How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > Privacy and Security > Quyền riêng tư và bảo mật

Quyền riêng tư và bảo mật

Table of contents
 1. Bảo mật
  1. Meltdown và Spectre
  2. Khi nhận được các bản vá bổ sung từ nhà cung cấp, Turnitin sẽ kiểm tra và triển khai những bản vá này trong trường hợp cần thiết với khoảng thời gian thích hợp.
 2. Cam kết bảo mật
 3. Chính sách bảo mậ
  1. Lý do chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân
  2. Bảo vệ dữ liệu của bạn
  3. Tuân thủ theo nhiều phạm vi quyền hạn
  4. Mục tiêu quan trọng nhất
  5. 1. Tuân thủ
  6. 2. Dữ liệu cá nhân
  7. 3. Công nghệ theo dõi
  8. 4. Lựa chọn
  9. 5. Chuyển dữ liệu cho bên thứ ba
  10. 6. Bảo mật
  11. 7. Tính toàn vẹn dữ liệu
  12. 8. Các thay đổi đối với chính sách này
  13. 9. Thông báo
 4. Điều khoản dịch vụ
  1. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)
 5. Tuân thủ Chính sách bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu
  1. Mức độ tuân thủ hiện nay
  2. Các thay đổi sắp tới
  3. Tiến trình bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu
  4. Các điểm khác biệt chính trong những quy định về bảo vệ dữ liệu
  5. Tài nguyên khác
 6. Bảo vệ bản quyền
 7. Câu hỏi thường gặp về pháp lý
  1. Turnitin bảo vệ quyền riêng tư của tôi như thế nào?
  2. Ai sở hữu bài của học sinh sau khi bài được nộp cho Turnitin?
  3. Turnitin có lưu trữ bài viết của học sinh không?
  4. Turnitin tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của các quốc gia khác nhau như thế nào?
  5. Tôi có bị ràng buộc với thỏa thuận về tỷ lệ nhấp chuột của Turnitin không? Nếu tôi là trẻ vị thành niên thì sẽ như thế nào?
  6. Giáo viên có thể bắt tôi phải nộp bài của mình cho Turnitin nếu tôi theo học trường tư không? Trường công thì thế nào?
  7. Turnitin có chia sẻ thông tin với các dịch vụ của bên thứ ba không?
  8. Turnitin có tuân thủ FERPA (Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục dành cho gia đình) không?
  9. Turnitin có tuân thủ COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng) không?
  10. Tôi có thể liên hệ với ai tại Turnitin nếu tôi có thắc mắc về quyền riêng tư?
  11. Tôi có thể liên hệ với ai tại Turnitin nếu tôi có thắc mắc về quyền riêng tư?

Turnitin tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ chắc chắn dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đang nỗ lực để đạt được mức độ bảo mật cực cao bằng cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp như mô tả dưới đây. Turnitin tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật có liên quan của Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ. Chính sách bảo mật dưới đây được xem xét lại thường xuyên sao cho phù hợp với sự thay đổi của luật pháp trên toàn cầu. Theo mục đích của chính sách này, “dữ liệu cá nhân” sẽ có ý nghĩa như trong định nghĩa về “dữ liệu cá nhân” theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (Quy định (Liên minh Châu Âu) 2016/679) (GDPR).

 

Turnitin tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật của Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ.

 

Cam kết bảo mật | Chính sách bảo mật | Điều khoản dịch vụ | Tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu  | Bảo vệ bản quyền | Câu hỏi thường gặp về pháp lý

 


Bảo mật

Meltdown và Spectre

 

Turnitin đã biết về “Meltdown” (CVE-2017-5754) và “Spectre” (CVE-2017-5753 và CVE-2017-5715) – các lỗ hổng bảo mật CPU được tiết lộ gần đây. Những lổ hổng bảo mật này tồn tại trong các bộ xử lý thông dụng nhất của hầu hết các phần cứng máy tính hiện đại.

 

Turnitin đã thiết lập các quy trình bảo mật được tuân thủ thường xuyên và chưa phát hiện thấy có trường hợp nào khai thác những lỗ hổng bảo mật này trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi. Nhóm Bảo mật của chúng tôi chưa phát hiện thấy bất kỳ tác động nào liên quan đến các ứng dụng của khách hàng tại thời điểm này. Nhóm Bảo mật đã bắt đầu quy trình xác định các bản vá cần thiết, đồng thời áp dụng các bản vá này theo đề xuất của từng nhà cung cấp. Chúng tôi tiếp tục quét môi trường của mình để tìm những lỗ hổng bảo mật này cũng như tìm thêm bất kỳ lỗ hổng bảo mật hoặc mối đe dọa nào khác.

Tất cả khách hàng nên vá hệ thống của mình bằng các bản vá của nhà cung cấp phần cứng, hệ điều hành và ứng dụng ngay khi các bản vá này có trên thị trường.

Khi nhận được các bản vá bổ sung từ nhà cung cấp, Turnitin sẽ kiểm tra và triển khai những bản vá này trong trường hợp cần thiết với khoảng thời gian thích hợp.

 


Cam kết bảo mật

 

Chính sách bảo mật dưới đây đề cập đến loại dữ liệu cá nhân (và cách thức) mà chúng tôi thu thập, mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu đó và cách chúng tôi bảo vệ mọi dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

 

 • Chúng tôi cam kết tuyệt đối về vấn đề minh bạch và sử dụng công nghệ có trách nhiệm, bất kể thế giới kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của chúng ta sẽ tạo ra những thay đổi nào;
 • Khi nỗ lực mang đến những khả năng mới cho ngành giáo dục, chúng tôi luôn giữ vững các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức. Chúng tôi cố gắng tuân thủ các biện pháp bảo mật chặt chẽ nhất để xứng đáng với sự tin tưởng của bạn; và
 • Bởi vì sự an tâm của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nên chúng tôi luôn cẩn trọng đến mức tối đa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho những lý do hợp pháp.

 

Quay lại đầu trang


Chính sách bảo mậ

 

Ngày cập nhật gần đây nhất: 01/08/2018

 

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp và các công ty thuộc tập đoàn Turnitin. Chính sách này mô tả cách Turnitin thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo mật dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp. Chính sách này cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập và thay đổi dữ liệu cá nhân của mình. Dữ liệu được thu thập thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ chỉ dùng cho mục đích cung cấp dịch vụ mà bạn (Khách hàng) đã ký kết với Turnitin. Nếu và khi công ty bên thứ ba cung cấp dịch vụ liên quan để hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như dịch ngôn ngữ, thì chúng tôi đảm bảo rằng khi các công ty bên thứ ba đó xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu họ đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi và tiêu chuẩn của luật áp dụng theo thời gian.

Lý do chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

 

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi hoặc khi một học sinh có bài viết được Turnitin xử lý, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân (như tên, địa chỉ email, chức vụ và trường học) để có thể quản lý tài khoản của bạn một cách chính xác và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng tốt nhất. Tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý đều nhằm một mục đích cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu nội dung học tập của chúng tôi hoặc yêu cầu nội dung web (tức là bản tin, nghiên cứu điển hình, video, v.v).

 

Bạn có thể truy cập, cập nhật, sửa chữa hoặc xóa mọi dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và nhấp vào “Thông tin người dùng” hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về cách chúng tôi bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Bảo vệ dữ liệu của bạn

 

Chúng tôi luôn cố gắng giữ an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Tùy thuộc vào giải pháp Turnitin sử dụng, dữ liệu cá nhân thường được xử lý ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ bằng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và tổ chức mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu cá nhân đó. Cần có mật khẩu để truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, vì vậy, hãy nhớ giữ bí mật mật khẩu của bạn. Ngay cả với các hệ thống bảo mật tốt nhất cũng không thể bảo vệ tuyệt đối dữ liệu khỏi tin tặc và các bên thứ ba trái phép tìm cách đánh cắp thông tin được cung cấp qua các mạng công cộng.

 

Bài viết nộp cho Turnitin sẽ được so sánh dựa trên cơ sở dữ liệu độc quyền rộng lớn, an toàn của tài liệu nguồn được cấp phép, bao gồm hàng triệu tạp chí, tạp chí học thuật, sách và trang web. Turnitin cũng duy trì một kho dữ liệu riêng gồm các bài của học sinh. Mỗi tổ chức (theo quyết định của quản trị viên trường học thuộc tổ chức đó) có thể quyết định đưa hoặc không đưa bài của học sinh vào kho dữ liệu và cung cấp hoặc không cung cấp cho học sinh tùy chọn không tham gia. Chúng tôi có thể xóa các bài của học sinh khỏi kho dữ liệu tiêu chuẩn theo yêu cầu của quản trị viên trường học.

Tuân thủ theo nhiều phạm vi quyền hạn

 

Là công ty toàn cầu, một lĩnh vực cần thảo luận và phát triển hiện nay liên quan đến các cơ chế áp dụng để giám sát việc truyền dữ liệu xuyên biên giới. Ví dụ: cơ chế Safe Harbor (Bến cảng an toàn) không còn được áp dụng như một khung pháp lý toàn cầu nữa và thay vào đó là khung thỏa thuận Privacy Shield mới giữa Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ/Liên minh Châu Âu-Thụy Sĩ. Turnitin cam kết thực hiện đầy đủ mọi quy trình đánh giá và chứng nhận cần thiết để đáp ứng các quy tắc và yêu cầu mới, bất kể những quy tắc và yêu cầu đó phức tạp như thế nào. Gần đây, chúng tôi đã thực hiện một đợt kiểm tra bên ngoài để đảm bảo rằng chúng tôi duy trì các biện pháp hiệu quả nhất về bảo mật và bảo vệ dữ liệu đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng.

Mục tiêu quan trọng nhất

 

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những đối tác đáng tin cậy của bạn khi bạn xây dựng một chương trình học tập hiện đại. Chúng tôi mong muốn trao quyền cho các nhà giáo dục và truyền cảm hứng cho học sinh bằng cách duy trì tính liêm chính trong học tập và cải thiện quá trình học tập. Chúng tôi cam kết với bạn rằng mối quan tâm của bạn chính là mối quan tâm của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như chính sách bảo mật của bạn.

1. Tuân thủ

 

Turnitin phục vụ một cộng đồng trên toàn cầu gồm các nhà giáo dục và học sinh có quan điểm về bảo mật dữ liệu tương đối khác nhau. Turnitin không chỉ tôn trọng tất cả các ý kiến và tuân thủ nghiêm túc các luật bảo mật dữ liệu ở mỗi quốc gia phục vụ mà chúng tôi còn áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất và hướng đến mục tiêu trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực này. Các sản phẩm và dịch vụ cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi thường xuyên được cả nhân viên và tư vấn viên bên ngoài kiểm tra để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng và (nếu có thể) đáp ứng hơn mức kỳ vọng cũng như yêu cầu về quyền riêng tư. Turnitin tiến hành các đánh giá định kỳ về mức độ tuân thủ để xác minh rằng Chính sách bảo mật này là chính xác, toàn diện, rõ ràng, hợp pháp, đầy đủ, được thực hiện và có thể truy cập được. Bất kỳ nhân viên nào vi phạm Chính sách bảo mật này đều sẽ bị kỷ luật.

 

Khung thỏa thuận Privacy Shield mới giữa Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và giữa Thụy Sĩ-Hoa Kỳ

 

Turnitin đã chứng nhận công ty tuân thủ Khung thỏa thuận Privacy Shield giữa Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và giữa Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Chúng tôi cam kết xử lý tất cả dữ liệu cá nhân nhận được từ các công dân của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và của Thụy Sĩ tương ứng theo Khung thỏa thuận Privacy Shield được áp dụng. Để tìm hiểu thêm về Khung thỏa thuận Privacy Shield và xem giấy chứng nhận của chúng tôi, hãy truy cập vào trang web Privacy Shield. Xem trang web: www.privacyshield.gov

 

Trong Khung thỏa thuận Privacy Shield, Turnitin chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân mà công ty nhận được, theo từng Khung thỏa thuận Privacy Shield, cũng như chuyển giao cho bên thứ ba hành động thay mặt công ty. Turnitin tuân thủ các nguyên tắc của Privacy Shield áp dụng cho tất cả các lần chuyển tiếp dữ liệu cá nhân từ EEA, bao gồm cả những điều khoản về trách nhiệm pháp lý khi chuyển tiếp.

 

Đối với dữ liệu cá nhân nhận được hoặc chuyển giao theo Khung thỏa thuận Privacy Shield, Turnitin phải tuân thủ các quyền hạn thực thi pháp lý của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (đối với các vấn đề liên quan đến Privacy Shield). Trong trường hợp các cơ quan công quyền đưa ra các yêu cầu hợp pháp về thông tin, chẳng hạn như để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật, thì Turnitin có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân. Nếu lo ngại của bạn về quyền riêng tư hoặc việc sử dụng dữ liệu chưa được chúng tôi giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba đặt tại Hoa Kỳ
(miễn phí) theo địa
chỉhttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Điều khoản hợp đồng mẫu

 

Để chuyển dữ liệu ra bên ngoài EEA trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sử dụng các Điều khoản hợp đồng mẫu của Chỉ thị EU 95/46/EC đáp ứng các yêu cầu thích hợp về cơ chế của tất cả các thành viên Liên minh Châu Âu, bao gồm cả Đức, Thụy Sĩ và Áo. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Luật thay đổi

 

Do tính chất luôn thay đổi của luật bảo mật dữ liệu, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi hợp pháp khi cần và bạn nên kiểm tra Chính sách bảo mật này theo định kỳ để xem có bất kỳ sự phát triển hay thay đổi mới nào không. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cách thức bảo vệ mạnh mẽ hơn.

2. Dữ liệu cá nhân

 

Bởi vì chúng tôi cung cấp dịch vụ giáo dục nên chúng tôi cực kỳ ủng hộ chủ trương bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của học sinh, đồng thời muốn đảm bảo rằng phụ huynh, nhà giáo dục và trường học biết điều này. Đó là lý do chúng tôi thực hiện Cam kết bảo mật dữ liệu của học sinh theo quy định mà Hiệp hội Ngành Phần mềm và Thông tin (SIIA) và tổ chức Diễn đàn Tương lai về Quyền riêng tư (FPD) đặt ra.

 

 

Student-Privacy-Pledge-Sig_logo.png privacy-shield-framework-logo.png

Dữ liệu chúng tôi thu thập

 

Khi quản trị viên hoặc người hướng dẫn của tổ chức tạo một tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ cung cấp dữ liệu cá nhân của mình như tên, email, điện thoại và chức vụ để chúng tôi có thể quản lý tài khoản của họ một cách chính xác và cung cấp cho họ dịch vụ khách hàng tốt nhất.

 

Loại thông tin mà chúng tôi yêu cầu là nhằm phục vụ cho mục đích cụ thể, chẳng hạn như:

 

 • Xác minh danh tính và sự liên quan của bạn với một tổ chức hoặc công ty cụ thể để xác định xem bạn có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động “Turnitin Feedback Studio” hay không;
 • Tải nội dung xuống từ trang web của chúng tôi, chẳng hạn như bản demo, cáo bạch hoặc webcast;
 • Cung cấp biên nhận và xác nhận tải văn bản lên thành công;
 • Gửi các thông báo quan trọng về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như bất kỳ thay đổi nào đối với chức năng;
 • Gửi email hệ thống, bao gồm cả thông tin về thiết lập tài khoản và truy xuất mật khẩu cũng như biên lai điện tử khi bạn nộp bài lên Cơ sở dữ liệu của Turnitin; và
 • Cung cấp thêm chức năng hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ khi cần.

 

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về loại thiết bị mà bạn sử dụng cũng như phiên bản hệ điều hành của thiết bị đó. Turnitin thu thập thông tin theo hướng dẫn của khách hàng và không có mối quan hệ trực tiếp với những cá nhân có dữ liệu cá nhân mà Turnitin xử lý. Turnitin làm việc với khách hàng của mình để giúp họ gửi thông báo cho khách hàng của họ về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân.

 

Bạn có quyền kiểm soát

 

Chúng tôi luôn cho bạn lựa chọn không nhận thông tin qua email, ngoại trừ các email hệ thống, chẳng hạn như biên lai điện tử và thông tin đặt lại mật khẩu. Trong bối cảnh xử lý bài của học sinh, Turnitin không có mối quan hệ trực tiếp với những cá nhân có dữ liệu cá nhân mà Turnitin xử lý. Một cá nhân muốn có quyền truy cập hoặc muốn chỉnh sửa, sửa đổi, xóa dữ liệu, thì phải chuyển yêu cầu của mình đến tổ chức là khách hàng của Turnitin (“bên kiểm soát dữ liệu”). Nếu khách hàng yêu cầu Turnitin xóa dữ liệu, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 30 ngày dương lịch. Nếu bạn là một người dùng cá nhân có thắc mắc hoặc muốn thực hiện thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với tổ chức mà thông qua đó bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Khi có yêu cầu hợp pháp, Turnitin sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Bất cứ lúc nào, khách hàng đều có thể truy cập, sửa chữa, thay đổi hoàn toàn hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách làm theo các bước sau:

 

 1. Đăng nhập vào tài khoản bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn;
 2. Nhấp vào liên kết “Thông tin người dùng” trên thanh điều hướng để mở hồ sơ người dùng, đồng thời xem hoặc thực hiện thay đổi cho dữ liệu cá nhân của bạn; và
 3. Nếu bạn gặp bất kỳ rắc rối nào hoặc muốn chúng tôi thực hiện thay đổi cho bạn, vui lòng gửi email tới tiisupport@turnitin.com. Để đáp ứng yêu cầu về thay đổi, chúng tôi sẽ cần thông tin chính xác mà bạn muốn thay đổi, cũng như thông tin đủ để chúng tôi xác định loại thông tin bạn nhận được từ chúng tôi. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc chúng tôi có lưu giữ hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn thay mặt cho bên thứ ba hay không. Chúng tôi phản hồi các yêu cầu trong vòng 30 ngày dương lịch.

 

Trường hợp ngoại lệ

 

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc thủ tục tố tụng tương tự hoặc yêu cầu của chính phủ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy. Nếu Turnitin tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và/hoặc thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi về mọi thay đổi liên quan đến quyền sở hữu, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và các lựa chọn mà bạn có thể đưa ra về dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi có sự chấp thuận trước của bạn.

 

3. Công nghệ theo dõi

 

Cookie

 

Turnitin và các đối tác của công ty có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để phân tích xu hướng, quản trị Trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên Trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ cơ sở người dùng. Turnitin không sử dụng cookie để lập hồ sơ. Bạn có thể kiểm soát liệu có cho phép cookie hay không thông qua trình duyệt. Nếu bạn chọn tắt cookie, thì tùy chọn này có thể hạn chế việc sử dụng một số tính năng hay chức năng của trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Để quản lý Flash Local Shared Objects (LSO), đôi khi được gọi là cookie Flash, vui lòng nhấp vào đây.

 

Tính năng và tiện ích mạng xã hội

 

Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng mạng xã hội, chẳng hạn như nút “Thích” của Facebook, tiện ích “Chia sẻ mục này” hoặc các chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, ghi lại những trang mà bạn truy cập trên trang web của chúng tôi và đặt cookie để cho phép tính năng hoạt động bình thường. Các tính năng và tiện ích này đôi khi được bên thứ ba lưu trữ. Sự tương tác của bạn với những tính năng này được điều chỉnh theo Cam kết bảo mật của công ty cung cấp tính năng cụ thể.

 

Quảng cáo

 

Chúng tôi không phân phối quảng cáo trên trang web của mình. Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web này với mục đích cung cấp quảng cáo cho bạn dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn. Nếu bạn không muốn thông tin này được dùng cho mục đích phân phối quảng cáo dựa theo sở thích trên các trang web khác, thì bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào đây (hoặc nếu bạn ở Liên minh Châu Âu, hãy nhấp vào đây) Xin lưu ý rằng thao tác này sẽ không giúp bạn tránh được quảng cáo phân phối. Bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo chung.

 

Như hầu hết mọi trang web, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong các tệp nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang tham chiếu/thoát, hệ điều hành, dấu ngày/giờ và/hoặc dữ liệu nhấp chuột. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nhật ký được thu thập tự động này với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi thực hiện điều này để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và cải thiện chức năng trang web.

 

Blog

 

Trang web của chúng tôi cung cấp các blog có thể truy cập công khai. Bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong những khu vực này đều có thể được bên khác có quyền truy cập đọc, thu thập và sử dụng. Để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiisupport@turnitin.com. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xóa được dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết nếu chúng tôi không thể làm như vậy và lý do. Bạn cũng có thể đăng bình luận trên blog của chúng tôi qua một ứng dụng của bên thứ ba. Ứng dụng này có thể yêu cầu bạn đăng ký mới cho phép gửi bình luận. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát thông tin được đăng lên blog. Bạn sẽ cần liên hệ hoặc đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba nếu muốn xóa dữ liệu cá nhân đã được đăng lên phần bình luận. Để tìm hiểu cách ứng dụng bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn, vui lòng xem lại chính sách bảo mật của họ.

4. Lựa chọn

 

Chúng tôi luôn cho bạn lựa chọn không nhận thông tin qua email, ngoại trừ các email hệ thống, chẳng hạn như biên lai điện tử và thông tin đặt lại mật khẩu.

 

 • Bạn có thể từ chối nhận thông tin từ chúng tôi trong lần đầu tiên chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân;
 • Bạn có thể chọn từ chối nhận các thông tin khác bằng cách truy cập vào trang tùy chọn email; và
 • Bạn có thể sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, chọn “Thông tin người dùng” và thực hiện thay đổi theo ý muốn.

 

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tiisupport@turnitin.com và yêu cầu chúng tôi thực hiện các thay đổi thay mặt bạn, nhưng để đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cần thông tin chính xác mà bạn muốn thay đổi, cũng như thông tin đủ để chúng tôi xác định loại thông tin mà bạn nhận được từ chúng tôi. Bất cứ khi nào cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, bạn có thể quyết định có cho phép chúng tôi tiết lộ với bên thứ ba thông tin đó dưới dạng thông tin nhận dạng cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích khác với mục đích ban đầu mà thông tin được thu thập hoặc sau đó được ủy quyền hay không.

5. Chuyển dữ liệu cho bên thứ ba

 

Turnitin không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Ngoài các mục đích thu thập ban đầu, chúng tôi sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba. Nếu chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba đồng ý với các yêu cầu bảo mật và các yêu cầu pháp lý được áp dụng. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba theo những cách được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty này, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới tiisupport@turnitin.com.

 

Turnitin có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình. Việc chuyển dữ liệu cho các bên thứ ba tiếp theo sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản trong chính sách về thông báo và lựa chọn này cũng như các thỏa thuận dịch vụ với khách hàng của chúng tôi.

 

Trang web của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các trang web khác có biện pháp bảo mật khác với trang web của chúng tôi. Nếu bạn gửi dữ liệu cá nhân cho bất kỳ trang web nào trong số đó, thì thông tin của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

6. Bảo mật

 

Chúng tôi luôn cố gắng giữ an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu của chúng tôi được lưu trữ ở Liên minh Châu Âu hoặc Hoa Kỳ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật số và theo quy trình mạnh mẽ nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cả việc sử dụng mã hóa SSL, máy chủ dự phòng và trung tâm dữ liệu cũng như công nghệ bảo mật vành đai phức tạp. Chúng tôi liên tục kiểm tra các lỗ hổng bảo mật và ưu tiên vá phần mềm. Cần có mật khẩu để truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, vì vậy, hãy nhớ giữ bí mật mật khẩu của bạn. Ngay cả với những hệ thống bảo mật chặt chẽ nhất, thì cũng không ai có thể đảm bảo bảo vệ dữ liệu khỏi tin tặc và các bên thứ ba trái phép tìm cách lấy cắp thông tin được cung cấp qua mạng công cộng.

7. Tính toàn vẹn dữ liệu

 

Chúng tôi thực hiện mọi bước có thể để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân trong hệ thống của chúng tôi phù hợp với mục đích sử dụng, chính xác, đầy đủ và cập nhật. Turnitin sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý thay mặt cho khách hàng miễn là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi giữ lại thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết các tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Bạn có thể dừng sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào. Bạn không cần phải thông báo cụ thể cho Turnitin khi bạn dừng sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiisupport@turnitin.com.

 

Cơ sở dữ liệu Turnitin bao gồm các bài do học sinh và nhà giáo dục gửi đến, cũng như các tài liệu nguồn được cấp phép có nguồn gốc từ Internet. Khi một giáo viên muốn kiểm tra bài của học sinh xem có đạo văn không, một công cụ được mã hóa sẽ so sánh bài đó với nội dung khác trong cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem có trùng lặp không. Phần mềm này để lại tất cả các đánh giá về tài sản trí tuệ cho người hướng dẫn. Trong trường hợp một bài viết cho thấy có sự trùng lặp nhiều với nội dung được gửi đến một tổ chức khác, người hướng dẫn có thể cần phải yêu cầu xem bài đó. Tổ chức có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này. Mọi thông tin về bài viết phải được chuyển từ người hướng dẫn này đến người hướng dẫn khác qua email và do đó, không thuộc sản phẩm Turnitin.

 

Bạn sẽ luôn có 100% quyền sở hữu trí tuệ của mình. Turnitin chưa từng khẳng định hoặc yêu cầu bản quyền của bất kỳ bài viết nào được gửi đến hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi. Tài sản của bạn là CỦA BẠN. Chúng tôi không và sẽ không sử dụng tài sản trí tuệ của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp, hỗ trợ và phát triển các dịch vụ của chúng tôi (được thiết kế để bảo vệ và tăng cường bản quyền của bạn).

8. Các thay đổi đối với chính sách này

 

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật khi bạn sử dụng Trang web để đảm bảo rằng bạn biết rõ bất kỳ thay đổi nào về biện pháp bảo mật của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ cho biết ngày cập nhật gần đây nhất. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi quyết định sử dụng dữ liệu cá nhân theo cách khác với cách được nêu tại thời điểm thu thập dữ liệu, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua địa chỉ email gần đây nhất mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn sẽ có thể lựa chọn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này hay không. Nếu bạn chọn không cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này thì chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng thông tin đó theo Chính sách bảo mật đã quy định thu thập thông tin.

9. Thông báo

 

Vui lòng gửi tất cả các thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật tới legal@turnitin.com hoặc Turnitin, 2101 Webster St, Suite 1800, Oakland, California 94612.

 

TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

 

Chúng tôi làm việc với khách hàng trên toàn thế giới và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp để xứng đáng với sự tin tưởng của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ dữ liệu là điều cần thiết để đảm bảo cung cấp dịch vụ khách hàng có chất lượng tốt. Tại Turnitin, mục tiêu của chúng tôi là hoạt động minh bạch, có trách nhiệm cũng như nhất quán với môi trường pháp lý của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ để khách hàng của chúng tôi có cảm giác an toàn và luôn trong tầm kiểm soát.

Turnitin cam kết tuân thủ hoàn toàn các biện pháp sau để bảo vệ dữ liệu của bạn:

 

 • Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn;
 • Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng dữ liệu của bạn cho quảng cáo nhắm mục tiêu/lập hồ sơ;
 • Chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn bằng các biện pháp mã hóa và bảo mật tốt nhất trong các trung tâm dữ liệu được chứng nhận SOC2;
 • Chúng tôi tôn trọng luật về quyền riêng tư của địa phương và làm việc với các chuyên gia pháp lý để luôn cập nhật về các thay đổi;
 • Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu đó cho mục đích cụ thể đã nêu rõ để cải thiện trải nghiệm của bạn và dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn;
 • Nếu chúng tôi cần gửi bất kỳ dữ liệu nào của bạn cho bên thứ ba, chẳng hạn như một nhà cung cấp dịch vụ dịch ngôn ngữ, thì chúng tôi sẽ yêu cầu họ ký một thỏa thuận đồng ý xử lý và bảo mật dữ liệu của bạn với cùng mức độ bảo vệ và cẩn trọng cao như của chúng tôi; và
 • Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu và kiểm soát dữ liệu của bạn, để bạn có thể sửa đổi, cập nhật hoặc xóa dữ liệu khi cần.

 

Mức độ tuân thủ hiện nay

 

Chúng tôi hiện đang đáp ứng các luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt nhất ở các khu vực pháp lý và chủ động xem xét mọi khía cạnh về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cũng như đầu tư vào các biện pháp hoạt động để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

 

Hiện tại, Turnitin sử dụng Điều khoản hợp đồng mẫu để đáp ứng các nhu cầu cụ thể, khác nhau trên toàn Liên minh Châu Âu (EU) về bảo vệ và bảo mật dữ liệu. Đây là những hợp đồng được chuẩn hóa để chứng nhận rằng bất kỳ dữ liệu nào được chuyển ra khỏi Liên minh Châu Âu đều được bảo vệ đầy đủ. Điều này giúp khách hàng của chúng tôi không phải yêu cầu thêm bất kỳ ủy quyền nào để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Chúng tôi luôn tuân thủ tất cả tiêu chuẩn dùng để đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ đầy đủ và có thể đáp ứng các yêu cầu cực kỳ cụ thể khi cần thiết. Ví dụ: ở Liên minh Châu Âu (bao gồm cả ở Đức, Áo và Thụy Sĩ), chúng tôi tuân theo Chỉ thị 95/46/EC để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu. Các bước chúng tôi thực hiện để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu cá nhân bao gồm:

 

 • Chúng tôi đề nghị các tổ chức thông báo cho học sinh rằng dịch vụ của Turnitin, tùy thuộc vào giải pháp của Turnitin được sử dụng, sẽ bao gồm việc chuyển dữ liệu đến Hoa Kỳ và bạn phải có sự chấp thuận của học sinh càng sớm càng tốt;
 • Các trường đại học có thể thoải mái kiểm tra các dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào;
 • Tất cả bài tập của học sinh và mọi dữ liệu cá nhân có liên quan luôn được mã hóa và bảo mật; và
 • Học sinh có thể giữ bí mật danh tính của mình bằng cách sử dụng bút danh và nộp bài ở định dạng có chứa ít siêu dữ liệu nhận dạng (nếu có).

 

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu

 

GDPR có hiệu lực pháp lý ở tất cả các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chỉ thị bảo vệ dữ liệu (Chỉ thị 95/46/EC) đã được thay thế bằng GDPR. Mặc dù đó là một quy định và có hiệu lực ngay lập tức ở tất cả các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu nhưng có một số quy định trong GDPR cho biết rằng các Quốc gia Thành viên sẽ có thể đặt ra quy định ở cấp quốc gia vì lý do cụ thể, do đó chính sách này có thể thay đổi theo thời gian.

 

 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

 

Turnitin chủ yếu dựa vào Điều 6(1)(e) của GDPR để có cơ sở pháp lý xử lý các dữ liệu đó. Căn cứ vào điều khoản này của GDPR, Turnitin dựa trên thẩm quyền chính thức của Bên kiểm soát dữ liệu (tổ chức là khách hàng của Turnitin) để xử lý dữ liệu của học sinh theo cách thực hiện các bước kiểm tra chống đạo văn nhằm chứng minh cho tổ chức đó thấy rằng bài của học sinh đúng là của chính họ.

 

Điều 6(1)(f) của GDPR cũng cung cấp cho Turnitin một cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu. Đây chính là lợi ích hợp pháp của Bên kiểm soát dữ liệu khi xử lý dữ liệu như vậy theo quyết định của họ.

 

Turnitin không dựa vào sự đồng ý, vốn là cơ sở chính để xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối mà Turnitin sử dụng với học sinh sẽ tiếp tục được áp dụng như một biện pháp tốt nhất và đảm bảo tính minh bạch.

 

Khía cạnh chính của GDPR

 

Sau đây là một số khía cạnh đáng chú ý của GDPR:

 

 • GDPR áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân được xử lý;
 • GDPR làm rõ rằng khi xử lý dữ liệu cá nhân của công dân Liên minh Châu Âu, các bên xử lý dữ liệu bên ngoài EEA (bao gồm cả Hoa Kỳ) phải tuân thủ GDPR và chỉ xử lý vì các lý do hợp pháp;
 • GDPR yêu cầu trách nhiệm cao hơn khi xử lý dữ liệu cá nhân. Quyền riêng tư phải được đưa vào mọi thứ (dịch vụ, phần mềm, hệ thống và quy trình) theo thiết kế và theo mặc định;
 • Quyền của cá nhân đã được tăng cường; và
 • Để xuất dữ liệu ra ngoài EEA, Điều khoản hợp đồng mẫu của Liên minh Châu Âu mà Turnitin sử dụng sẽ được ưu tiên. Việc tuân thủ Khung thỏa thuận Privacy Shield giữa Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và giữa Thụy Sĩ-Hoa Kỳ là một biện pháp thích hợp được Liên minh Châu Âu công nhận để chuyển dữ liệu hợp pháp ra ngoài EEA. Turnitin được chứng nhận Privacy Shield. Xem trang web: www.privacyshield.gov

 

Để biết thêm thông tin về GDPR, hãy truy cập vào go.turnitin.com/gdpr

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ PHÁP LÝ

 

Turnitin bảo vệ dữ liệu cá nhân của tôi như thế nào?

 

Turnitin cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi duy trì các mức độ cực cao về biện pháp tổ chức và công nghệ phù hợp thông qua việc sử dụng mã hóa SSL, máy chủ dự phòng, tường lửa tinh vi, nhiều trung tâm dữ liệu cũng như các đợt kiểm tra về tính bảo mật và quyền riêng tư. Với một hệ thống bảo mật chưa bao giờ bị xâm phạm và sự cam kết bảo mật dữ liệu của học sinh theo các tiêu chuẩn cao nhất, người hướng dẫn và học sinh có thể an tâm sử dụng Turnitin.

 

Ai sở hữu bài của học sinh sau khi bài được nộp cho Turnitin?

 

Học sinh giữ bản quyền đối với các bài được nộp cho dịch vụ Turnitin. Thỏa thuận người dùng của Turnitin cho phép Turnitin sử dụng các bài làm như một phần của hệ thống chống đạo văn theo các nguyên tắc sử dụng hợp lý.

 

Turnitin có lưu trữ bài làm của học sinh không?

 

Turnitin lưu trữ bài của học sinh theo mặc định và chỉ cho mục đích so sánh nội dung. Các tổ chức có thể chọn không lưu trữ bài của họ trong dịch vụ này.

 

Turnitin tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của các quốc gia khác nhau như thế nào?

 

Là một công ty của Hoa Kỳ có tiêu chuẩn cao về bảo mật và quyền riêng tư, Turnitin được thiết kế để tuân thủ nhiều yêu cầu về bảo vệ dữ liệu của các quốc gia khác, bao gồm cả sự đồng ý, quyền truy cập của học sinh cũng như các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để duy trì tính toàn vẹn và bí mật của dữ liệu cá nhân.

 

Tôi có bị ràng buộc với thỏa thuận về tỷ lệ nhấp chuột của Turnitin không? Nếu tôi là trẻ vị thành niên thì sẽ như thế nào?

 

Có. Trẻ vị thành niên cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc sự đồng ý của người giám hộ mới có thể thiết lập một tài khoản với Turnitin. Chính vì vậy, thỏa thuận này có tính ràng buộc.

 

Giáo viên có thể bắt tôi phải nộp bài của mình cho Turnitin nếu tôi theo học trường tư hay trường công không?

 

Có, giáo viên có thể làm điều này trong cả hai trường hợp. Nếu bạn theo học trường tư, bạn đã đồng ý tuân theo các chính sách của trường.

 

Turnitin có chia sẻ thông tin với các dịch vụ của bên thứ ba không?

 

Turnitin tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba như Dịch vụ Kiểm tra Giáo dục và Language Weaver, nơi có thể chia sẻ thông tin học sinh để cung cấp một phần dịch vụ trong số các dịch vụ này. Mặc dù Turnitin chuyển thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ, nhưng Turnitin không gửi tới các dịch vụ của bên thứ ba những thông tin nhận dạng cá nhân như tên, email hay trường học.

 

 

Turnitin có tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu không?

 

Có. Turnitin đã trải qua một chương trình tuân thủ bắt đầu vào tháng 9 năm 2017. Turnitin đã bổ nhiệm một Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (DPO) có trách nhiệm tuân thủ GDPR và liên lạc với Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) ở Vương Quốc Anh, đó là ‘Cơ quan Giám sát’ của Turnitin theo GDPR. Tất cả các chính sách nội bộ của Turnitin về Yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu, Lưu giữ dữ liệu, Thông báo xâm phạm dữ liệu, v.v đều tuân thủ GDPR. Bạn có thể liên hệ với DPO của Turnitin theo email DPO@turnitin.com.

 

Turnitin có tuân thủ FERPA (Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục dành cho gia đình) của Hoa Kỳ không?

 

Có. Dịch vụ Turnitin tuân thủ và giúp các tổ chức tuân thủ FERPA, bao gồm:

 

Turnitin kỳ vọng và đề nghị các tổ chức tuân thủ các yêu cầu thông báo của FERPA liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ hồ sơ giáo dục theo thư mục và không theo thư mục để học sinh và phụ huynh biết rằng nhà trường có thể tham gia các dịch vụ như Turnitin; Các tổ chức có thể thoải mái kiểm tra các dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả thông tin chỉ được dùng cho mục đích hỗ trợ người hướng dẫn. Dữ liệu luôn được giữ an toàn và chỉ dùng cho mục đích hỗ trợ người hướng dẫn trong việc đánh giá bài tập; và Người dùng có thể nộp bài của họ bằng bút danh và ở định dạng có chứa ít siêu dữ liệu nhận dạng (nếu có). Điều này làm giảm bớt khả năng thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

 

Turnitin có tuân thủ COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trên mạng) của Hoa Kỳ không?

 

Có. FTC đã tuyên bố cụ thể rằng các yêu cầu của COPPA không áp dụng cho các trang web ký hợp đồng với trường học để cung cấp các chương trình trực tuyến vì lợi ích của trường học và học sinh của họ và chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích này (FTC COPPA FAQ #55.) Các dịch vụ này không cần có sự chấp thuận rõ ràng từ trước của cha mẹ trước khi thu thập hoặc duy trì dữ liệu cá nhân. Các dịch vụ của Turnitin, bao gồm xác minh độc sáng và phân loại trực tuyến, được cung cấp theo hợp đồng của Turnitin với các học khu và Turnitin không thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác. FTC đã cho biết rằng trong những trường hợp như vậy, các nhà khai thác như Turnitin có thể giả định rằng trường học đã ủy quyền thu thập dữ liệu cá nhân dựa trên việc trường đó đã có được sự chấp thuận của phụ huynh. Các trường thường nhận được sự chấp thuận của phụ huynh qua Chính sách sử dụng được chấp nhận mà họ cung cấp cho học sinh và phụ huynh. Ngoài ra, COPPA cũng cho phép, nhưng không yêu cầu, trường học đại diện cho phụ huynh và đồng ý cho thu thập trực tuyến dữ liệu cá nhân của học sinh trong bối cảnh trường học (FTC COPPA FAQ #54).

 

Quay lại đầu trang


Điều khoản dịch vụ

 

Giới thiệu

 

Là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ giáo dục, chúng tôi dựa vào dữ liệu để cung cấp cho bạn các giải pháp tuyệt vời nhằm cải thiện việc học tập cũng như giảng dạy và bạn dựa vào chúng tôi để bảo vệ dữ liệu đó. Chúng tôi coi trọng trách nhiệm đó và cam kết không bao giờ bán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân và chỉ sử dụng cho mục đích mà bạn đã cho phép. Chúng tôi bảo vệ nghiêm ngặt tất cả dữ liệu và đảm bảo rằng bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình. Chính sách bảo mật của chúng tôi nêu rõ chi tiết về cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của bạn.

 

Chính sách sử dụng này nêu rõ các điều khoản và điều kiện pháp lý điều chỉnh việc sử dụng trang web này và bất kỳ trang web nào khác được Turnitin, LLC (“Turnitin”) cung cấp. Chúng tôi gọi chung các trang web do Turnitin điều hành là “Trang web”.

 

*** Bằng việc sử dụng (các) trang web của chúng tôi và các dịch vụ có liên quan, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của luật pháp theo các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng thoát khỏi trang web này. ***

 

Các điều khoản và điều kiện này bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với Turnitin, bao gồm bất kỳ thỏa thuận nào điều chỉnh việc bạn hoặc tổ chức của bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Turnitin (ví dụ: Thỏa thuận đăng ký của Turnitin).

 

Nếu có xung đột giữa những điều khoản và điều kiện này và bất kỳ thỏa thuận riêng nào khác, thỏa thuận riêng đó sẽ có hiệu lực pháp lý cao hơn, ngoại trừ thỏa thuận liên quan đến các vấn đề về dữ liệu cá nhân mà phần GDPR của tài liệu này sẽ luôn áp dụng.

 

Ở cấp độ cao, chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý sử dụng (các) trang web và dịch vụ của chúng tôi theo đúng mục đích và không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc cho phép bất kỳ ai khác sử dụng trang web của chúng tôi cho hoạt động bất hợp pháp (tức là gian lận, spam, phỉ báng, phát tán vi rút hoặc bất kỳ hành vi xã hội không được chấp nhận nào khác).

 

Cảm ơn bạn!

 

Thỏa thuận pháp lý

 

Bằng việc đồng ý với các điều khoản này, Turnitin cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền để sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn đồng ý KHÔNG sử dụng Trang web cho mọi mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các điều khoản và điều kiện này.

 

 • Bạn không được thiết kế đảo ngược, giải mã, tháo rời hoặc dịch ngược bất kỳ phần mềm hoặc công nghệ nào chạy ngầm trên Trang web hoặc được cung cấp thông qua Trang web, ngoại trừ trường hợp được luật áp dụng cho phép.
 • Không được phân phối, sửa đổi, sao chép hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần nội dung của Trang web mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Turnitin. Bạn có thể tải nội dung từ Trang web xuống bất kỳ máy tính nào, miễn là bạn giữ nguyên tất cả các thông báo về bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các thông báo về quyền sở hữu khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng các tài liệu này trên bất kỳ trang web nào khác hoặc môi trường máy tính nối mạng vì bất kỳ mục đích nào.
 • Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật tạo khung để khoanh vùng hoặc gửi kèm bất kỳ phần nào của Trang web mà chưa có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Turnitin.

 

Nếu vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào thì bạn sẽ không được phép sử dụng Trang web nữa.

 

Bạn nên giữ một bản sao của các điều khoản và điều kiện này để tham khảo trong tương lai. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào và bạn có trách nhiệm đọc qua các Điều khoản và điều kiện này định kỳ, đồng thời xin lưu ý rằng khi sử dụng Trang web, bạn sẽ chịu sự ràng buộc của Điều khoản và điều kiện cập nhật nhất.

 

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã hiển thị các chính sách và điều khoản trên trang chủ của mình và chúng tôi luôn yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

 

Bản quyền

 

Turnitin sở hữu và điều hành Trang web này. Tất cả các dịch vụ, nội dung, dữ liệu, thông tin và các tài liệu khác có liên quan trên Trang web này hoặc có thể truy cập trực tiếp từ Trang web này cũng thuộc sở hữu của Turnitin hoặc các công ty con, thành viên liên kết, chủ giấy phép và/hoặc nhà cung cấp của Turnitin. Trang web này được bảo vệ theo luật bản quyền và nhãn hiệu thương mại của Hoa Kỳ và quốc tế. Bất kỳ bản sao nào mà bạn tạo ra từ tài liệu hoặc nội dung khác được cung cấp thông qua Trang web này phải có cùng thông báo về bản quyền và các thông báo về quyền sở hữu khác xuất hiện cùng với tài liệu hoặc nội dung đó. Turnitin và/hoặc nhà cung cấp và chủ giấy phép của Turnitin bảo lưu bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng theo các Điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác với Turnitin.

 

Nếu bạn là học sinh nộp bài để được đánh giá liên quan đến một lớp mà bạn đang học, thì xin lưu ý rằng bạn giữ bản quyền của bài đó; nội dung của bài đó chỉ được dùng cho mục đích thực hiện các dịch vụ giáo dục.

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi bảo vệ chặt chẽ tất cả các thông tin nhận dạng cá nhân và mọi bài được nộp để sử dụng thông qua Trang web và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. (Đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết) Ngoại trừ dữ liệu cá nhân, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào mà bạn gửi qua email, đăng hoặc chuyển qua Trang web, chẳng hạn như câu hỏi, bình luận, đề xuất và dữ liệu khác, sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Chúng tôi sẽ gọi đây là “Thông tin” của bạn và Turnitin có thể sử dụng, miễn phí bản quyền, cho mục đích kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và sử dụng sản phẩm.

 

Turnitin có thể (nhưng không bắt buộc phải) giám sát các phần trên Trang web dành cho Thông tin của người dùng, chẳng hạn như phòng trò chuyện, bảng tin và các diễn đàn người dùng khác. Tuy nhiên, Turnitin sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung của bất kỳ Thông tin nào như vậy. Turnitin có quyền đơn phương loại bỏ các Thông tin bao gồm bất kỳ tài liệu nào được coi là có ý lăng mạ, nói xấu, khiêu dâm hoặc không phù hợp.

 

Tạo khung

 

Bạn không được phép đóng khung hoặc khai thác các kỹ thuật tạo khung để sử dụng, khoanh vùng hoặc gửi kèm bất kỳ phần nào của Trang mạng mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Turnitin.

 

Khu vực tài phán

 

Trang web này do Turnitin kiểm soát và điều hành từ các văn phòng của họ trong lãnh thổ California tại Hoa Kỳ. Turnitin không xác nhận rằng các tài liệu này phù hợp để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người chọn truy cập vào Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo quyết định riêng của họ và có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hoặc quốc gia, nếu và trong trường hợp luật địa phương hoặc luật quốc gia được áp dụng.

 

Bất kỳ phần mềm nào từ Trang web này đều chịu sự kiểm soát của luật xuất khẩu Hoa Kỳ và có thể là luật nhập khẩu ở khu vực tài phán của bạn. Không thể tải xuống hoặc xuất khẩu hay tái xuất khẩu bất kỳ phần mềm nào từ Trang web này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong danh sách Công dân được chỉ định cụ thể của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Bảng đơn đặt hàng bị từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc phần mềm có thể bị cấm theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bằng việc tải xuống hoặc sử dụng Phần mềm từ Trang web này dưới bất kỳ hình thức nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không có tên trên bất kỳ danh sách nào như vậy hoặc không sinh sống tại, chịu sự kiểm soát của, hoặc là công dân hay cư dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy.

 

Bất kỳ hành vi sử dụng phần mềm tải xuống nào của Chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Tổ chức giáo dục nào thuộc khu vực tài phán của họ hoặc khu vực tài phán của các Quốc gia tương ứng, đều phải chịu “các quyền bị hạn chế” như thuật ngữ được định nghĩa trong FAR 52.227-19(c)(2) hoặc DFAR 252.227.7013(c)(1) (nếu được sử dụng trong một cơ quan liên quan đến quốc phòng).

 

Nhãn hiệu thương mại

 

Turnitin, LLC và các tên khác của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Turnitin có trên Trang web là nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ của Turnitin. Nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ của Turnitin có thể không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của Turnitin, dưới bất kỳ hình thức nào có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng hoặc bất kỳ cách nào làm mất uy tín của Turnitin.

 

Tất cả các nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng khác được sử dụng trên Trang web thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Turnitin không đưa ra bất kỳ xác nhận nào về quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của những bên khác có thể xuất hiện trên Trang web.

 

Giấy phép bạn cấp cho chúng tôi

 

Trừ khi có quy định khác trong Trang web này, bao gồm Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc liên quan đến một trong các dịch vụ của chúng tôi, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu thuộc dạng nào mà bạn gửi qua email, đăng hoặc chuyển qua Trang web (không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân của học sinh và bất kỳ bài viết nào gửi lên Trang web), bao gồm cả câu hỏi, bình luận, đề xuất và các dữ liệu cũng như thông tin khác (“Thông tin” của bạn) sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bạn cấp cho Turnitin giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể thu hồi để sao chép, chuyển, hiển thị, tiết lộ và sử dụng Thông tin của bạn trên Trang web hoặc ở nơi khác cho mục đích kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể thoải mái sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, kỹ thuật, bí quyết nào trong Thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và sử dụng các sản phẩm cũng như dịch vụ dựa trên Thông tin đó.

 

Thông tin của bạn: Turnitin có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải, theo dõi hoặc xem xét bất kỳ phần nào của Trang web chứa Thông tin của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phòng trò chuyện, bảng tin và các diễn đàn người dùng khác. Tuy nhiên, Turnitin sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung của bất kỳ Thông tin nào như vậy, dù phát sinh hoặc không phát sinh theo luật về bản quyền, phỉ báng, quyền riêng tư, khiêu dâm hoặc luật khác. Turnitin có quyền tùy ý xóa các Thông tin bao gồm bất kỳ tài liệu nào được coi là có ý lăng mạ, nói xấu, khiêu dâm hoặc không phù hợp.

 

Chính sách sử dụng chấp nhận được

 

Để mọi người có thể sử dụng Trang web, Turnitin có quyền tạm ngưng quyền truy cập của bất kỳ ai vào Trang web nếu họ vi phạm chính sách này và các quy định sau đây. Xin ĐỪNG:

 

 1. hạn chế việc sử dụng Trang web của người dùng khác.
 2. tham gia các hành động bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc các hành động xúc phạm khác.
 3. thực hiện hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào.
 4. vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác.
 5. phân phối bất kỳ thứ gì chứa vi rút hoặc thành phần có hại khác.
 6. phân phối bất kỳ thứ gì có chứa chỉ dẫn sai hoặc gây hiểu lầm về nguồn gốc hoặc tuyên bố thực tế.

Turnitin có quyền tiết lộ thông tin khi cần thiết để đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, bao gồm cả các quy định, yêu cầu của chính phủ, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa. Turnitin cũng có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, toàn bộ hoặc một phần, có vẻ gây khó chịu, gây rắc rối cho Trang web hoặc vi phạm các điều khoản này.

 

Nói cách khác: hãy tôn trọng người khác. Cảm ơn bạn!

 

Chính sách bảo mật

 

Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ tất cả các thông tin nhận dạng cá nhân. Để biết chi tiết, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Liên kết ngoài

 

Trang web chứa các siêu liên kết đến những trang web của bên thứ ba. Điều đó không có nghĩa là Turnitin xác nhận hoặc đề xuất trang web đó hay các sản phẩm hoặc tài nguyên của bên thứ ba, cũng không cho thấy có sự liên kết với hoặc tài trợ của bên thứ ba đó. Turnitin không chịu trách nhiệm về bất kỳ phần mềm, dữ liệu hoặc thông tin nào khác do bất kỳ trang web nào của bên thứ ba cung cấp. Khi bạn truy cập vào trang web của bên thứ ba, ngay cả khi trang web được liên kết từ Turnitin, bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của bên thứ ba đó. Bạn thừa nhận rằng Turnitin không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào khi bạn truy cập, sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ trang web, phần mềm, dữ liệu hoặc thông tin nào khác của bên thứ ba.

 

Tính chính xác và toàn vẹn của thông tin

 

Mặc dù cố gắng hết sức để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của Trang web, nhưng Turnitin không đảm bảo về tính chính xác của Trang web. Trang web có thể bao gồm lỗi đánh máy, sự thiếu chính xác hoặc các lỗi khác và các bên thứ ba có thể bổ sung, xóa và sửa đổi Trang web một cách trái phép. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào, vui lòng thông báo cho Turnitin để sửa lỗi đó. Thông tin trên Trang web có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo.

 

Không bảo đảm

 

TRANG WEB VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CŨNG NHƯ DỊCH VỤ SẴN CÓ QUA TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP THEO “NGUYÊN TRẠNG” VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. Turnitin KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC RẰNG BẤT KỲ KẾT QUẢ HOẶC SỰ SO SÁNH MÀ TRANG WEB ĐƯA RA SẼ ĐẦY ĐỦ HOẶC CHÍNH XÁC. Turnitin KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC CÁC LỖI TRONG TRANG WEB SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Turnitin KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC XÁC NHẬN VÀ BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC KHÔNG VI PHẠM BẢN QUYỀN, PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ XÁC NHẬN HOẶC MÔ TẢ NÀO, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN, QUYỀN SỬ DỤNG LIÊN TỤC, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 

Trang web này và các dịch vụ đi kèm được cung cấp “nguyên trạng”. Turnitin không đảm bảo rằng Trang web sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu hoặc kỳ vọng của bạn. Có thể có lỗi hoặc dịch vụ bị gián đoạn. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, Turnitin khước từ tất cả các xác nhận và bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không vi phạm bản quyền, phù hợp với bất kỳ xác nhận hoặc mô tả nào, khả năng bán được, chất lượng thông tin, quyền sử dụng liên tục và sự phù hợp với một mục đích cụ thể.

 

QUAN TRỌNG: Turnitin cũng như chủ giấy phép hoặc nhà cung cấp của mình sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi tổn thất hoặc thiệt hại trong bất kỳ trường hợp nào do việc sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ có liên quan. Điều đó có nghĩa là bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến việc sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ của Turnitin. Giới hạn này không áp dụng cho trường hợp bị luật pháp nghiêm cấm.

 

Nếu bạn không hài lòng với Trang web này hoặc các dịch vụ có liên quan, vui lòng ngừng sử dụng Trang web. MỘT SỐ LUẬT QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý. NẾU CÁC ĐIỀU LUẬT NÀY ÁP DỤNG VỚI BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, CÁC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

 

Bồi thường

 

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ Turnitin khỏi bất kỳ khiếu nại nào (bao gồm phí luật sư và chi phí) phát sinh từ (a) việc sử dụng Trang web, (b) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc (c) vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào trong số này. Bạn đồng ý hợp tác theo yêu cầu hợp lý trong việc bảo vệ trước bất kỳ khiếu nại nào. Bằng chi phí của mình, Turnitin có quyền giả định rằng việc bảo vệ độc quyền và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào đều được bồi thường theo mục này và, trong mọi trường hợp, bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào như vậy mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Turnitin.

 

Khiếu nại

 

Theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (17 U.S.C. 512), Turnitin, LLC được đăng ký với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ với vai trò là Nhà cung cấp dịch vụ. Bất kỳ thông báo vi phạm bản quyền đã công bố nào phải được gửi đến Cơ quan phụ trách Bản quyền của chúng tôi:

 

Giám đốc Tài chính

Turnitin, LLC

2101 Webster St

Suite 1800

Oakland, California 94612

Điện thoại: +1 510-764-7600

Email: legal@turnitin.com

 

Turnitin tôn trọng và nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của mình cũng làm như vậy. Nếu bạn cho rằng bài viết của mình đã bị sao chép theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Cơ quan phụ trách Bản quyền của Turnitin các thông tin sau:

 

 1. Một chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền đại diện cho chủ bản quyền;
 2. Mô tả bài viết có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
 3. Mô tả vị trí trên Trang web của tài liệu mà bạn cho là vi phạm;
 4. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 5. Một tuyên bố của bạn về việc bạn tin chắc rằng việc sử dụng tài liệu bị khiếu nại là không được phép của chủ bản quyền, cơ quan phụ trách bản quyền hoặc pháp luật;
 6. Một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt về tội khai man, rằng những thông tin nêu trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ bản quyền hoặc được ủy quyền đại diện cho chủ bản quyền.

 

Điều khoản chung

 

Trừ khi được cung cấp dưới đây, các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Turnitin và bạn (liên quan đến Trang web này và các dịch vụ của Turnitin).

 

Chi tiết

 

Các bên đồng ý rằng nếu bất kỳ và tất cả các tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này không được giải quyết theo thỏa thuận chung thì sẽ được đệ trình lên trọng tài cuối cùng và ràng buộc trước JAMS hoặc người kế nhiệm của họ, theo Đạo luật trọng tài của Hoa Kỳ, 9 U.S.C. Mục 1 và các mục tiếp theo. Việc phân xử trọng tài sẽ diễn ra tại Quận Alameda, California, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên. Trong vòng mười bốn (14) ngày sau đó, trọng tài sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng bằng văn bản, có chữ ký của trọng tài và gửi qua bưu điện cho mỗi bên cũng như cố vấn pháp lý của họ. Tất cả các phán quyết của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng, mang tính ràng buộc và kết luận về các bên và sẽ cấu thành phương pháp duy nhất để giải quyết các tranh chấp hoặc vấn đề được phân xử bằng trọng tài theo Đạo luật trọng tài của Hoa Kỳ, 9 U.S.C. Mục 1 và các mục tiếp theo. Việc phân xử trọng tài sẽ diễn ra tại Quận Alameda, California, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên. Trong vòng mười bốn (14) ngày sau đó, trọng tài sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng bằng văn bản, có chữ ký của trọng tài và gửi qua bưu điện cho mỗi bên cũng như cố vấn pháp lý của họ. Tất cả các phán quyết của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng, ràng buộc và kết luận về các bên và sẽ cấu thành phương pháp duy nhất để giải quyết các tranh chấp hoặc vấn đề được phân xử bằng trọng tài theo Thỏa thuận này; tuy nhiên, miễn là không có gì ngăn cấm các bên tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tạm thời và/hoặc các biện pháp khắc phục công bằng khác trong một tòa án có thẩm quyền. Trọng tài hoặc một tòa án có thẩm quyền thích hợp có thể ban hành một văn bản thi hành để thực thi phán quyết của trọng tài. Phán quyết có thể được đưa ra dựa trên quyết định như vậy theo luật áp dụng tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

 

Phần này áp dụng cho trường hợp GDPR được áp dụng cho việc Turnitin xử lý dữ liệu cá nhân của các chủ thể dữ liệu ở Liên minh Châu Âu. Tham chiếu đến “Bài viết” hoặc “Chương” trong phần này là các Bài viết hoặc Chương tương ứng trong GDPR và các thuật ngữ in nghiêng tương ứng với các định nghĩa trong GDPR. Phần này liên kết với Turnitin.

 

Bên kiểm soát cấp cho Turnitin một văn bản ủy quyền chung để mời các bên xử lý khác tham gia vào việc cung cấp dịch vụ. Turnitin sẽ thông báo cho bên kiểm soát về bất kỳ thay đổi dự kiến nào đối với bên xử lý cho phép bên kiểm soát có quyền phản đối những thay đổi đó.

 

Các thông tin sau được áp dụng:

 

Nội dung chính của việc xử lý: Xử lý các bài nộp (các bài tiểu luận hoặc bài của học sinh hoặc các văn bản được xuất bản theo đề xuất) và dữ liệu cá nhân có liên quan theo mục đích mô tả dưới đây.
Thời gian xử lý: Việc lưu trữ nội dung của bài nộp là vô thời hạn trừ khi bên kiểm soát có hướng dẫn khác.
Bản chất của việc xử lý: Thu thập, lưu trữ, truy xuất, sử dụng (trong trường hợp sử dụng các chức năng so khớp văn bản).
Mục đích của việc xử lý: Cho phép các tổ chức học thuật/nhà xuất bản phát hiện ra tình trạng đạo văn tiềm ẩn trong các lĩnh vực học thuật/xuất bản.
Loại dữ liệu cá nhân: Họ, tên, địa chỉ email (học thuật), số ID sinh viên (nếu được bên kiểm soát cung cấp), nội dung.
Danh mục chủ thể dữ liệu: Sinh viên, quản trị viên tài khoản, người hướng dẫn, tác giả.
Nghĩa vụ của bên kiểm soát: Bên kiểm soát có nghĩa vụ tuân thủ các nghĩa vụ chung của mình theo GDPR, đặc biệt là xử lý dữ liệu cá nhân mà họ thu thập theo Điều 5 và 6 và tuân thủ các Điều 13, 14, 24, 30 và 32 cũng như tuân thủ bất kỳ quyền kiện tụng nào của chủ thể dữ liệu.
Quyền của bên kiểm soát: Bên kiểm soát có thể thực hiện quyền của mình chống lại bên xử lý theo GDPR, đặc biệt là theo Điều 28 và 32.

Turnitin, với tư cách là bên xử lý, xác nhận rằng:

 

 1. chỉ xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên các tài liệu hướng dẫn của bên kiểm soát, bao gồm cả việc chuyển dữ liệu cá nhân sang một nước thứ ba hoặc một tổ chức quốc tế, trừ khi được yêu cầu làm như vậy bởi luật của Liên minh hoặc luật của Quốc gia Thành viên mà bên xử lý phải tuân thủ; trong trường hợp này, bên xử lý sẽ phải thông báo cho bên kiểm soát về yêu cầu pháp lý đó trước khi xử lý, trừ khi luật đó cấm các thông tin như vậy để đảm bảo lợi ích của công chúng;

 

 1. đảm bảo rằng những người được ủy quyền để xử lý dữ liệu cá nhân đã cam kết bảo mật hoặc tuân theo nghĩa vụ bảo mật theo luật định thích hợp;

 

 1. thực hiện mọi biện pháp theo Điều 32;

 

 1. tôn trọng các điều kiện nêu tại khoản 2 và 4 của Điều 28 để mời bên xử lý khác và trong trường hợp bên xử lý này mời một bên xử lý khác tham gia vào việc cung cấp dịch vụ, hãy đảm bảo rằng bên xử lý đó tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu giống như vậy theo khoản 3 Điều 28;

 

 1. xét đến bản chất của việc xử lý, hỗ trợ bên kiểm soát bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp, với điều kiện có thể, để thực hiện nghĩa vụ của bên kiểm soát nhằm đáp ứng các yêu cầu thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu được nêu trong Chương III;

 

 1. hỗ trợ bên kiểm soát trong việc đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ theo Điều 32 đến 36 có xét đến bản chất xử lý và thông tin được cung cấp cho bên xử lý;

 

 1. khi lựa chọn bên kiểm soát, xóa hoặc trả lại tất cả dữ liệu cá nhân cho bên kiểm soát sau khi kết thúc quá trình cung cấp dịch vụ liên quan đến xử lý và xóa các bản sao hiện có trừ khi luật của Liên minh hoặc luật của Quốc gia Thành viên yêu cầu lưu trữ dữ liệu cá nhân; và

 

 1. cung cấp cho bên kiểm soát mọi thông tin cần thiết để chứng minh sự tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều 28 và cho phép cũng như đóng góp vào các hoạt động kiểm tra, bao gồm cả thanh tra, được bên kiểm soát thực hiện hoặc một bên kiểm tra khác do bên kiểm soát ủy thác thực hiện.

 

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gửi email đến legal@turnitin.com.

 

Quay lại đầu trang


Tuân thủ Chính sách bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu

 

Chúng tôi làm việc với khách hàng trên toàn thế giới và sự tin tưởng của bạn chính là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ dữ liệu là điều cần thiết để đảm bảo cung cấp dịch vụ khách hàng có chất lượng tốt. Tại Turnitin, LLC, mục tiêu của chúng tôi là hoạt động minh bạch và nhất quán với môi trường pháp lý của Liên minh Châu Âu để bạn và các khách hàng đáng kính của chúng tôi có cảm giác an toàn và luôn trong tầm kiểm soát.

 

Turnitin, LLC (bao gồm cả iThenticate) cam kết tuân thủ hoàn toàn các biện pháp sau đây để bảo vệ dữ liệu của bạn:

 

 • Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn.
 • Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng dữ liệu của bạn cho quảng cáo nhắm mục tiêu.
 • Chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn bằng các biện pháp mã hóa và bảo mật tốt nhất.
 • Chúng tôi tôn trọng luật về quyền riêng tư của địa phương và làm việc với các chuyên gia pháp lý để luôn cập nhật về các thay đổi.
 • Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu đó cho mục đích cụ thể đã nêu rõ để cải thiện trải nghiệm của bạn và dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn.
 • Nếu chúng tôi cần gửi bất kỳ dữ liệu nào của bạn cho bên thứ ba, chẳng hạn như một nhà cung cấp dịch vụ dịch ngôn ngữ, thì chúng tôi sẽ yêu cầu họ ký một thỏa thuận đồng ý xử lý và bảo mật dữ liệu của bạn với cùng mức độ bảo vệ và cẩn trọng cao như của chúng tôi.
 • Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu và kiểm soát dữ liệu của bạn, để bạn có thể sửa đổi, cập nhật hoặc xóa dữ liệu khi cần.

Mức độ tuân thủ hiện nay

 

Chúng tôi hiện đang đáp ứng các luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt nhất ở các khu vực pháp lý và chủ động xem xét mọi khía cạnh về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cũng như đầu tư vào các biện pháp hoạt động để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của khách hàng khi các quy định về bảo vệ dữ liệu thay đổi.

 

Hiện tại, Turnitin sử dụng Điều khoản mẫu để đáp ứng các nhu cầu cụ thể, khác nhau trên toàn Liên minh Châu Âu (EU) về bảo vệ và bảo mật dữ liệu. Đây là những hợp đồng được chuẩn hóa để chứng nhận rằng bất kỳ dữ liệu nào được chuyển ra khỏi Liên minh Châu Âu đều được bảo vệ thích đáng. Điều này giúp khách hàng của chúng tôi không phải yêu cầu thêm bất kỳ ủy quyền nào để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Chúng tôi luôn tuân thủ tất cả tiêu chuẩn dùng để đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ đầy đủ và có thể đáp ứng các yêu cầu cực kỳ cụ thể khi cần thiết. Ví dụ: ở Đức, Áo và Thụy Sĩ, chúng tôi tuân theo Chỉ thị 95/46/EC để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu. Các bước chúng tôi thực hiện để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu cá nhân bao gồm:

 

 • Chúng tôi đề nghị các tổ chức thông báo cho học sinh rằng dịch vụ của Turnitin sẽ bao gồm việc chuyển dữ liệu đến Hoa Kỳ và bạn phải có sự chấp thuận của học sinh càng sớm càng tốt.
 • Các trường đại học có thể thoải mái kiểm tra các dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
 • Tất cả bài viết của học sinh và mọi dữ liệu cá nhân có liên quan luôn được mã hóa và bảo mật.
 • Học sinh có thể giữ bí mật danh tính của mình bằng cách sử dụng bút danh và nộp bài ở định dạng có chứa ít siêu dữ liệu nhận dạng (nếu có).

Các thay đổi sắp tới

 

Các luật năm 1995 điều chỉnh cách bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Liên minh Châu Âu đã được phát triển trước khi điện thoại thông minh và mạng xã hội thống trị cuộc sống của chúng ta. Trong nhiều năm qua, các cuộc đàm phán đã được tiến hành để thống nhất và đơn giản hóa các luật cũng như nguyên tắc dùng để xác định nghĩa vụ của các công ty phải bảo vệ dữ liệu trên nhiều quốc gia ở Liên minh Châu Âu.

 

Năm nay, Liên minh Châu Âu đã công bố phiên bản cuối cùng của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Chỉ thị 95/46/EC sẽ được thay thế bằng Quy định (EU) 2016/679.

Tiến trình bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu

 

1995: Chỉ thị bảo vệ dữ liệu tạo ra khuôn khổ cho luật bảo vệ dữ liệu cá nhân ở mỗi Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu.

2000: Quyết định của Safe Harbor cho phép chuyển dữ liệu ra ngoài Liên minh Châu Âu.

2012: Ủy ban Châu Âu đề xuất dự thảo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR).

2014: Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu cho dự thảo sửa đổi GDPR.

2015: Hội đồng Châu Âu đồng ý về các điều khoản cuối cùng của GDPR. Safe Harbor được tuyên bố là không hợp lệ.

2016: Phiên bản GDPR cuối cùng được xuất bản. Khung thỏa thuận Privacy Shield giữa Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ trở thành cơ chế mới cho việc chuyển dữ liệu xuyên Đại Tây Dương.

2018: Các quy định mới sẽ có hiệu lực.

Các điểm khác biệt chính trong những quy định về bảo vệ dữ liệu

 

Turnitin hỗ trợ đầy đủ và tích cực cho quá trình chuyển đổi sang ứng dụng đơn giản, thống nhất hơn của luật vì luật này được áp dụng cho việc bảo vệ dữ liệu trong và ngoài Châu Âu. Sau đây là một số thay đổi đáng chú ý:

 

 • Chỉ thị năm 1995 có các giải thích khác nhau cho từng quốc gia thành viên, trong khi mục đích của GDPR là cung cấp một công cụ pháp lý hoạt động ở cấp Liên minh Châu Âu. Vì vậy, sẽ có thể không cần đến nhiều biến thể và việc bảo vệ dữ liệu đó sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp.
 • Đã từng có sự mơ hồ về những gì các công ty có thể làm với dữ liệu cá nhân so với thông tin nhận dạng ẩn danh. Đức thường không công nhận dữ liệu ẩn danh. Các quy định mới áp dụng cho TẤT CẢ dữ liệu được thu thập, với mục đích là làm cho việc lập hồ sơ của mọi người trở nên khó khăn hơn.
 • GDPR cho thấy rõ ràng hơn rằng Hoa Kỳ phải tuân theo các quy định của Liên minh Châu Âu và có được sự chấp thuận tham gia hợp lệ, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, để sử dụng thông tin cá nhân.
 • GDPR yêu cầu trách nhiệm cao hơn khi xử lý thông tin. Quyền riêng tư phải được đưa vào mọi thứ (dịch vụ, phần mềm, hệ thống và quy trình) theo thiết kế và theo mặc định. Khả năng xóa dữ liệu cũng có thể sẽ là điều bắt buộc.
 • Theo GDPR, các cơ quan công quyền và các công ty phụ thuộc vào việc xử lý thông tin cá nhân sẽ phải thuê một nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO). Nhân viên này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì các quy trình liên quan đến dữ liệu pháp lý.
 • Quyền của cá nhân đang được tăng cường. Ví dụ: các chính sách cookie hiện giờ sẽ được truyền đạt rõ ràng và rành mạch hơn.
 • Người dùng cuối phải nhận được thông báo về việc vi phạm dữ liệu trong vòng 72 giờ. Theo Chỉ thị năm 1995, không có quy định thống nhất nào được áp dụng trên toàn Liên minh Châu Âu.
 • Để xuất khẩu dữ liệu, các điều khoản mẫu mà Turnitin sử dụng sẽ được ưu tiên. Không đề cập thực sự đến Safe Harbor, nhưng không có gì ngăn cấm cơ chế này. Các điều khoản mẫu khác nhau có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể về quyền riêng tư.

 

Turnitin đồng ý rằng học sinh nên sở hữu bản quyền bài viết gốc của họ. Một quan niệm sai lầm thường gặp là học sinh từ bỏ quyền sở hữu của mình khi nộp bài cho Turnitin. Quan niệm này không đúng chút nào!

Học sinh nộp bài cho Turnitin giữ lại bản quyền đối với bài viết của họ. Một bản sao các bài đã nộp được lưu giữ trong kho lưu trữ cơ sở dữ liệu của Turnitin để so sánh với các bài nộp trong tương lai — một biện pháp giúp bảo vệ và tăng cường bản quyền.

Một thẩm phán Tòa án cấp Quận của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng việc lưu trữ bài của học sinh để đánh giá tính duy nhất của các bài mới nộp là hợp lý theo Đạo luật bản quyền của Hoa Kỳ, mang lại “lợi ích đáng kể cho cộng đồng” và giúp bảo vệ các bài viết không bị người khác khai thác. Đọc phán quyết tóm tắt.

 

Phán quyết tóm tắt được một Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ nhất trí xác nhận. Đọc quyết định đã đăng tải.

 

Quay lại đầu trang


 

 

Tài liệu PDF về pháp lý của Úc

Tài liệu PDF về pháp lý của Canada

Tài liệu PDF về pháp lý của Mexico

Tài liệu PDF về pháp lý của Mexico (ES)

Turnitin bảo vệ quyền riêng tư của tôi như thế nào?

 

Turnitin cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và bảo mật thông tin của họ. Chúng tôi duy trì mức độ riêng tư và bảo mật cực cao thông qua việc sử dụng mã hóa SSL, máy chủ dự phòng, tường lửa tinh vi, nhiều trung tâm dữ liệu cũng như kiểm tra về tính bảo mật và quyền riêng tư. Với một hệ thống bảo mật chưa bao giờ bị xâm phạm và sự cam kết bảo mật dữ liệu của học sinh theo các tiêu chuẩn cao nhất, người hướng dẫn và học sinh có thể an tâm sử dụng Turnitin.

Ai sở hữu bài của học sinh sau khi bài được nộp cho Turnitin?

 

Học sinh giữ bản quyền đối với các bài được nộp cho dịch vụ Turnitin. Thỏa thuận người dùng của Turnitin cho phép Turnitin sử dụng các bài làm như một phần của hệ thống chống đạo văn theo các nguyên tắc sử dụng hợp lý. Việc Turnitin sử dụng bài của học sinh theo cách hợp lý đã được giải quyết tại Tòa án cấp Quận của Hoa Kỳ năm 2007 và được khẳng định khi có kháng cáo vào năm 2009.

 

Đọc phán quyết tóm tắt năm 2007.

Đọc quyết định đã đăng tải năm 2009.

Turnitin có lưu trữ bài viết của học sinh không?

 

Turnitin lưu trữ bài của học sinh theo mặc định và chỉ cho mục đích so sánh nội dung. Các tổ chức có thể chọn không lưu trữ bài của họ trong dịch vụ này.

 

Việc bảo vệ cho mục đích sử dụng hợp lý theo quy định trong Mục 107 của Đạo luật Bản quyền đã được công nhận là “quy tắc công bằng hợp lý”. Khi xem xét liệu việc sử dụng có hợp lý hay không, tòa án thường phân tích xem việc sử dụng đó có mang lại lợi ích cho toàn xã hội hay không (như là một phần trong quá trình xác định xem việc sử dụng đó có tác động tạo ra sự thay đổi hay không) và liệu người dùng có “trong sạch” hay không. Tòa án cấp Quận và Fourth Circuit đều cho rằng việc lưu trữ bài viết của học sinh trong bối cảnh giáo dục là một cách sử dụng hợp lý. Vì vậy, các tòa án này không thấy rằng Turnitin sử dụng các bài viết của học sinh theo bất kỳ cách nào phi đạo đức.

Turnitin tuân thủ các quy định về quyền riêng tư của các quốc gia khác nhau như thế nào?

 

Là một công ty của Hoa Kỳ có tiêu chuẩn cao về bảo mật và quyền riêng tư, Turnitin được thiết kế để tuân thủ nhiều yêu cầu về bảo vệ dữ liệu của các quốc gia khác, bao gồm cả sự đồng ý, quyền truy cập của học sinh cũng như các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để duy trì tính toàn vẹn và bí mật của dữ liệu cá nhân.

Tôi có bị ràng buộc với thỏa thuận về tỷ lệ nhấp chuột của Turnitin không? Nếu tôi là trẻ vị thành niên thì sẽ như thế nào?

 

Có. Tòa án cấp Quận của Hoa Kỳ cho Quận phía đông Virginia nhận thấy rằng thỏa thuận về tỷ lệ nhấp chuột trực tuyến trên trang web Turnitin là một thỏa thuận có thể thi hành, ngay cả đối với trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc sự đồng ý của người giám hộ mới có thể thiết lập một tài khoản với Turnitin. Chính vì vậy, thỏa thuận này có tính ràng buộc.

Giáo viên có thể bắt tôi phải nộp bài của mình cho Turnitin nếu tôi theo học trường tư không? Trường công thì thế nào?

 

Có, giáo viên có thể làm điều này trong cả hai trường hợp. Nếu bạn theo học trường tư, bạn đã đồng ý tuân theo các chính sách của trường.

 

Đối với trường công, Tòa án cấp Quận của Hoa Kỳ cho Quận phía đông Virginia đã công nhận việc từ chối khiếu nại của 4 học sinh cho rằng họ đã bị ép buộc phải nộp bài cho Turnitin nếu không sẽ bị đánh trượt, “Nhà trường có quyền quyết định cách theo dõi và xử lý tình trạng đạo văn trong trường của họ và có thể sử dụng các công ty như Turnitin để giúp họ làm điều đó.”

Turnitin có chia sẻ thông tin với các dịch vụ của bên thứ ba không?

 

Turnitin tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba như Dịch vụ Kiểm tra Giáo dục và Language Weaver, nơi có thể chia sẻ thông tin học sinh để cung cấp một phần dịch vụ trong số các dịch vụ này. Mặc dù Turnitin chuyển thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ, nhưng Turnitin không gửi tới các dịch vụ của bên thứ ba những thông tin nhận dạng cá nhân như tên, email hay trường học.

Turnitin có tuân thủ FERPA (Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục dành cho gia đình) không?

 

Có. Dịch vụ Turnitin tuân thủ và giúp các tổ chức tuân thủ FERPA, bao gồm:

 

Turnitin kỳ vọng và đề nghị các tổ chức tuân thủ các yêu cầu thông báo của FERPA liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ hồ sơ giáo dục theo thư mục và không theo thư mục để học sinh và phụ huynh biết rằng nhà trường có thể tham gia các dịch vụ như Turnitin.

Các tổ chức có thể thoải mái kiểm tra các dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả thông tin chỉ được dùng cho mục đích hỗ trợ người hướng dẫn.

Dữ liệu luôn được giữ an toàn và chỉ dùng cho mục đích hỗ trợ người hướng dẫn trong việc đánh giá bài tập.

Người dùng có thể nộp bài của họ bằng bút danh và ở định dạng có chứa ít siêu dữ liệu nhận dạng (nếu có). Điều này làm giảm bớt khả năng thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Turnitin có tuân thủ COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng) không?

 

Có. FTC đã tuyên bố cụ thể rằng các yêu cầu của COPPA không áp dụng cho các trang web ký hợp đồng với trường học để cung cấp các chương trình trực tuyến vì lợi ích của trường học và học sinh của họ và chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích này. (FTC COPPA FAQ #55.) Do đó, các dịch vụ này không cần phải có sự chấp thuận rõ ràng từ trước của cha mẹ trước khi thu thập hoặc duy trì dữ liệu cá nhân. Các dịch vụ của Turnitin, bao gồm xác minh độc sáng và phân loại trực tuyến, được cung cấp theo hợp đồng của Turnitin với các học khu và Turnitin không thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích khác. FTC đã cho biết rằng trong những trường hợp như vậy, các nhà khai thác như Turnitin có thể giả định rằng trường học đã ủy quyền thu thập thông tin cá nhân dựa trên việc trường đó đã có được sự đồng ý của cha mẹ. Các trường thường nhận được sự chấp thuận của phụ huynh qua Chính sách sử dụng được chấp nhận mà họ cung cấp cho học sinh và phụ huynh. Ngoài ra, COPPA cũng cho phép, nhưng không yêu cầu, trường học đại diện cho phụ huynh và đồng ý cho thu thập trực tuyến dữ liệu cá nhân của học sinh trong bối cảnh trường học. (FTC COPPA FAQ #54.)

Tôi có thể liên hệ với ai tại Turnitin nếu tôi có thắc mắc về quyền riêng tư?

 

Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể có. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ legal@turnitin.com

chools to offer online programs for the benefit of the schools and their students, and collect personal information only for these purposes. (FTC COPPA FAQ #55.) Thus, these services are not required to get prior verifiable parental consent before collecting or maintaining personal information. Turnitin’s services, which include originality checks and online grading, are offered pursuant to Turnitin’s contracts with school districts, and Turnitin does not collect personal information for other purposes. The FTC has said that in such circumstances, operators like Turnitin may presume that the school has authorized the collection of personal information based upon the school having obtained the parents’ consent. Schools often obtain parental consent via Acceptable Use Policies that they provide to students and parents. In addition, COPPA also allows, but does not require, schools to act as agents on behalf of parents and to provide consent for the online collection of a student’s personal information within the school context. (FTC COPPA FAQ #54.)

Tôi có thể liên hệ với ai tại Turnitin nếu tôi có thắc mắc về quyền riêng tư?

 

Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể có. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ legal@turnitin.com

 

Quay lại đầu trang

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)