żadnego wpływu na aplikacje naszych klientów. Zespół ds. bezpieczeństwa rozpoczął już proces identyfikowania koniecznych poprawek i stosowania ich zgodnie z rekomendacjami każdego dostawcy. Nieustannie skanujemy nasze środowisko w poszukiwaniu tych luk w zabezpieczeniach oraz wszelkich innych luk lub zagrożeń.

Zalecamy wszystkim klientom zainstalowanie w systemach poprawek przygotowanych przez dostawców sprzętu, systemu operacyjnego i aplikacji, kiedy tylko zostaną one udostępnione.

W miarę otrzymywania dodatkowych poprawek od dostawców, spółka Turnitin będzie je testować i wdrażać w miarę potrzeby w uzasadnionym czasie.

 


Przyrzeczenie ochrony danych osobowych

 

Poniższa Polityka prywatności opisuje, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy (i w jaki sposób), co z nimi robimy oraz w jaki sposób chronimy wszelkie dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników. Ochrona danych osobowych użytkownika jest naszym najważniejszym priorytetem.

 

 • Z pełnym zaangażowaniem zobowiązujemy się postępować w sposób przejrzysty, a także odpowiedzialnie korzystać z rozwiązań technologicznych bez względu na zmiany zachodzące w błyskawicznie rozwijającym się cyfrowym świecie.
 • Dążąc do tworzenia nowych możliwości w edukacji, przestrzegamy najwyższych standardów etycznych. Staramy się stosować do najsurowszych praktyk ochrony prywatności, aby zdobyć zaufanie użytkowników.
 • Ponieważ zależy nam na tym, aby użytkownicy mogli bez obaw stosować nasze produkty, chronimy ich dane z największą uwagą. Używamy ich jedynie w celach zgodnych z prawem.

 

Powrót


Polityka prywatności

 

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2018 r.

 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wobec wszystkich przedsiębiorstw i spółek wchodzących w skład grupy Turnitin. Niniejsza polityka opisuje, w jaki sposób spółka Turnitin gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i zabezpiecza dane osobowe przekazywane przez użytkownika. Opisuje ona również opcje użytkownika dotyczące wykorzystania jego danych osobowych, uzyskiwania do nich dostępu i ich modyfikowania. Dane zbierane za pośrednictwem naszej usługi będą ograniczone wyłącznie do celu świadczenia tej usługi, w związku z którym Klient nawiązał relacje ze spółką Turnitin. Jeśli zewnętrzna firma świadczy nam usługi wspierające naszą usługę, np. tłumaczenie na język obcy, upewniamy się, że podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegane są nasze normy bezpieczeństwa oraz przepisy obowiązującego prawa.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe

 

Kiedy użytkownik tworzy konto lub kiedy praca studenta jest przetwarzana przez Turnitin, przetwarzamy dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę stanowiska pracy czy nazwę szkoły), abyśmy mogli prawidłowo zarządzać kontem użytkownika i zapewniać najlepszą możliwą obsługę klienta. Wszelkie dane osobowe, jakie przetwarzamy, bezpośrednio łączą się z konkretnym celem, takim jak prośba o dostęp do naszej bazy danych treści akademickich czy prośba o treści internetowe (np. biuletyn informacyjny, studium przypadku, plik wideo itp.).

 

Użytkownik może w dowolnej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je, poprawić lub usunąć przez zalogowanie się do swojego konta i kliknięcie opcji „User Info” (Informacje użytkownika) lub kontaktując się z obsługą klienta. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób chronimy dane umożliwiające identyfikację osobistą, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Ochrona danych użytkownika

 

Dążymy do tego, aby dane osobowe użytkownika były bezpieczne przez cały czas. W zależności od używanego rozwiązania spółki Turnitin, dane osobowe są zwykle przetwarzane zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych z zastosowaniem solidnych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń chroniących takie dane. Do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika konieczne jest podanie hasła, więc prosimy o zachowanie swoich haseł w tajemnicy. Nawet przy zastosowaniu najlepszych systemów bezpieczeństwa nie jest możliwe zagwarantowanie 100-procentowej ochrony przed hakerami i nieupoważnionymi podmiotami zewnętrznymi, które przechwytują informacje podawane w publicznych sieciach.

 

W chwili przedłożenia pracy za pośrednictwem Turnitin, jest ona porównywana z rozległą, bezpieczną i zastrzeżoną bazą danych licencjonowanych materiałów źródłowych, obejmującą miliony czasopism, wydawnictw akademickich, książek i stron internetowych. Ponadto spółka Turnitin przechowuje prace studentów w osobnym magazynie. Każda placówka (wedle uznania administratora szkoły) może zdecydować, czy zamieścić prace studentów w tym magazynie, czy też dać studentom możliwość zrezygnowania z tego. Możemy usunąć prace studentów ze standardowego magazynu na prośbę administratora szkoły.

Zgodność z przepisami wielu jurysdykcji

 

Z uwagi na to, że jesteśmy spółką działającą globalnie, dotyczy nas bieżąca dyskusja i rozwój zdarzeń w związku z ustanowieniem mechanizmów do monitorowania międzypaństwowych transferów danych. Na przykład rozwiązano system oparty na porozumieniu Safe Harbor na rzecz nowego porozumienia Privacy Shield zawartego między UE i USA oraz między UE i Szwajcarią. Spółka Turnitin jest w pełni zaangażowana w kwestię przejścia wszelkich kontroli i certyfikacji koniecznych do dostosowania się do nowych zasad i wymagań, niezależnie od tego, jak bardzo są złożone. Niedawno przeszliśmy zewnętrzny audyt w celu potwierdzenia, że stosujemy najlepsze praktyki w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych oraz że zaspokajamy rozwijające się potrzeby naszych klientów.

Nasze priorytety

 

Naszym celem jest dołączenie do grona zaufanych partnerów naszych użytkowników w miarę tworzenia przez nich nowoczesnych platform edukacyjnych. Dążymy do zapewnienia organom edukacyjnym lepszych możliwości i do inspirowania studentów przez podtrzymywanie uczciwości akademickiej i usprawnianie procesu uczenia się. Zapewniamy, że problemy naszych użytkowników są naszymi problemami i że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uszanować i chronić dane osobowe użytkownika oraz stosować się do zasad ochrony prywatności.

1. Zgodność z przepisami

 

Spółka Turnitin obsługuje globalną społeczność organów edukacyjnych i studentów, których poglądy na temat prywatności danych mogą się istotnie różnić. Spółka Turnitin nie tylko szanuje wszelkie opinie i uważnie przestrzega praw ochrony prywatności obowiązujących w każdym z państw, w jakich działa, ale również stosuje najwyższe standardy i stara się uzyskać pozycję lidera w tym obszarze. Nasze produkty i usługi oraz nasze zasady ochrony prywatności są regularnie poddawane audytom i kontrolowane zarówno przez pracowników, jak i przez zewnętrznych konsultantów w celu zagwarantowania, że spełniamy, a czasem nawet przekraczamy oczekiwania i wymagania dotyczące ochrony prywatności. Spółka Turnitin przeprowadza okresowe kontrole zgodności z przepisami w celu zweryfikowania, czy niniejsza Polityka prywatności jest precyzyjna, kompleksowa, odpowiednio widoczna, zgodna z prawem, kompletna, wdrożona i dostępna. Każdy pracownik, który naruszy postanowienia niniejszej Polityki prywatności, będzie podlegał działaniom dyscyplinarnym.

 

Porozumienie Privacy Shield zawarte między UE i USA oraz między Szwajcarią i USA

 

Spółka Turnitin ma certyfikat zgodności z postanowieniami porozumienia Privacy Shield zawartych między UE i USA oraz między Szwajcarią i USA. Zobowiązujemy się do przetwarzania wszelkich danych osobowych otrzymanych odpowiednio z krajów członkowskich UE i Szwajcarii zgodnie z ramami prawnymi wskazanymi w obowiązującym porozumieniu Privacy Shield. Aby dowiedzieć się więcej o porozumieniu Privacy Shield i zapoznać się z naszą certyfikacją, należy odwiedzić witrynę Privacy Shield. Patrz: www.privacyshield.gov

 

Na mocy porozumienia Privacy Shield spółka Turnitin jest odpowiedzialna za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami Privacy Shield oraz za przesyłanie danych osobowych do podmiotów zewnętrznych działających na jej rzecz. Spółka Turnitin przestrzega zasad porozumienia Privacy Shield przy wszystkich transferach danych z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu transferu danych.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przesłanych zgodnie z postanowieniami porozumienia Privacy Shield, spółka Turnitin podlega uprawnieniom regulacyjnym i egzekucyjnym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (w kwestiach dotyczących porozumienia Privacy Shield). W przypadkach gdy władze publiczne składają zgodne z prawem wnioski o udostępnienie informacji, np. w sprawach bezpieczeństwa narodowego lub na prośbę organów ścigania, spółka Turnitin może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych. W przypadku nierozwiązanych problemów dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, którymi nie zajęliśmy się w satysfakcjonujący dla użytkownika sposób, prosimy o kontakt z naszym podmiotem zewnętrznym zajmującym się rozwiązywaniem sporów w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Wzorcowe klauzule umowne

 

W sytuacjach gdy jest to konieczne, przy przenoszeniu danych poza EOG stosujemy wzorcowe klauzule umowne zawarte w Dyrektywie UE 95/46/WE, które spełniają wymagania adekwatnego mechanizmu wszystkich państw członkowskich UE, w tym Niemiec, Szwajcarii i Austrii. W każdym przypadku stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych.

 

Ewoluujące ustawodawstwo

 

Z uwagi na nieustannie zmieniający się charakter ustawodawstwa dotyczącego prywatności danych, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zgodnych z prawem zmian w razie konieczności i zalecamy okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności, aby upewnić się, czy nie doszło do jej zmiany. Nieustannie szukamy sposobów na zapewnienie jeszcze bardziej solidnej ochrony.

2. Dane osobowe

 

Z uwagi na to, że świadczymy usługi edukacyjne, czynnie popieramy działania na rzecz ochrony danych i prywatności studentów. Zależy nam także, aby rodzice, organy edukacyjne i szkoły o tym wiedziały. Dlatego też stosujemy się do postanowień Przyrzeczenia ochrony danych osobowych studentów utworzonego przez organizacje Future of Privacy Forum (FPF) i Software & Information Industry Association (SIIA).

 

TRUSTe

Student-Privacy-Pledge-Sig_logo.png privacy-shield-framework-logo.png

Gromadzone dane

 

Kiedy administrator lub instruktor z danej placówki tworzy konto w naszej usłudze, prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwa stanowiska, abyśmy mogli prawidłowo zarządzać kontem i zapewniać najlepszą możliwą obsługę klienta.

 

Rodzaje danych, o jakie prosimy, wiążą się z konkretnym celem, takim jak:

 

 • Weryfikacja tożsamości użytkownika i jego związek z daną placówką lub firmą w celu ustalenia, czy spełnia wymagania dostępu do naszych usług lub aplikacji mobilnej „Turnitin Feedback Studio”.
 • Pobieranie treści z naszej witryny, w tym wersji demonstracyjnych, biuletynów czy webcastów.
 • Potwierdzanie odbioru i pomyślnego przesłania tekstu.
 • Wysyłanie ważnych informacji na temat naszych usług, np. dotyczących wszelkich zmian funkcjonalności.
 • Wysyłanie systemowych wiadomości e-mail, w tym informacji dotyczących konfiguracji konta i odzyskiwania hasła oraz potwierdzeń elektronicznych po przesłaniu dokumentów do bazy danych Turnitin.
 • Świadczenie dodatkowej pomocy dotyczącej naszych produktów i usług.

 

Gdy użytkownik korzysta z naszych usług, automatycznie gromadzone są informacje o rodzaju urządzenia i wersji systemu operacyjnego. Spółka Turnitin gromadzi informacje zgodnie z życzeniami swoich klientów i nie ma żadnych bezpośrednich relacji z osobami, których dane osobowe przetwarza. Spółka Turnitin współpracuje ze swoimi klientami, pomagając informować ich kontrahentów o celach gromadzenia danych osobowych.

 

Oddanie kontroli użytkownikowi

 

Zawsze dajemy użytkownikowi możliwość zrezygnowania z komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyłączeniem systemowych wiadomości e-mail, takich jak potwierdzenia elektroniczne czy informacje o zresetowaniu hasła. W kontekście przetwarzania prac studentów spółka Turnitin nie ma bezpośrednich relacji z osobami, których dane osobowe przetwarza. Osoba, która chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je poprawić, zmienić, sprostować czy usunąć, powinna skierować zapytanie do placówki będącej klientem spółki Turnitin („Administratora danych”). Jeśli klient poprosi spółkę Turnitin o usunięcie danych, odpowiemy w terminie 30 dni kalendarzowych. Jeśli użytkownik ma pytania lub chce dokonać zmian w swoich danych osobowych, powinien skontaktować się z placówką, za której pośrednictwem korzysta z naszych usług.

 

Na zgodny z prawem wniosek spółka Turnitin przekaże informacje na temat wszelkich przetwarzanych danych osobowych. Klienci mogą w dowolnej chwili uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je, całkowicie zmienić lub zanonimizować.
W tym celu należy wykonać poniższe działania:

 1. Zalogować się do swojego konta przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
 2. Kliknąć łącze „User Info” (Informacje użytkownika) na pasku nawigacji w celu otwarcia swojego profilu użytkownika, a następnie przejrzeć swoje dane osobowe lub wprowadzić w nich zmiany.
 3. W przypadku problemów lub jeśli to my mamy wprowadzić zmiany w imieniu użytkownika, prosimy o wysłanie e-maila na adres tiisupport@turnitin.com. Aby zastosować się do prośby o wprowadzenie zmian, musimy wiedzieć, jakie dokładnie dane mamy zmienić. Będziemy też potrzebować informacji potrzebnych do identyfikacji rodzaju komunikacji, którą otrzymał od nas klient. Nasz dział obsługi klienta może również poinformować użytkownika, czy przechowujemy lub przetwarzamy jakiekolwiek jego dane osobowe w imieniu podmiotów zewnętrznych. Odpowiadamy na takie prośby w terminie 30 dni kalendarzowych.

 

Wyjątkowe okoliczności

 

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w celu zastosowania się do wezwania lub nakazu sądowego bądź podobnego procesu prawnego lub wniosku ze strony organów władzy publicznej, jeśli prawo będzie tego od nas wymagać. W przypadku gdy spółka Turnitin stanie się przedmiotem fuzji, pozyskania, sprzedaży całości lub części jej aktywów, użytkownicy zostaną powiadomieni o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia zamieszczonego w naszej witrynie, odnośnie do wszelkich zmian właścicieli, wykorzystania danych osobowych użytkownika i decyzji, jakie użytkownik może podjąć w sprawie swoich danych osobowych. Ujawnimy dane osobowe użytkownika podmiotowi zewnętrznemu wyłącznie za jego uprzednią zgodą.

3. Technologie śledzące

 

Pliki cookie

 

Spółka Turnitin i jej partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do analizowania trendów, zarządzania Witryną, śledzenia ruchów użytkownika w Witrynie oraz do gromadzenia informacji demograficznych na temat całości bazy użytkowników. Spółka nie wykorzystuje plików cookie do profilowania. Użytkownik ma kontrolę nad tym, czy jego przeglądarka internetowa dopuszcza korzystanie z plików cookie. Jeśli użytkownik postanowi wyłączyć obsługę plików cookie, może to ograniczyć możliwość korzystania z pewnych funkcji naszych witryn czy usług. Aby zarządzać plikami Local Shared Object (LSO) technologii Flash, które są czasem nazywane plikami cookie Flash, należy kliknąć tutaj.

 

Funkcje i widżety mediów społecznościowych

 

Nasza witryna zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” portalu Facebook, widżet „Udostępnij” czy interaktywne miniprogramy. Te funkcje mogą zapisywać adres IP użytkownika, rejestrować strony odwiedzane w naszej witrynie oraz umieszczać pliki cookie, które umożliwią prawidłowe działanie danej funkcji. Te funkcje i widżety są niekiedy hostowane przez podmioty zewnętrzne. Interakcje użytkownika z tym funkcjami podlegają postanowieniom Przyrzeczenia ochrony danych osobowych firmy udostępniającej daną funkcję.

 

Reklamy

 

W naszej witrynie nie wyświetlamy reklam. Współpracujemy z podmiotem zewnętrznym, który zajmuje się reklamowaniem nas w innych witrynach. Nasz partner zewnętrzny może korzystać z technologii takich jak pliki cookie na potrzeby gromadzenia informacji na temat aktywności użytkownika w niniejszej witrynie w celu wyświetlania mu reklam opartych na jego historii przeglądania i zainteresowaniach. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były wykorzystywane na potrzeby wyświetlania mu reklam opartych na zainteresowaniach w innych witrynach, może z tego zrezygnować klikając tutaj (lub, jeśli znajduje się w Unii Europejskiej, klikając tutaj). Należy pamiętać, że nie oznacza to rezygnacji z otrzymywania reklam. Użytkownik będzie nadal otrzymywać reklamy ogólne.

 

Tak jak w przypadku większości witryn internetowych, gromadzimy określone informacje automatycznie i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te mogą obejmować adresy IP, rodzaj przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony źródłowe/docelowe, system operacyjny, datę/sygnaturę czasową oraz dane na temat strumienia kliknięć. Możemy łączyć te automatycznie zgromadzone informacje z dziennika z innymi danymi gromadzonymi na temat użytkownika. Robimy to, aby usprawnić usługi oferowane użytkownikowi oraz w celu usprawnienia funkcjonowania witryny.

 

Blog

 

Nasza witryna oferuje publicznie dostępne blogi. Należy pamiętać, że wszelkie informacje podawane w tych miejscach mogą zostać przeczytane, pobrane i wykorzystane przez inne osoby mające do nich dostęp. Aby zgłosić wniosek o usunięcie danych osobowych z naszego bloga lub forum społecznościowego, należy wysłać e-maila na adres tiisupport@turnitin.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć danych osobowych użytkownika. Poinformujemy wówczas o braku możliwości usunięcia danych osobowych i o przyczynach tej sytuacji. Użytkownik może również zamieścić na naszym blogu komentarz za pomocą aplikacji zewnętrznej, co może wymagać rejestracji. Nie mamy dostępu do informacji zamieszczanych na blogu ani nie mamy nad nimi kontroli. Jeśli użytkownik chce usunąć dane osobowe zamieszczone w dziale komentarzy, musi skontaktować się z operatorem aplikacji zewnętrznej lub zalogować się do niej. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób aplikacja zewnętrzna wykorzystuje dane użytkownika, należy zapoznać się z jej polityką prywatności.

4. Wybór

 

Zawsze dajemy użytkownikowi możliwość zrezygnowania z komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyłączeniem systemowych wiadomości e-mail, takich jak potwierdzenia elektroniczne czy informacje o zresetowaniu hasła.

 

 • Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas wiadomości, gdy pierwszy raz poprosimy go o podanie danych osobowych.
 • Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości, odwiedzając naszą stronę preferencji e-mail.
 • Można też zmodyfikować dane osobowe w dowolnej chwili, logując się na swoje konto, wybierając opcję „User Info” (Informacje użytkownika) i wprowadzając zmiany.

 

Użytkownik może również skontaktować się z nami pod adresem tiisupport@turnitin.com i poprosić o wprowadzenie zmian w jego imieniu, jednak aby spełnić tę prośbę, musimy wiedzieć, jakie dokładnie dane mamy zmienić, oraz uzyskać dane wystarczające do zidentyfikowania wiadomości, jaką użytkownik od nas otrzymał. Podając nam dane osobowe, użytkownik określa zawsze, czy możemy je ujawnić podmiotom zewnętrznym w formie pozwalającej na identyfikację albo czy możemy je wykorzystywać do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zgromadzone lub na które użytkownik wyraził zgodę.

5. Przesyłanie danych do podmiotów zewnętrznych

 

Spółka Turnitin nie sprzedaje danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym w celach innych niż pierwotne cele, dla których zostały zgromadzone. Jeśli prześlemy dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, będziemy wymagać od niego przestrzegana wymagań zachowania tajemnicy oraz obowiązujących wymagań prawnych. Będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym jedynie w formach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy udostępniali jego dane osobowe tym firmom, powinien skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres tiisupport@turnitin.com.

 

Spółka Turnitin może przesyłać dane osobowe firmom, które pomagają nam w świadczeniu usług. Dalsze przekazywanie danych do kolejnych podmiotów zewnętrznych jest objęte postanowieniami niniejszej polityki dotyczącymi powiadomień i wyboru oraz postanowieniami umów o świadczenie usług zawartych z naszymi klientami.

 

Nasza witryna zawiera łącza do innych witryn, których praktyki ochrony prywatności mogą różnić się od naszych. Jeśli użytkownik przekaże swoje dane osobowe dowolnej z tych witryn, będą one podlegać postanowieniom ich zasad ochrony prywatności.

 

6. Bezpieczeństwo

 

Dążymy do tego, aby dane osobowe użytkownika były bezpieczne przez cały czas. Nasze dane są przechowywane w UE i w USA przy zastosowaniu sprawdzonych fizycznych, cyfrowych i proceduralnych zabezpieczeń. Dzięki temu dane osobowe użytkownika są chronione z użyciem m.in. szyfrowania SSL, nadmiarowych serwerów i centrów danych oraz zaawansowanych zabezpieczeń granicznych. Nieustannie wykonujemy audyty pod kątem luk w zabezpieczeniach, a także traktujemy priorytetowo kwestię tworzenia i instalowania poprawek. Do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika konieczne jest podanie hasła, więc prosimy o zachowanie swoich haseł w tajemnicy. Nawet przy zastosowaniu najsurowszych systemów bezpieczeństwa nikt nie jest w stanie zagwarantować 100-procentowej ochrony przed hakerami i nieupoważnionymi podmiotami zewnętrznymi, które przechwytują informacje podawane w publicznych sieciach.

7. Integralność danych

 

Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby dane osobowe w naszym systemie były odpowiednie do ich planowanego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne. Spółka Turnitin będzie przechowywać dane osobowe przetwarzane w imieniu naszych klientów tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług tym klientom. Dane użytkownika są przechowywane przez cały okres aktywności jego konta lub świadczenia usług na jego rzecz. Będziemy przechowywać oraz wykorzystywać dane użytkownika wedle potrzeb związanych z wypełnianiem naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywaniem sporów i egzekwowaniem naszych umów. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług w dowolnym momencie. Nie ma konieczności specjalnego informowania spółki Turnitin w przypadku zaprzestania korzystania z usług. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnej chwili, logując się do tego konta lub wysyłając do nas e-mail na adres tiisupport@turnitin.com.

 

Baza danych spółki Turnitin zawiera prace akademickie przesyłane przez studentów i organy edukacyjne, a także licencjonowane materiały źródłowe pochodzące z Internetu. Kiedy nauczyciel chce sprawdzić pracę studenta pod kątem plagiatu, specjalny mechanizm porównuje ją z innymi treściami w bazie danych w celu wykrycia pasujących fragmentów. Oprogramowanie pozostawia osąd na temat własności intelektualnej instruktorowi. Jeśli wystąpi podobieństwo pracy do treści przesłanych przez inną placówkę, instruktorzy mogą uznać za konieczne zapoznanie się z podobną pracą. Druga placówka może przystać na tę prośbę lub ją odrzucić. Wymiana informacji na temat pracy powinna odbywać się między instruktorami za pośrednictwem poczty elektronicznej, czyli poza obszarem działania firmy Turnitin.

 

Użytkownik przez cały czas zachowuje w 100% swoje prawa własności intelektualnej. Spółka Turnitin nigdy nie dochodzi ani nie rości sobie własności praw autorskich do żadnych prac przesłanych za pośrednictwem naszej usługi. Właścicielem materiałów użytkownika jest WYŁĄCZNIE on sam. Nie używamy ani nie będziemy używać własności intelektualnej użytkownika do celów innych niż świadczenie, wspieranie i rozwijanie naszych usług, które powstały z myślą o ochronie i wzmacnianiu praw autorskich użytkownika.

8. Zmiany niniejszej polityki

 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnej chwili. W trakcie korzystania z Witryny prosimy o regularne sprawdzanie Polityki prywatności, aby na bieżąco śledzić wszelkie zmiany w naszych praktykach związanych z ochroną prywatności. W Polityce prywatności będzie widoczna data ostatniej aktualizacji. Jeśli kiedykolwiek postanowimy wykorzystać dane osobowe w sposób inny niż wskazany w chwili ich otrzymania, powiadomimy o tym użytkownika, wysyłając wiadomość na ostatni wskazany nam przez niego adres e-mail. Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy zezwolić nam na wykorzystanie jego danych w ten sposób. Jeśli użytkownik postanowi nie udzielać nam zezwolenia, będziemy nadal wykorzystywać takie informacje zgodnie z Polityką prywatności, na mocy której dane te zostały otrzymane.

9. Powiadomienia

 

Wszelkie pytania na temat Polityki prywatności proszę kierować na adres e-mail legal@turnitin.com lub na adres Turnitin, 2101 Webster St, Suite 1800, Oakland, California 94612.

 

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UE O OCHRONIE DANYCH

 

Pracujemy z klientami z całego świata, a przetwarzanie ich danych osobowych w sposób zgodny z prawem i zdobycie ich zaufania to nasze najważniejsze priorytety. Rozumiemy, że ochrona danych jest niezbędna dla dobrej obsługi klienta. W firmie Turnitin naszym celem jest działanie w sposób przejrzysty, odpowiedzialny oraz zgodny z regulacjami obowiązującymi w UE i w Stanach Zjednoczonych, aby nasi klienci mieli poczucie, że ich dane są bezpieczne i że mają oni nad nimi kontrolę.

Firma Turnitin zobowiązuje się stosować następujące praktyki mające chronić dane użytkowników:

 

 • Nigdy nie sprzedajemy danych użytkowników;
 • Nigdy nie wykorzystujemy danych użytkowników na potrzeby reklam skierowanych do określonych grup odbiorców ani do profilowania;
 • Zabezpieczamy dane użytkowników przy użyciu zaawansowanego szyfrowania i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w centrach danych z certyfikatem SOC2;
 • Przestrzegamy lokalnych przepisów dotyczących ochrony prywatności i współpracujemy z ekspertami prawnymi, aby dostosowywać się do zmian w tych przepisach;
 • Zebrane przez nas dane wykorzystujemy do określonego, wskazanego celu, aby zwiększyć zadowolenie użytkowników oraz poprawić nasze usługi;
 • Jeśli musimy przesłać jakiekolwiek dane użytkownika do podmiotu zewnętrznego, np. do dostawcy usług tłumaczeniowych, wymagamy podpisania umowy, zgodnie z którą taki podmiot zewnętrzny będzie postępować z danymi i zabezpieczać je z zastosowaniem tak samo wysokiego poziomu ochrony i z taką samą dbałością jak my; oraz
 • Respektujemy prawo użytkownika do zachowania własności swoich danych i kontroli nad nimi, aby mógł je modyfikować, aktualizować lub usuwać w razie potrzeby.

 

Zgodność z prawem w chwili obecnej

 

Obecnie przestrzegamy najsurowszych przepisów o ochronie danych obowiązujących w różnych krajach i aktywnie weryfikujemy każdy aspekt tego, w jaki sposób postępujemy z danymi. Ponadto stosujemy środki operacyjne w celu zagwarantowania dalszego spełniania wymagań naszych klientów.

 

Firma Turnitin wykorzystuje wzorcowe klauzule umowne w celu spełnienia zróżnicowanych, konkretnych potrzeb związanych z ochroną danych i ich prywatnością w całej Unii Europejskiej (UE). Są to ujednolicone umowy potwierdzające, że wszelkie dane przesyłane poza UE będą odpowiednio chronione. Zapobiega to potrzebie ubiegania się przez naszych klientów o dodatkowe zgody w celu korzystania z naszej usługi.

 

Przestrzegamy wszystkich norm gwarantujących pełną ochronę danych i w razie potrzeby jesteśmy w stanie spełniać bardzo konkretne wymagania. Na przykład na terenie UE (w tym w Niemczech, Austrii i Szwajcarii) przestrzegamy dyrektywy 95/46/WE, aby spełniać wymagania dotyczące ochrony danych. Działania, jakie podejmujemy, aby utrzymać integralność i poufność danych osobowych:

 

 • Zdecydowanie zalecamy, by placówki powiadamiały studentów, że usługi Turnitin, w zależności od stosowanych rozwiązań Turnitin, wiążą się z przesyłaniem danych do Stanów Zjednoczonych, a także by jak najszybciej uzyskały na to zgodę studentów;
 • Uniwersytety mają prawo do kontrolowania naszych usług i przeprowadzania ich audytów w dowolnym czasie;
 • Wszystkie prace studentów i ich dane osobowe są przez cały czas szyfrowane i zabezpieczone;
 • Możliwość zachowania tożsamości studentów w tajemnicy dzięki użyciu pseudonimu i dzięki składaniu prac w formatach, które zawierają niewiele identyfikujących metadanych lub nie zawierają ich wcale.

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) weszło w życie we wszystkich państwach członkowskich UE 25 maja 2018 roku. Dyrektywa o ochronie danych (dyrektywa 95/46/WE) została zastąpiona przez RODO. Mimo że jest to rozporządzenie i obowiązuje ono bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE, pewne kwestie zawarte w RODO mogą być w określonych przypadkach uregulowane prawnie przez państwa członkowskie na poziomie krajowym, więc niniejsza polityka może być co pewien czas zmieniana, aby odzwierciedlić takie uregulowania.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Firma Turnitin jako podstawę prawną przetwarzania takich danych stosuje głównie artykuł 6(1)(e) RODO. Zgodnie z tym postanowieniem RODO firma Turnitin opiera się na oficjalnym upoważnieniu Administratora danych (placówki będącej klientem Turnitin) do przetwarzania danych studentów w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie kontroli pod kątem plagiatów w celu zagwarantowania placówce, że studenci przesyłają prace napisane samodzielnie.

 

Artykuł 6(1)(f) RODO również zapewnia firmie Turnitin podstawę prawną do przetwarzania danych. Stanowi on, że przetwarzanie takich danych wedle uznania Administratora danych odbywa się w celu realizacji jego uzasadnionych interesów.

 

Zgoda nie jest główną podstawą przetwarzania danych, na jakiej opiera się Turnitin. Jednakże Umowa licencyjna użytkownika końcowego, jaką firma Turnitin stosuje w kontaktach ze studentami, będzie nadal używana w celu zapewniania najlepszych praktyk i przejrzystości.

 

Kluczowe aspekty RODO

 

Poniżej wymienione są niektóre godne uwagi aspekty RODO:

 

 • RODO ma zastosowanie do wszystkich przetwarzanych danych osobowych;
 • RODO wyraźnie stanowi, że przy przetwarzaniu danych osobowych obywateli UE, podmioty przetwarzające dane znajdujące się poza EOG (w tym w Stanach Zjednoczonych) muszą stosować się do RODO i przetwarzać dane jedynie w celach zgodnych z prawem;
 • RODO wymaga o wiele większej odpowiedzialności przy przetwarzaniu danych osobowych. Ochrona prywatności musi być automatycznie uwzględniona we wszystkich aspektach (usługach, oprogramowaniu, systemach i procedurach);
 • Prawa osób fizycznych zostały zwiększone;
 • Przy wysyłaniu danych poza EOG preferowane będzie korzystanie z wzorcowych klauzul umownych UE, które firma Turnitin stosuje. Stosowanie się do postanowień porozumienia Privacy Shield zawartego między UE i Stanami Zjednoczonymi oraz między Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi jest odpowiednim sposobem zgodnego z prawem przesyłania danych poza EOG, który jest uznawany przez UE. Firma Turnitin posiada certyfikat zgodności z porozumieniem Privacy Shield. Patrz: www.privacyshield.gov

 

Więcej informacji na temat RODO można uzyskać pod adresem go.turnitin.com/gdpr

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W KWESTIACH PRAWNYCH

 

W jaki sposób firma Turnitin chroni moje dane osobowe?

 

Firma Turnitin zobowiązuje się chronić dane osobowe, a tym samym prywatność swoich użytkowników. Stosujemy bardzo zaawansowane, odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne w formie szyfrowania SSL, serwerów nadmiarowych, wysokiej jakości zapór internetowych, wielu centrów danych oraz audytów w zakresie ochrony prywatności i zabezpieczeń. Mając do dyspozycji system bezpieczeństwa, którego zabezpieczenia nigdy nie zostały naruszone, oraz przyrzeczenie ochrony danych osobowych studentów z zachowaniem najwyższych standardów, instruktorzy i studenci mogą ze spokojem korzystać z usług Turnitin.

 

Kto jest właścicielem prac studentów po przesłaniu ich do Turnitin?

 

Studenci zachowują prawo autorskie do prac przesłanych do usługi Turnitin. Umowa użytkownika Turnitin upoważnia firmę Turnitin do wykorzystania prac jako części systemu zapobiegania plagiatom na zasadach dozwolonego użytku.

 

Czy firma Turnitin archiwizuje prace studentów?

 

Firma Turnitin domyślnie archiwizuje prace studentów jedynie na potrzeby porównywania tekstowego. Placówki mogą zadecydować, że ich prace nie będą archiwizowane w usłudze.

 

W jaki sposób firma Turnitin przestrzega przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w różnych państwach?

 

Jako firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych posiadająca wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony prywatności Turnitin funkcjonuje w taki sposób, aby przestrzegać wielu wymagań dotyczących ochrony danych w innych państwach, w tym konieczności uzyskania świadomej zgody, zapewnienia prawa dostępu studentom przesyłającym prace oraz konieczności zastosowania środków technologicznych i organizacyjnych służących utrzymaniu integralności i poufności danych osobowych.

 

Czy wiążą mnie postanowienia umowy z Turnitin zawartej przez kliknięcie? Co, jeśli jestem osobą niepełnoletnią?

 

Tak. Do założenia konta w usłudze Turnitin przez osobę niepełnoletnią konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna, a tym samym umowa jest wiążąca.

 

Czy nauczyciel może wymagać ode mnie przesłania mojej pracy do Turnitin, jeśli jestem studentem w placówce prywatnej albo państwowej?

 

Tak, w obu przypadkach. Studenci uczęszczający do placówek prywatnych wyrazili zgodę na stosowanie się do zasad w nich obowiązujących.

 

Czy firma Turnitin udostępnia informacje w usługach zewnętrznych?

 

Usługa Turnitin jest zintegrowana z usługami zewnętrznymi, takimi jak Educational Testing Service czy Language Weaver, przy czym dane studenta mogą być udostępniane w celu zapewnienia części z tych usług. Podczas gdy firma Turnitin przesyła dane, jeśli jest to konieczne do wykonania usługi, żadne dane umożliwiające identyfikację osobistą, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy nazwa szkoły, nie są przesyłane do usług zewnętrznych.

 

Czy firma Turnitin stosuje się do postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych?

 

Tak. Firma Turnitin zrealizowała program zapewniania zgodności, który rozpoczął się we wrześniu 2017 roku. Firma Turnitin wyznaczyła inspektora ochrony danych, który jest odpowiedzialny za zgodność z RODO i za kontakty z Biurem Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii, który jest „Organem nadzorującym” firmę Turnitin w myśl postanowień RODO. Wszystkie zasady wewnętrzne firmy Turnitin dotyczące wniosków osób, które są podmiotami danych, o dostęp do danych, przechowywania danych, powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych itp. są zgodne z RODO. Z Inspektorem ochrony danych Turnitin można się skontaktować, wysyłając e-mail na adres DPO@turnitin.com.

 

Czy firma Turnitin przestrzega postanowień amerykańskiej ustawy FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)?

 

Tak. Firma Turnitin przestrzega postanowień ustawy FERPA i pomaga placówkom stosować się do niej.

 

Firma Turnitin oczekuje od placówek stosowania się do wymagań ustawy FERPA i sugeruje im przestrzeganie jej postanowień dotyczących powiadomień o wykorzystaniu i ujawnieniu katalogowych i niekatalogowych informacji związanych z edukacją, aby studenci i ich rodzice wiedzieli, że placówka może korzystać z usług takich jak Turnitin. Placówki mogą kontrolować nasze usługi lub poddawać je audytom, aby upewnić się, że wszelkie informacje są wykorzystywane jedynie w celu pomocy instruktorom. Dane są przez cały czas zabezpieczone i są wykorzystywane jedynie w celu pomocy instruktorowi w ocenie zadania. Użytkownicy mogą przesłać swoją pracę przy użyciu pseudonimu i w formatach zawierających bardzo mało metadanych umożliwiających identyfikację lub nie zawierają ich wcale. Ogranicza to nasze możliwości gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

 

Czy firma Turnitin przestrzega postanowień amerykańskiej ustawy COPPA (Child Online Privacy Protection Act)?

 

Tak. Federalna Komisja Handlu (FTC) wyraźnie oświadczyła, że wymagania ustawy COPPA nie mają zastosowania wobec witryn internetowych, które oferują szkołom programy online służące placówkom i ich studentom oraz gromadzą dane osobowe jedynie w tych celach (FTC COPPA FAQ #55.) Usługi takie nie są zobowiązane do uzyskania uprzedniej weryfikowalnej zgody rodziców przed zebraniem lub utrzymywaniem danych osobowych. Usługi firmy Turnitin, które obejmują sprawdziany oryginalności i wystawianie ocen online, są oferowane w oparciu o umowy zawarte przez firmę Turnitin z okręgami szkolnymi, a firma Turnitin nie gromadzi danych osobowych w innych celach. FTC oświadczyła, że w takich okolicznościach operatorzy tacy jak Turnitin mogą założyć, że placówka upoważniła ich do zbierania danych osobowych w oparciu o zgody uzyskane od rodziców. Placówki oświatowe często uzyskują zgody rodziców za pośrednictwem Zasad dozwolonego użytku, jakie przekazują studentom i rodzicom. Ponadto COPPA zezwala również, ale nie wymaga, aby placówki działały jako przedstawiciele rodziców i udzielały zgody na zbieranie danych osobowych studentów online w kontekście potrzeb szkoły (FTC COPPA FAQ #54).

 

Powrót


Warunki użytkowania

 

Wstęp

 

Jako dostawca technologicznych usług edukacyjnych, opieramy się na danych, aby zapewnić doskonałe rozwiązania usprawniające proces nauki i nauczania, a użytkownicy polegają na nas w zakresie ochrony tych danych. Poważnie traktujemy ten obowiązek i zobowiązujemy się do tego, aby nigdy nie sprzedawać ani nie udostępniać danych osobowych i aby wykorzystywać je jedynie w sposób, na jaki uzyskaliśmy zgodę. Dokładamy wszelkich starań, aby strzec powierzonych nam danych i gwarantujemy, że użytkownicy mają całkowitą kontrolę nad swoimi danymi. Nasza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób chronimy dane i prywatność użytkownika.

 

Niniejsze Warunki używania określają prawne warunki użytkowania niniejszej witryny internetowej i wszelkich innych witryn prowadzonych przez firmę Turnitin, LLC („Turnitin”). Wszystkie witryny prowadzone przez Turnitin nazywane są dalej zbiorczo „Witryną”.

 

*** Korzystając z naszych witryn i powiązanych z nimi usług, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych warunków i zastrzeżeń. W razie braku zgody proszę opuścić niniejszą witrynę. ***

 

Niniejsze warunki i zastrzeżenia obowiązują w uzupełnieniu do wszelkich innych umów zawartych z firmą Turnitin, w tym wszelkich umów regulujących korzystanie przez użytkownika lub jego organizację z produktów lub usług Turnitin (np. Umowy rejestracji Turnitin).

 

Jeżeli wystąpi konflikt pomiędzy niniejszymi warunkami i zastrzeżeniami a jakąkolwiek inną oddzielną umową, pierwszeństwo będą miały postanowienia takiej umowy, z wyłączeniem postanowień dotyczących kwestii danych osobowych zawartych w sekcji niniejszego dokumentu dotyczącej RODO, które zawsze mają zastosowanie.

 

Prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z naszych witryn i usług w zamierzonym przez nich celu i o nienaruszanie przepisów prawa oraz o niedopuszczenie do tego, aby ktokolwiek inny wykorzystywał nasze witryny do niezgodnej z prawem działalności (np. oszustwa, spam, zniesławienie, rozpowszechnianie wirusów czy inne niedopuszczalne zachowania).

 

Dziękujemy!

 

Umowa

 

Pod warunkiem wyrażenia zgody na niniejsze warunki firma Turnitin udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na używanie Witryny w osobistych, niekomercyjnych celach. Użytkownik zgadza się NIE wykorzystywać Witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki i zastrzeżenia.

 

 • Odtwarzanie kodu źródłowego, dekonstrukcja, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania lub technologii składających się na Witrynę lub dostarczanych za jej pośrednictwem jest zabronione, z wyłączeniem zakresu dopuszczalnego przez obowiązujące prawo.
 • Zawartość Witryny, w całości lub w części, nie może być rozpowszechniana, modyfikowana, odtwarzana ani wykorzystywana bez uprzedniego uzyskania zgody na piśmie od firmy Turnitin. Treści z Witryny mogą być pobierane na dowolny komputer pod warunkiem, że zachowane zostaną wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych zastrzeżonych prawach. Wszelkie wykorzystanie tych materiałów w każdej innej witrynie internetowej lub w sieci komputerowej w jakimkolwiek celu jest zabronione.
 • Użytkownik nie może ramkować ani wykorzystywać technik ramkowania do obramowania lub otoczenia jakiejkolwiek części Witryny bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie od firmy Turnitin.

 

W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków i zastrzeżeń użytkownik traci prawo do korzystania z Witryny.

 

Zalecamy zachowanie kopii tych warunków i zastrzeżeń do wykorzystania w przyszłości. Proszę pamiętać, że możemy w dowolnej chwili zmienić niniejsze warunki i zastrzeżenia oraz że do obowiązków użytkownika należy okresowe ich czytanie. Korzystając z Witryny, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania najbardziej aktualnych Warunków i zastrzeżeń.

 

Dla wygody użytkowników udostępniliśmy nasze zasady i warunki na naszej stronie domowej i w każdym miejscu, w którym prosimy o podanie danych osobowych.

 

Własność praw autorskich

 

Witryna jest własnością firmy Turnitin i jest przez nią prowadzona. Wszystkie powiązane usługi, treści, dane, informacje i inne materiały zawarte w Witrynie lub bezpośrednio z niej dostępne są również własnością firmy Turnitin lub podmiotów od niej zależnych, podmiotów z nią powiązanych, jej licencjodawców i/lub dostawców. Witryna jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie i prawa dotyczące znaków towarowych. Wszelkie kopie materiałów i innych treści dostarczanych za pośrednictwem Witryny muszą zawierać takie same informacje o prawie autorskim i o innych prawach zastrzeżonych, jakie pojawiają się przy materiałach lub treściach w Witrynie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków i zastrzeżeń lub wszelkich innych umów zawartych z firmą Turnitin, są zastrzeżone przez firmę Turnitin i/lub jej dostawców albo licencjodawców.

 

Jeśli użytkownik jest studentem przedkładającym pracę do oceny w związku z zajęciami, na jakie uczęszcza, zachowuje on własność prawa autorskiego; treść jego pracy będzie wykorzystywana jedynie do świadczenia usług edukacyjnych.

 

Proszę pamiętać, że dokładamy wszelkich starań w celu ochrony wszystkich danych umożliwiających identyfikację osobistą oraz wszelkich prac przesłanych do użytku za pośrednictwem Witryny i/lub naszej usługi. (Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności). Z wyłączeniem danych osobowych, wszelkie wiadomości lub materiały dowolnego rodzaju, jakie użytkownik prześle pocztą elektroniczną, zamieści lub prześle za pośrednictwem Witryny, jak na przykład pytania, uwagi, sugestie i inne dane, będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Będziemy je dalej nazywać „Wiadomościami”, a firma Turnitin będzie mogła ich używać bezpłatnie w celach biznesowych, w tym między innymi przy opracowywaniu i wykorzystywaniu produktów.

 

Firma Turnitin może (ale nie jest zobowiązana do tego) monitorować pod kątem Wiadomości obszary Witryny, takie jak pokoje czatu, tablice ogłoszeń i inne fora użytkowników. Firma Turnitin nie będzie jednak ponosić żadnej odpowiedzialności związanej z treścią takich Wiadomości. Firma Turnitin zachowuje prawo do usunięcia, wedle własnego uznania, wszelkich Wiadomości, które zawierają jakiekolwiek materiały uznane za obraźliwe, oszczercze, nieprzyzwoite czy w inny sposób nieodpowiednie.

 

Ramkowanie

 

Użytkownik nie może ramkować ani wykorzystywać technik ramkowania do wykorzystywania, obramowania lub otoczenia jakiejkolwiek części Witryny bez uzyskania wyraźnej zgody na piśmie od firmy Turnitin.

 

Właściwość sądu

 

Niniejsza Witryna jest kontrolowana i prowadzona przez firmę Turnitin z jej siedziby w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Firma Turnitin nie stwierdza w żaden sposób, że materiały są odpowiednie do użycia w innych miejscach. Osoby, które postanawiają odwiedzić Witrynę z innych miejsc, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych lub krajowych przepisów w zakresie, w jakim one obowiązują, jeśli mają one zastosowanie.

 

Wszelkie oprogramowanie z tej Witryny podlega kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych oraz może podlegać prawom importowym kraju użytkownika. Żadne oprogramowanie z niniejszej Witryny nie może być pobierane ani w inny sposób przesyłane ani ponownie przesyłane do żadnej osoby ani podmiotu znajdujących się na liście wyszczególnionych obywateli prowadzonej przez amerykański Departament Skarbu lub w tabeli zakazu zamówień prowadzonej przez amerykański Departament Handlu ani do żadnych osób ani podmiotów, do których przesyłanie jest zabronione w inny sposób przez przepisy eksportowe Stanów Zjednoczonych. Pobierając materiały lub używając Oprogramowania z niniejszej Witryny w jakikolwiek sposób, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się na żadnej z takich list oraz że nie jest kontrolowany przez żadne z takich państw ani nie jest obywatelem ani mieszkańcem żadnego z nich.

 

Wszelkie korzystanie z pobranego oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych, włączając w to między innymi wszelkie Placówki edukacyjne znajdujące się w jego jurysdykcji lub jurysdykcji odpowiednich stanów, podlega pod kategorię „praw zastrzeżonych” zgodnie z definicją tego terminu zawartą w FAR 52.227-19(c)(2) lub DFAR 252.227.7013(c)(1) (jeśli jest stosowane przez instytucję zajmującą się kwestiami związanymi z obronnością).

 

Znaki towarowe

 

Turnitin, LLC oraz inne nazwy produktów Turnitin i/lub usługi, w tym te zamieszczone w Witrynie, są znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Turnitin. Znaki towarowe oraz znaki usługowe firmy Turnitin nie mogą być stosowane w połączeniu z żadnym produktem ani usługą niebędącymi własnością firmy Turnitin w jakikolwiek sposób, który może budzić wątpliwości wśród klientów lub dyskredytować albo zniesławiać firmę Turnitin.

 

Wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i logo używane w Witrynie należą do ich odpowiednich właścicieli. Firma Turnitin nie rości sobie żadnych praw do znaków innych firm, które mogą pojawić się w Witrynie.

 

Licencja udzielana nam przez użytkownika

 

Jeśli nie jest to inaczej określone w niniejszej Witrynie w naszej Polityce prywatności albo w związku z jedną z naszych usług, wszelkie wiadomości lub materiały dowolnego rodzaju, które zostaną wysłane w wiadomości e-mail, zamieszczone lub przesłane za pośrednictwem Witryny (z wyłączeniem danych rejestracyjnych studentów umożliwiających ich identyfikację i wszelkich prac wysłanych do Witryny), włączając w to pytania, komentarze, sugestie oraz inne dane i informacje („Wiadomości” użytkownika), będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Użytkownik udziela spółce Turnitin niewyłącznej, nieodpłatnej, wieczystej, obowiązującej na całym świecie i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, przesyłanie, prezentowanie, ujawnianie i inne wykorzystanie jego Wiadomości w Witrynie lub w innych miejscach w celach biznesowych. Możemy wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, techniki i wiedzę specjalistyczną zawarte w Wiadomościach użytkownika w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania i używania naszych produktów i usług w oparciu o Wiadomości.

 

Wiadomości użytkownika: Firma Turnitin może (ale nie jest zobowiązana do tego) monitorować lub przeglądać obszary Witryny, w których mogą zostać udostępnione Wiadomości użytkownika, włączając w to między innymi pokoje czatów, tablice ogłoszeń i inne fora użytkowników. Firma Turnitin nie będzie jednak ponosić żadnej odpowiedzialności związanej z treścią takich Wiadomości niezależnie od tego, czy wynika ona z przepisów dotyczących praw autorskich, zniesławienia, ochrony prywatności, treści nieprzyzwoitych czy innych. Firma Turnitin zastrzega sobie prawo do usunięcia według własnego uznania Wiadomości zawierających materiały uznane za obelżywe, zniesławiające, mające charakter nieprzyzwoity czy w inny sposób niestosowne.

 

Zasada dozwolonego użycia

 

W celu umożliwienia użytkownikom niezakłóconego korzystania z Witryny firma Turnitin zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Witryny każdemu użytkownikowi, który narusza niniejsze zasady i następujące postanowienia. NIE WOLNO:

 

 1. Zakłócać korzystania z Witryny innym użytkownikom.
 2. Wykonywać działań niezgodnych z prawem, stanowiących zagrożenie, obelżywych, oszczerczych, zniesławiających, o charakterze pornograficznym, znieważających ani w inny sposób obraźliwych.
 3. Prowadzić działań przestępczych ani do nich zachęcać, powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej ani w inny sposób łamać prawa.
 4. Łamać ani naruszać praw podmiotów zewnętrznych, w tym między innymi praw patentowych, praw autorskich, znaków towarowych, prywatności i wszelkich innych zastrzeżonych praw.
 5. Rozpowszechniać materiałów zawierających wirusy lub inne szkodliwe składniki.
 6. Rozpowszechniać treści zawierających fałszywe lub wprowadzające w błąd wskazania pochodzenia lub stwierdzenia.

 

Firma Turnitin zastrzega sobie prawo do ujawnienia w razie potrzeby informacji w celu spełnienia wymagania prawnego, w tym w celu zastosowania się do przepisów, wniosków ze strony władz, nakazów lub wezwań sądowych. Firma Turnitin zastrzega sobie również prawo do edytowania lub usunięcia, w całości lub w części, wszelkich informacji, które uznaje ona za niewłaściwe, zakłócające działanie Witryny albo naruszające niniejsze warunki.

 

Innymi słowy: prosimy o szacunek dla innych. Dziękujemy.

 

Polityka prywatności

 

Szanujemy i chronimy wszelkie dane umożliwiające identyfikację osobistą. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

 

Łącza zewnętrzne

 

Witryna zawiera hiperłącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie oznacza to, że firma Turnitin wspiera lub poleca daną witrynę lub produkty albo zasoby podmiotów zewnętrznych ani nie wskazuje powiązania z danym podmiotem zewnętrznym bądź sponsorowania go. Firma Turnitin nie ponosi odpowiedzialności za żadne oprogramowanie, dane lub inne informacje dostępne w witrynie internetowej będącej własnością podmiotu zewnętrznego. Użytkownik, odwiedzając witrynę podmiotu zewnętrznego, nawet jeśli łącze do niej znajduje się w Witrynie Turnitin, jest zobowiązany do przestrzegania jej warunków użytkowania. Użytkownik potwierdza, że firma Turnitin nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub straty powstałe w wyniku uzyskania dostępu do dowolnej witryny, oprogramowania, danych lub innych informacji udostępnianych przez podmiot zewnętrzny bądź w wyniku korzystania z nich lub polegania na nich.

 

Poprawność i integralność informacji

 

Firma Turnitin podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie integralności i poprawności niniejszej Witryny, jednak nie udziela ona żadnych gwarancji co do jej dokładności. Witryna może zwierać błędy drukarskie, nieścisłości lub inne błędy, a podmioty zewnętrzne mogły wprowadzić niezatwierdzone dodatki lub zmiany w niniejszej Witrynie lub coś z niej usunąć bez upoważnienia. W razie znalezienia błędu użytkownik jest proszony o powiadomienie o tym firmy Turnitin, aby błąd mógł zostać poprawiony. Informacje zawarte w Witrynie mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia.

 

Brak gwarancji

 

NINIEJSZA WITRYNA, A TAKŻE WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY SĄ ŚWIADCZONE W ICH OBECNYM KSZTAŁCIE ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. FIRMA Turnitin NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE WYNIKI LUB PORÓWNANIA WYGENEROWANE PRZEZ WITRYNĘ BĘDĄ KOMPLETNE LUB DOKŁADNE. FIRMA Turnitin NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB POZBAWIONY BŁĘDÓW, ANI ŻE WADY WYSTĘPUJĄCE W WITRYNIE ZOSTANĄ USUNIĘTE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA Turnitin WYŁĄCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, ZGODNOŚCI Z OŚWIADCZENIAMI LUB OPISAMI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI INFORMACJI, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Witryna i usługi dostępne za jej pośrednictwem są świadczone w ich obecnym kształcie. Firma Turnitin nie gwarantuje, że Witryna spełni wszelkie wymagania i oczekiwania użytkownika. Możliwe jest występowanie błędów lub przerw w świadczeniu usług. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma Turnitin wyłącza wszelkie oświadczenia i gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi gwarancje nienaruszania praw podmiotów zewnętrznych, zgodności z oświadczeniami lub opisami, przydatności handlowej, jakości informacji, niezakłóconego korzystania oraz przydatności do określonego celu.

 

WAŻNE: Ani spółka Turnitin, ani jej licencjodawcy ani dostawcy, nie będą odpowiedzialni z tytułu żadnych strat lub szkód poniesionych w jakichkolwiek okolicznościach na skutek korzystania z niniejszej Witryny i związanych z nią usług. Oznacza to, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty związane z używaniem niniejszej Witryny lub usług firmy Turnitin. Ograniczenie to nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez prawo.

 

Jeśli użytkownik jest niezadowolony z niniejszej Witryny lub ze związanych z nią usług, prosimy o zaprzestanie korzystania z nich. NIEKTÓRE PRAWA KRAJOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH. JEŚLI PRAWA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA I MOŻE ON POSIADAĆ PRAWA DODATKOWE.

 

Zabezpieczenie

 

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć firmę Turnitin przed wszelkimi roszczeniami (w tym dotyczącymi wynagrodzeń adwokatów i kosztów obsługi prawnej) wynikającymi z (a) korzystania z Witryny przez użytkownika, (b) naruszenia praw podmiotów zewnętrznych lub (c) naruszenia niniejszych Warunków i zastrzeżeń. Użytkownik wyraża zgodę na współpracę w zakresie wymaganym w celu obrony przed wszelkimi roszczeniami. Firma Turnitin zastrzega sobie prawo do prowadzenia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli w dowolnej kwestii podlegającej zabezpieczeniu na mocy postanowień niniejszego punktu, podczas gdy użytkownik wyraża zgodę na nierozstrzyganie żadnej z takich kwestii bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Turnitin.

 

Roszczenia

 

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (Rozdział 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, § 512), spółka Turnitin, LLC jest zarejestrowana w amerykańskim urzędzie ds. praw autorskich jako usługodawca. Wszelkie powiadomienia o roszczeniach dot. naruszenia praw autorskich muszą zostać wysłane do naszego przedstawiciela ds. praw autorskich:

 

Chief Financial Officer

Turnitin, LLC

2101 Webster St

Suite 1800

Oakland, California 94612

Nr tel.: +1 510-764-7600

Adres e-mail: legal@turnitin.com

Firma Turnitin szanuje własność intelektualną innych osób i dokłada wszelkich starań w celu jej ochrony oraz prosi użytkowników o to samo. Jeśli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie przedstawicielowi ds. praw autorskich firmy Turnitin następujących informacji:

 

 1. elektronicznego lub fizycznego podpisu osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich;
 2. opisu pracy chronionej prawem autorskim, które zdaniem użytkownika zostało naruszone;
 3. opisu miejsca zamieszczenia w Witrynie materiału, który zdaniem użytkownika narusza jego prawa autorskie;
 4. adresu, nr telefonu i adresu e-mail użytkownika;
 5. oświadczenia, że użytkownik jest przekonany w dobrej wierze, że budzące wątpliwości wykorzystanie nie jest upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przez prawo;
 6. złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia użytkownika, że powyższe informacje zamieszczone w powiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

 

Postanowienia ogólne

 

Z wyłączeniem poniższych postanowień, niniejsze warunki i zastrzeżenia stanowią całość porozumienia pomiędzy firmą Turnitin a użytkownikiem (dotyczącego niniejszej Witryny i usług Turnitin).

 

Postanowienia szczegółowe

 

Strony uzgadniają, że wszelkie spory, roszczenia i dyskusje wynikające z niniejszych warunków i zastrzeżeń lub z nimi związane, które nie zostaną rozwiązane w formie porozumienia między stronami, będą skierowane do ostatecznego i wiążącego arbitrażu przed JAMS lub następcą prawnym tego podmiotu, zgodnie z Kodeksem Stanów Zjednoczonych (Dział 9 Arbitraż, część 1 i kolejne). Arbitraż odbędzie się w hrabstwie Alameda w Kalifornii, o ile strony nie postanowią inaczej w formie pisemnej. Arbiter podejmie ostateczną decyzję w terminie czternastu (14) dni od rozpoczęcia postępowania. Decyzja ta zostanie ujęta w formie pisemnej, podpisana przez arbitra i wysłana do każdej ze stron i do ich pełnomocników prawnych. Wszelkie decyzje arbitra będą ostateczne, wiążące i rozstrzygające dla stron i będą stanowić jedyny sposób rozstrzygania sporów lub kwestii podlegających arbitrażowi na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych (Dział 9 Arbitraż, część 1 i kolejne). Arbitraż odbędzie się w hrabstwie Alameda w Kalifornii, o ile strony nie postanowią inaczej w formie pisemnej. Arbiter podejmie ostateczną decyzję w terminie czternastu (14) dni od rozpoczęcia postępowania. Decyzja ta zostanie ujęta w formie pisemnej, podpisana przez arbitra i wysłana do każdej ze stron i do ich pełnomocników prawnych. Wszelkie decyzje arbitra będą ostateczne, wiążące i rozstrzygające dla stron i będą stanowić jedyny sposób rozstrzygania sporów lub kwestii podlegających arbitrażowi na mocy niniejszej Umowy; pod warunkiem jednak, że żadne postanowienia nie będą zabraniać stronom ubiegania się o nakazy i/lub zakazy sądowe we właściwych sądach. Arbiter lub właściwy sąd mogą wydać tytuł wykonawczy, aby wyegzekwować orzeczenie arbitra. Właściwy sąd może zatwierdzić orzeczenie arbitra zgodnie z obowiązującym prawem.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

 

Niniejszy punkt ma zastosowanie w przypadku, gdy postanowienia RODO dotyczą przetwarzania przez firmę Turnitin danych osób, których dane dotyczą, z terytorium UE. Odniesienia do „Artykułów” czy „Rozdziałów” w niniejszym punkcie dotyczą odpowiednich Artykułów lub Rozdziałów w RODO, a terminy pisane kursywą odpowiadają definicjom zawartym w RODO. Niniejszy punkt jest wiążący wobec spółki Turnitin.

 

Administrator danych niniejszym udziela firmie Turnitin ogólnego pisemnego upoważnienia do angażowania innych podmiotów przetwarzających dane do zapewniania usług. Firma Turnitin będzie informować administratora danych o planowanych zmianach podmiotów przetwarzających dane, aby administrator danych miał możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

 

Mają zastosowanie następujące informacje:

 

Przedmiot przetwarzania:

Przetwarzanie przesłanych materiałów (prac uczniów lub studentów albo propozycji tekstów do publikacji) i związanych z nimi danych osobowych w celu wskazanym poniżej.

Czas trwania przetwarzania:

Przechowywanie treści przesłanych materiałów trwa bezterminowo, o ile administrator danych nie wskazał inaczej.

Charakter przetwarzania:

Gromadzenie, przechowywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie (w kontekście funkcji porównywania tekstów).

Cel przetwarzania:

Umożliwienie placówkom akademickim / wydawcom wykrywania potencjalnych plagiatów w sektorze akademickim / wydawniczym.

Rodzaj danych osobowych:

Imię, nazwisko, adres e-mail (akademicki), numer identyfikacyjny studenta (jeśli podał go administrator danych), treść.

Kategorie podmiotów, których dane dotyczą:

Studenci, administratorzy kont, instruktorzy, autorzy.

Obowiązki administratora danych:

Administrator danych jest zobowiązany do przestrzegania swoich ogólnych zobowiązań wynikających z RODO, w szczególności do przetwarzania danych osobowych, które gromadzi, zgodnie z postanowieniami Artykułów 5 i 6, oraz do przestrzegania postanowień Artykułów 13, 14, 24, 30 i 32, oraz do przestrzegania wszelkich egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą.

Prawa administratora danych:

Administrator danych może korzystać ze swoich uprawnień wobec podmiotu przetwarzającego dane na mocy RODO, w szczególności na mocy postanowień Artykułów 28 i 32.

Firma Turnitin, jako podmiot przetwarzający dane, potwierdza, że:

 

 1. przetwarza dane osobowe jedynie w oparciu o udokumentowane instrukcje administratora danych, w tym dotyczące przesyłania danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej, o ile nie wymaga tego prawo Unii Europejskiej albo Państwa Członkowskiego, jakiemu podlega podmiot przetwarzający dane; w takim przypadku podmiot przetwarzający dane poinformuje administratora danych o takim wymogu prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania, o ile prawo nie zabrania podawania takich informacji z ważnych powodów związanych z interesem publicznym;

 

 1. zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie obowiązującego prawa;

 

 1. podejmuje wszelkie działania wymagane na mocy Artykułu 32;

 

 1. przestrzega warunków wskazanych w ustępach 2 i 4 Artykułu 28, dotyczących angażowania kolejnego podmiotu przetwarzającego dane i że, w przypadku zaangażowania kolejnego podmiotu przetwarzającego dane do świadczenia usługi, dopilnuje, aby podmiot przetwarzający dane stosował się do takich samych zobowiązań dotyczących ochrony danych, zgodnie z ustępem 3 Artykułu 28;

 

 1. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomaga administratorowi danych przez stosowanie w miarę możliwości odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby umożliwić realizację zobowiązania administratora danych do reagowania na wnioski o wykonanie uprawnień podmiotu, którego dane dotyczą, wskazanych w Rozdziale III;

 

 1. pomaga administratorowi danych w zapewnianiu przestrzegania zobowiązań wynikających z postanowień Artykułów 32–36, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i informacje dostępne dla podmiotu przetwarzającego dane;

 

 1. zgodnie z decyzją administratora danych, usuwa lub zwraca wszelkie dane osobowe administratorowi danych po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem i usuwa ich istniejące kopie, o ile prawo Unii Europejskiej albo Państwa Członkowskiego nie wymaga przechowywania danych osobowych; oraz że

 

 1. udostępnia administratorowi danych wszelkie informacje konieczne do wykazania przestrzegania zobowiązań wskazanych w Artykule 28 oraz że zezwala na audyty i współpracuje podczas nich oraz podczas kontroli przeprowadzonych przez administratora danych lub przez innego audytora wyznaczonego przez administratora danych.

 

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres legal@turnitin.com.

 

Powrót


Zgodność z przepisami UE o ochronie danych

 

Pracujemy z klientami z całego świata, a zdobycie ich zaufania to nasz priorytet. Rozumiemy, że ochrona danych jest niezbędna dla dobrej obsługi klienta. W spółce Turnitin, LLC naszym celem jest działanie w sposób przejrzysty, z zachowaniem odpowiedzialności oraz w sposób zgodny z regulacjami obowiązującymi w UE, aby nasi klienci czuli, że ich dane są bezpieczne i że mają oni nad nimi kontrolę.

 

Spółka Turnitin, LLC, obejmująca iThenticate, zobowiązuje się stosować następujące praktyki mające chronić dane użytkowników:

 

 • Nigdy nie będziemy sprzedawać danych użytkownika.
 • Nigdy nie będziemy wykorzystywać danych użytkownika na potrzeby reklamy kierowanej.
 • Zabezpieczamy dane użytkownika przy użyciu zaawansowanego szyfrowania i najlepszych praktyk bezpieczeństwa.
 • Respektujemy lokalne przepisy dotyczące ochrony prywatności i współpracujemy z ekspertami prawnymi, aby dostosowywać się do zmian w tych przepisach.
 • Kiedy zbieramy dane, wykorzystujemy je do określonego, wskazanego celu, aby poprawić komfort użytkownika lub nasze usługi.
 • Jeśli musimy przesłać jakiekolwiek dane użytkownika do podmiotu zewnętrznego, np. do dostawcy usług tłumaczeniowych, wymagamy podpisania umowy stanowiącej, że taki podmiot zewnętrzny będzie obchodzić się z danymi i zabezpieczać je z zastosowaniem tak samo wysokiego poziomu ochrony i z taką samą dbałością, jaką stosujemy my.
 • Respektujemy prawo użytkownika do zachowania własności swoich danych i kontroli nad nimi, aby mógł je modyfikować, aktualizować lub usuwać w razie potrzeby.

Zgodność z prawem w chwili obecnej

 

Obecnie przestrzegamy najsurowszych praw o ochronie danych, obowiązujących w różnych jurysdykcjach, i aktywnie weryfikujemy każdy aspekt tego, w jaki sposób obchodzimy się z danymi, oraz stosujemy środki operacyjne w celu zagwarantowania dalszego spełniania wymagań naszych klientów w miarę reformowania przepisów o ochronie danych.

 

Obecnie firma Turnitin wykorzystuje wzorcowe klauzule umowne w celu spełnienia zróżnicowanych, konkretnych potrzeb związanych z ochroną i prywatnością danych w całej Unii Europejskiej (UE). Są to ujednolicone umowy potwierdzające, że wszelkie dane przesyłane poza UE będą właściwie chronione. Zapobiega to potrzebie ubiegania się przez naszych klientów o dodatkowe zgody w celu korzystania z naszej usługi.

 

Przestrzegamy wszystkich norm gwarantujących pełną ochronę danych i w razie potrzeby jesteśmy w stanie spełniać bardzo konkretne wymagania. Na przykład na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii przestrzegamy dyrektywy 95/46/WE, aby spełniać wymagania dotyczące ochrony danych. Działania, jakie podejmujemy, aby utrzymać integralność i poufność danych osobowych:

 

 • Zdecydowane prośby z naszej strony, aby instytucje powiadamiały studentów, że usługi Turnitin obejmują przesyłanie danych do Stanów Zjednoczonych, oraz zalecenia, aby jak najszybciej uzyskać na to zgodę studentów.
 • Prawo uniwersytetów do skontrolowania naszych usług w dowolnym czasie.
 • Szyfrowanie i zabezpieczenie wszystkich prac studentów i ich danych osobowych przez cały czas.
 • Możliwość zachowania tożsamości studentów w tajemnicy dzięki użyciu pseudonimu i dzięki składaniu prac w formatach, które zawierają niewiele identyfikujących metadanych lub nie zawierają ich wcale.

Nadchodzące zmiany

 

Przepisy UE o ochronie danych osobowych zostały opracowane w 1995 roku, zanim smartfony i media społecznościowe zdominowały nasze życie. Przez ostatnie kilka lat prowadzone były negocjacje mające na celu ujednolicenie i uproszczenie przepisów i wytycznych wykorzystywanych do ustalenia, jakie obowiązki mają przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych przekazywanych za granice państw w UE.

 

W tym roku UE wydała ostateczną wersję Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które wejdzie w życie w 2018 roku. Dyrektywa 95/46/WE zostanie zastąpiona przez Rozporządzenie (UE) 2016/679.

Historia ochrony danych w UE

 

1995 r.: Dyrektywa o ochronie danych tworzy ramy dla przepisów o ochronie danych osobowych w każdym z Państw Członkowskich UE.

2000 r.: Decyzja o tym, aby porozumienie Safe Harbor obejmowało przesyłanie danych poza UE.

2012 r.: Komisja Europejska proponuje projekt Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

2014 r.: Parlament Europejski głosuje nad projektem RODO z poprawkami.

2015 r.: Rada Europejska zgadza się na ostateczne postanowienia RODO. Ogłoszona zostaje nieważność porozumienia Safe Harbor.

2016 r.: Ogłoszona zostaje ostateczna wersja RODO. Porozumienie Privacy Shield zawarte między UE a USA staje się nowym mechanizmem dla transatlantyckiego przesyłania danych.

2018 r.: Nowe przepisy wejdą w życie.

Najważniejsze różnice w zasadach dotyczących ochrony danych

 

Firma Turnitin aktywnie i w pełni wspiera przejście do uproszczonego, bardziej ujednoliconego stosowania prawa dotyczącego ochrony danych w Europie i poza nią. Poniżej znajdują się najbardziej godne uwagi zmiany:

 

 • Dyrektywa z 1995 roku była różnie interpretowana w poszczególnych państwach członkowskich, natomiast celem RODO jest zapewnienie narzędzia regulacyjnego działającego na poziomie całej UE. Oczekuje się więc, że nie będzie potrzeby dużego zróżnicowania, i że ochrona danych będzie miała zastosowanie wobec wszystkich.
 • Wcześniej istniała pewna niejednoznaczność co do tego, jak firmy mogły wykorzystywać dane osobowe, a jak anonimowe identyfikatory. W Niemczech nie jest na ogół rozróżniane pojęcie danych anonimowych. Nowe przepisy dotyczą WSZYSTKICH zebranych danych, a ich celem jest utrudnienie profilowania osób.
 • RODO wyraźniej określa, że USA muszą przestrzegać zasad UE i uzyskiwać, przy użyciu zrozumiałego języka, ważną zgodę na wykorzystanie danych osobowych.
 • RODO wymaga o wiele większej odpowiedzialności przy przetwarzaniu informacji. Ochrona prywatności musi być automatycznie i domyślnie uwzględniona we wszystkich funkcjach (usługach, oprogramowaniu, systemach i procedurach). Oczekuje się, że możliwość usunięcia danych również będzie obligatoryjna.
 • Na mocy RODO władze publiczne i firmy polegające na przetwarzaniu danych osobowych będą zobowiązane do zatrudnienia inspektora ochrony danych, który będzie odpowiedzialny za dopilnowanie, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z prawem.
 • Wzmocnione zostaną prawa jednostki. Na przykład zasady wykorzystania plików cookie powinny być teraz wyjaśniane w sposób bardziej jasny i oczywisty.
 • Użytkownicy końcowi muszą być informowani o naruszeniach bezpieczeństwa danych w terminie 72 godzin. Na mocy Dyrektywy z 1995 roku na terenie UE nie obowiązywały żadne jednolite zasady.
 • Przy eksportowaniu danych preferowane będzie korzystanie z wzorcowych klauzul umownych, które stosuje firma Turnitin. Nie ma żadnych wzmianek o porozumieniu Safe Harbor, ale nic nie zabrania stosowania go. W celu spełnienia konkretnych wymagań dotyczących ochrony prywatności można stosować różne wzorcowe klauzule umowne.

 

Firma Turnitin uważa, że studentom powinno przysługiwać prawo autorskie do ich prac. Powszechne przekonanie, że podczas przesyłania prac do Turnitin studenci zrzekają się prawa własności, jest błędne. To po prostu nieprawda!

 

Studenci przesyłający swoje prace do Turnitin zachowują prawa autorskie do swoich prac. Kopie przesłanych prac są przechowywane w archiwum danych Turnitin na potrzeby porównań z innymi przesłanymi materiałami — taka praktyka pomaga chronić i wzmacniać prawa autorskie.
 

Sędzia Sądu Okręgowego w USA orzekł, że archiwizacja prac studentów mająca na celu ocenę oryginalności nowo przesłanych prac stanowi dozwolony użytek w świetle amerykańskiej Ustawy o ochronie praw autorskich (Copyright Act), zapewnia „istotną korzyść publiczną” i pomaga chronić prace przed wykorzystaniem przez inne osoby. Przeczytaj orzeczenie.

 

Orzeczenie zostało jednogłośnie potwierdzone przez amerykański Sąd Apelacyjny. Przeczytaj ogłoszoną decyzję.

 

Powrót


 

Australijski prawny dokument PDF

Kanadyjski prawny dokument PDF

Meksykański prawny dokument PDF

Meksykański prawny dokument PDF (hiszp.)

W jaki sposób firma Turnitin chroni moje dane osobowe?

 

Firma Turnitin zobowiązuje się chronić prywatność swoich użytkowników i bezpieczeństwo ich danych. Stosujemy niezwykle zaawansowane środki ochrony prywatności i zabezpieczania danych w formie szyfrowania SSL, serwerów nadmiarowych, wysokiej jakości zapór sieciowych, wielu centrów danych oraz audytów środków ochrony prywatności i środków bezpieczeństwa. Mając do dyspozycji system bezpieczeństwa, którego zabezpieczenia nigdy nie zostały naruszone, oraz przyrzeczenie ochrony danych osobowych studentów z zachowaniem najwyższych standardów, instruktorzy i studenci mogą ze spokojem korzystać z usług Turnitin.

Kto jest właścicielem prac studentów po przesłaniu ich do Turnitin?

 

Studenci zachowują prawo autorskie do prac przesłanych do usługi Turnitin. Umowa użytkownika Turnitin upoważnia firmę Turnitin do wykorzystania prac jako części systemu zapobiegania plagiatom na zasadach dozwolonego użytku. Kwestia wykorzystywania prac studentów przez firmę Turnitin na zasadach dozwolonego użytku została rozstrzygnięta przez Sąd Okręgowy w USA w 2007 roku i potwierdzona w apelacji w 2009 roku.

 

Przeczytaj orzeczenie z 2007 roku

Przeczytaj ogłoszoną decyzję z 2009 roku

Czy firma Turnitin archiwizuje prace studentów?

 

Firma Turnitin domyślnie archiwizuje prace studentów jedynie na potrzeby porównywania tekstowego. Placówki mogą zadecydować, że ich prace nie będą archiwizowane w usłudze.

 

Obrona oparta na zasadzie dozwolonego użytku skodyfikowanej w artykule 107 ustawy o ochronie danych osobowych (Copyright Act) została uznana za słuszną i uzasadnioną. Rozstrzygając kwestię tego, czy dane wykorzystanie stanowi dozwolony użytek, sądy często analizują, czy dany użytek jest korzystny dla całości społeczeństwa (w ramach ustalania, czy użytkowanie jest transformatywne) i czy używający ma „czyste ręce”. Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd czwartego obwodu uznały, że archiwizacja prac studentów w kontekście edukacyjnym stanowi dozwolony użytek. Wyrażając taki pogląd, sądy nie uznały wykorzystania prac studentów przez firmę Turnitin za nieetyczne pod jakimkolwiek względem.

W jaki sposób firma Turnitin przestrzega przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w różnych państwach?

 

Jako firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych posiadająca wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony prywatności Turnitin funkcjonuje w taki sposób, aby przestrzegać wielu wymagań dotyczących ochrony danych w innych państwach, w tym konieczności uzyskania świadomej zgody, zapewnienia prawa dostępu studentom przesyłającym prace oraz konieczności zastosowania środków technologicznych i organizacyjnych służących utrzymaniu integralności i poufności danych osobowych.

Czy wiążą mnie postanowienia umowy z Turnitin zawartej przez kliknięcie? Co, jeśli jestem osobą niepełnoletnią?

 

Tak. Amerykański Sąd Okręgowy dla Okręgu wschodniego w stanie Virginia uznał, że umowa online zawarta przez kliknięcie na stronie Turnitin jest umową wymagalną, nawet wobec niepełnoletnich. Do założenia konta w usłudze Turnitin przez osobę niepełnoletnią konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna, a tym samym umowa jest wiążąca.

Czy nauczyciel może wymagać ode mnie przesłania mojej pracy do Turnitin, jeśli jestem studentem szkoły prywatnej? A co w przypadku szkoły publicznej?

 

Tak, w obu przypadkach. Uczeń uczęszczający do szkoły prywatnej wyraził zgodę na stosowanie się do zasad panujących w szkole.

 

W odniesieniu do szkół publicznych, amerykański Sąd Okręgowy dla Okręgu wschodniego w stanie Virginia uznał, przy odrzuceniu powództwa czwórki studentów mówiącego, że zostali oni w sposób niewłaściwy zmuszeni do przesłania ich prac do Turnitin pod groźbą uzyskania oceny niedostatecznej, że „Szkoły mają prawo decydowania o sposobach monitorowania plagiatów i postępowania w ich przypadku i mogą w tym celu zatrudniać do pomocy firmy takie jak Turnitin”.

Czy firma Turnitin udostępnia informacje w usługach zewnętrznych?

 

Usługa Turnitin integruje się z usługami zewnętrznymi, takimi jak Educational Testing Service czy Language Weaver, przy czym dane studenta mogą być udostępniane w celu zapewnienia części z tych usług. Podczas gdy firma Turnitin przesyła dane, jeśli jest to konieczne do wykonania usługi, żadne dane umożliwiające identyfikację osobistą, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy nazwa szkoły, nie są przesyłane do usług zewnętrznych.

Czy firma Turnitin przestrzega postanowień ustawy FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)?

 

Tak. Firma Turnitin przestrzega postanowień ustawy FERPA i pomaga placówkom stosować się do niej.

 

Firma Turnitin oczekuje od placówek stosowania się do wymagań ustawy FERPA i sugeruje im przestrzeganie jej postanowień dotyczących powiadomień o wykorzystaniu i ujawnieniu katalogowych i niekatalogowych informacji, aby studenci i ich rodzice wiedzieli, że szkoła może korzystać z usług takich jak Turnitin.

Placówki mogą kontrolować nasze usługi lub poddawać je audytom, aby upewnić się, że wszelkie informacje są wykorzystywane jedynie w celu udzielania pomocy instruktorom.

Dane są przez cały czas zabezpieczone i są wykorzystywane jedynie w celu udzielenia pomocy instruktorowi w ocenie pracy.

Użytkownicy mogą przesyłać swoje prace przy użyciu pseudonimów i przesyłać je w formatach, które zawierają niewiele identyfikujących metadanych lub nie zawierają ich wcale. Ogranicza to nasze możliwości gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Czy firma Turnitin przestrzega postanowień ustawy COPPA (Child Online Privacy Protection Act)?

 

Tak. Federalna Komisja Handlu (FTC) wyraźnie oświadczyła, że wymagania ustawy COPPA nie mają zastosowania wobec stron, które oferują szkołom programy online służące szkołom i ich studentom i gromadzą dane osobowe jedynie w tych celach. (FTC COPPA FAQ #55.) W związku z tym takie usługi nie są objęte obowiązkiem uzyskania uprzedniej weryfikowalnej zgody rodziców przed pobraniem i utrzymywaniem danych osobowych. Usługi firmy Turnitin, które obejmują kontrolę oryginalności i wystawianie ocen online, są oferowane w oparciu o umowy zawarte przez firmę Turnitin z okręgami szkolnymi, a firma Turnitin nie gromadzi danych osobowych w innych celach. FTC oświadczyła, że w takich okolicznościach operatorzy tacy jak Turnitin mogą założyć, że szkoła upoważniła ich do gromadzenia danych osobowych w oparciu o zgody uzyskane od rodziców. Placówki oświatowe często uzyskują zgody rodziców za pośrednictwem Zasad dozwolonego użytku, jakie przekazują studentom i rodzicom. Ponadto COPPA zezwala również, ale nie wymaga, aby szkoły działały jako przedstawiciele rodziców i udzielały zgody na gromadzenie online danych osobowych studentów w kontekście potrzeb szkoły. (FTC COPPA FAQ #54.)

Z kim w firmie Turnitin można się skontaktować w przypadku wątpliwości związanych z ochroną prywatności?

 

Jesteśmy zawsze gotowi do udzielenia odpowiedzi na pytania lub wątpliwości użytkowników. Proszę pisać na adres legal@turnitin.com

 

Powrót

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)