Instellingen voor opdrachten

Instellingen voor opdrachten

Een nieuwe opdracht maken

Welkom bij handgeschreven opdrachten. 

 1. Kies de Handgeschreven werkopdracht op de pagina Opdrachten. De nieuwe opdrachtpagina wordt geopend.
 2. Voer een Opdrachttitel in.
 3. Kies voor de instelling Cijfer per vraag een beoordelingsmethode voor het bekijken en beoordelen van de antwoorden van studenten:
  • Combinatie: hiermee kun je kiezen welke beoordelingsmethode (antwoordgroepen of individuele antwoorden) je voor elke vraag wilt gebruiken. Dit is het beste voor opdrachten met verschillende vraagtypen waarbij je een flexibele beoordeling nodig hebt. Vraag nr. 1 is bijvoorbeeld een meerkeuzevraag en heeft antwoorden die gemakkelijk kunnen worden gegroepeerd voor beoordeling en het beste is voor beoordeling in antwoordgroepen. Terwijl vraag nr. 2 een open antwoordvraag is en antwoorden heeft die één voor één moeten worden beoordeeld en het beste is voor individuele beoordeling.
  • Antwoordgroepen beoordelen: hiermee kun je een groep vergelijkbare antwoorden van studenten in één keer beoordelen. Dit is het beste voor opdrachten met meerkeuzevragen of voor het invullen van de lege vraagtypen. Notitie: Vergelijkbare antwoorden van studenten worden automatisch gegroepeerd op basis van de AI van Paper to Digital of je kunt handmatig vergelijkbare antwoorden groeperen om een antwoordgroep te maken voor snellere beoordeling. Hiermee kun je meerdere antwoorden tegelijk beoordelen.
  • Individuele antwoorden beoordelen: hiermee kun je elk antwoord van de student een voor een beoordelen. Dit is het beste voor opdrachten met open vragen.
 4. Kies je Instelling voor zichtbaarheid van de beoordelingslijst voor welke beoordelingscriteria studenten kunnen zien wanneer ze hun beoordeelde inzending bekijken:
  • Alleen toegepaste scoringscriteria weergeven: hiermee kunnen studenten alleen de scoringscriteria bekijken die zijn toegepast op hun beoordeelde inzending voor elke vraag, ongeacht het scoringstype (positief/negatief) dat voor die vraag is ingesteld.
  • Alle scoringscriteria weergeven: hiermee kunnen studenten alle scoringscriteria bekijken die worden gebruikt voor het beoordelen, ongeacht het scoringstype (positief/negatief) en of er al dan niet een scoringsitem is toegepast op de beoordeelde inzending van de student.
  • Geen: hiermee kunnen studenten geen scorecriteria bekijken die voor de beoordeling worden gebruikt.
 5. Selecteer Opdracht maken. Als je deze opdracht vanuit je LMS maakt, selecteer je Doorgaan in het gemaakte opdrachtbevestigingsvenster.
Sjabloon

Het opdrachtsjabloon uploaden

Op de Sjabloonpagina upload je een lege kopie van de opdracht die je aan studenten uitdeelt. Raadpleeg ons artikel Tips voor opdrachtsjablonen en opmaak voor de beste manieren om een opdracht op te maken.

 1. Als je het opdrachtsjabloon wilt uploaden, selecteer je Pdf uploaden of sleep je het pdf-bestand naar de pagina.
 2. Gebruik de paginanavigator om een voorbeeld van de geüploade opdracht te bekijken en zorg ervoor dat elke pagina aanwezig is en dat het sjabloon correct is geüpload.
 3. Om  het sjabloon te verwijderen en niet langer te gebruiken voor de opdracht, selecteer je Sjabloon verwijderen.

Waarom kan ik mijn opdrachtsjabloon niet verwijderen? Een opdrachtsjabloon kan niet worden verwijderd als de inzendingen van studenten zijn geüpload. Als het opdrachtsjabloon bijvoorbeeld niet overeenkomt met de opdracht die studenten hebben ingediend, raden we aan een nieuwe opdracht te maken.

 1. Ga naar de stap Vragen.
Vragen

Vrageneditor

In de stap Vragen voeg je de naam en vragen van de opdracht digitaal toe als regio's. Een regio is waar je de gebieden van de opdracht voor Paper to Digital specificeert om naar te kijken en om studentenidentificatie, vragen en antwoorden van studenten te detecteren. Deze gespecificeerde gebieden stellen Paper to Digital in staat om te helpen bij het automatisch toewijzen van inzendingen aan studenten en om vragen en antwoorden voor beoordeling te detecteren. Wanneer je bijvoorbeeld vraag nr. 1 en elk antwoord van de student beoordeelt, zoomt de documentviewer automatisch in op de regio die je hebt opgegeven voor vraag nr. 1. Bekijk voor meer informatie ons artikel met tips voor het opmaken van regio's .

Regio's zijn vereist voor het beoordelen van elke vraag en de antwoorden van studenten.

 1. Na de stap Sjabloon wordt de geüploade opdracht aan de linkerkant weergegeven en de vrageneditor aan de rechterkant in de stap Vragen.
 2. Als je de naam van de student wilt toevoegen, selecteer je Naamregio toevoegen of teken je een regio rechtstreeks op de opdrachtpagina over het aangewezen gebied.
 3. (Optioneel) Om de student-ID toe te voegen, selecteer je ID-regio toevoegen of teken je een ID-regio rechtstreeks op de opdrachtpagina boven het aangewezen gebied.
  Notitie: Als je optioneel de studenten-ID wilt toevoegen, zorg er dan voor dat er een studenten-ID is gekoppeld aan elke student in het cursusrooster om deze regio effectief te gebruiken.

Tip: Voor de beste resultaten in de stappen Scans en Inzendingen moeten de namen en ID’s van studenten precies overeenkomen met de namen en ID's in je rooster en moeten ze met de hand worden geschreven (niet getypt).

 1. Als je de naam- of ID-regio wilt bewerken, selecteer je Naamregio bewerken of ID-regio bewerken of wijzig je de grootte van de regio rechtstreeks op de pagina.

Zorg ervoor dat de naam- en ID-regio's elkaar niet overlappen voor meer nauwkeurigheid bij het indienen en vergelijken van roosters. Net als bij het manipuleren van een vraagvak, kun je de naam- en ID-vakjes over het gewenste gebied van de pdf slepen en de grootte ervan wijzigen. Bekijk voor meer informatie ons artikel met tips voor het opmaken van regio's.

 

 1. Gebruik het zijpaneel of teken een vraaggebied rechtstreeks op de pagina om een vraag toe te voegen:
  1. Om een vraag toe te voegen vanuit het zijpaneel, selecteer je + vraag toevoegen.
  2.  

   Bij het beoordelen van elke vraag in de opdracht, zoomt de documentviewer automatisch in op het vraaggebied dat je in deze stap hebt aangewezen. Over het algemeen is het handig om de vraagregio te maken en voldoende ruimte op te nemen voor de student om zijn antwoord in te schrijven. We raden aan om deze iets groter te maken dan het daadwerkelijke gebied dat je verwacht dat de studenten zullen gebruiken.

  3. Voer bij Titel een vraagtitel in.
  4. Voer bij Punten het totale aantal punten in dat mogelijk is voor de vraag.

   Notitie: Terwijl je vragen en hun punten aan de editor toevoegt, worden de Totale punten voor de opdracht automatisch boven aan het zijpaneel berekend.

  5. Om antwoordgroepen voor een vraag te beoordelen, schakel je het selectievakje Antwoordgroepen beoordelen in en selecteer je vervolgens het Vraagtype.

   Notitie: De volgende vraagtypes ondersteunen momenteel antwoordgroepering voor handgeschreven opdrachten: Meerkeuzevragen, Wiskunde-invuloefening en Tekst-invuloefening. Bekijk voor meer informatie ons artikel met Vraagtypes .

  6. Als je antwoordgroepen voor een vraag niet wilt beoordelen, schakel je het selectievakje Antwoordgroepen beoordelen uit.
 2. Als je een deelvraag wilt maken, selecteer je het blauwgroene plustekenicoon (rechts van het rode verwijdericoon 'x') of sleep je een vraag naar een andere vraag. Je kunt een deelvraag ook naar buiten slepen met het sleepicoon om deze om te zetten in een vraag.
 3. Herhaal stap 5 en 6 om indien nodig vragen toe te voegen.
 4. Om de volgorde van de vragen in het zijpanee opnieuwl te wijzigen, sleep je een vraag of deelvraag naar de gewenste plaats met het sleepicoon.
 5. Als je een vraag of deelvraag wilt verwijderen, selecteer je verwijderen of het rode x-icoon.
 6. Als je de Vrageneditor op elk gewenst moment wilt samenvouwen of uitvouwen, selecteer je de pijl.
 7. Al het werk dat je doet, wordt automatisch opgeslagen. 
 8. Ga naar de stap Scans.

Vraagtypes

Meerkeuze

Het meerkeuzevraagtype is voor vragen waarbij studenten bubbels invullen of vierkanten controleren. Op dit moment ondersteunen we geen vragen van het type cirkel-de-juiste-keuze. Er moeten duidelijke markeringsgebieden zijn en deze moeten duidelijk worden geselecteerd door de student (geen halfgevulde bubbels). Studenten moeten een inktpen gebruiken om de markeringsgebieden te selecteren voor maximale helderheid.

Je geüploade opdrachtsjabloon moet volledig leeg zijn; upload geen antwoordsleutel als je sjabloon. Zorg er bij het tekenen van de vakken voor de vraagregio voor dat elk vak slechts de markeringsgebieden van één vraag dekt. De grootte van de vakken voor de vraagregio heeft geen invloed op de nauwkeurigheid van de AI.

Wiskunde-invuloefening en Tekst-invuloefening

De typen wiskunde- en tekstinvulvragen zijn bedoeld voor vragen die worden beantwoord met Engelstalige tekst en wiskundige notaties. De AI van Paper to Digital is in staat om het handschrift van studenten van Engelstalige tekst en van wiskundige notaties (inclusief breuken, vergelijkingen, integrale tekens, enz.) te lezen. De belangrijkste beperking is dat het antwoord van de student op slechts één regel staat, wat het gemakkelijkst kan worden afgedwongen door een duidelijk vak of onderstreepte zone in het opdrachtsjabloon te plaatsen.

Overige

Het andere vraagtype is voor vragen die je één voor één wilt beoordelen, handmatig wilt groeperen om te beoordelen, of die de technologie van Paper to Digital niet automatisch in antwoordgroepen kan groeperen. Bijvoorbeeld voor vragen of antwoorden die open antwoorden, diagrammen, chemische vergelijkingen en structuren en kaarten bevatten. Ook is het vraagtype het beste voor antwoorden van studenten die meer dan één regel voor het antwoord in beslag nemen, d.w.z. meerdere regels of een alineahoeveelheid tekst.

Scans

Scans uploaden

In de stap Scans upload je alle gescande papieren exemplaren van de inzendingen van studenten. Tijdens het uploaden maakt of splitst P2D alle gescande inzendingen op in afzonderlijke inzendingen op basis van de opdrachtsjabloon uit de stap Sjabloon.

 1. Scan en maak een pdf-bestand van alle papieren exemplaren van de inzendingen van studenten. Bekijk voor meer informatie over het optimaliseren van het scanproces onze scantips.

Tip: Wanneer je inzendingen van studenten scant, zorg er dan voor dat de eerste pagina van de inzending overeenkomt met de eerste pagina van het opdrachtsjabloonbestand, zodat meer inzendingen automatisch en met vertrouwen kunnen worden gesplitst. Notitie: Het pdf-bestand kan één inzending of meerdere inzendingen bevatten.

 1. Zodra je je pdf's klaar hebt om te uploaden, selecteer je Pdf uploaden.
 2. Selecteer je bestanden en ze zullen beginnen met uploaden.

Je kunt inzendingen ook rechtstreeks naar de pagina Scans beheren slepen.
Notitie: Hoewel je voor elke inzending van studenten een pdf kunt uploaden, wordt het aanbevolen om pdf's te uploaden die meerdere inzendingen van studenten bevatten voor een snellere verwerking.

 1. Als Paper to Digital de volledige pdf kon opsplitsen in enkele inzendingen, zie je een bericht waarin staat hoeveel inzendingen automatisch zijn gemaakt.
 2. Als je een pdf-bestand wilt verwijderen, selecteer je verwijderen of het prullenbakicoon.
 3. Als je meerdere pdf-bestanden wilt verwijderen, selecteer je het selectievakje naast het bestand en selecteer je vervolgens Pdf verwijderen.

  Wat gebeurt er nadat ik de inzendingen heb geüpload? Zodra inzendingen zijn geüpload en gemaakt op de pagina Scans, zal Paper to Digital automatisch proberen de naam van de student op de inzending te detecteren, met behulp van de naamregio en, indien opgegeven, de student-ID-regio die je hebt aangewezen in de stap Vragen en vervolgens elke inzending automatisch toewijzen aan de juiste student uit het cursusrooster. Als de technologie van Paper to Digital een inzending niet kan koppelen aan een student omdat deze het handschrift van de student niet kan lezen, kunnen docenten inzendingen altijd handmatig toewijzen.
 4. Ga naar de stap Inzendingen.
Inzendingen

Inzendingen beoordelen

In de stap Inzendingen beoordelen, bekijk je elke geüploade inzending om er zeker van te zijn dat de opdrachten correct zijn geüpload en nauwkeurig zijn toegewezen aan de juiste studenten (als Paper to Digital automatisch inzendingen kon toewijzen). Je kunt indien nodig handmatig inzendingen toewijzen, opnieuw ordenen, splitsen en pagina's opnieuw toewijzen voor elke geüploade inzending.

 1. Als er automatisch inzendingen zijn toegewezen, controleer dan elke inzending om er zeker van te zijn dat deze aan de juiste student is toegewezen.
 2. Als er niet-toegewezen inzendingen zijn, selecteer dan toewijzen. Vervolgens toewijzen en selecteer een student uit de roosterlijst die verschijnt, of typ de naam van de student.

  Als een student niet wordt vermeld, controleer dan je cursusrooster of de spelling van de naam van de student en probeer het opnieuw.

 3. Een pagina of een volledige inzending opnieuw toewijzen aan een andere student:
  1. Vouw de inzending uit.
  2. Selecteer Bewerken of het potloodicoon.
  3. Selecteer de pagina of pagina's van de inzending die je opnieuw wilt toewijzen..
  4. In het veld Student wijzigen, vul je een student in of selecteer je er een uit de roosterlijst.
  5. Selecteer Opnieuw toewijzen.
 4. Als je de pagina's van een inzending wilt bekijken, selecteer je het selectievakje van een of meerdere inzendingen en schakel je Scans weergeven in.

  Tip: Gebruik Scans weergeven om te controleren of alles correct is gesplitst.

 5. De volgorde van de pagina's van een inzending wijzigen:
  1. Vouw de inzending uit.
  2. Sleep de pagina naar de gewenste plaats met het sleepicoon.
 6. Als je de pagina's van een volledige inzending wilt draaien, schakel je het selectievakje naast een of meerdere inzendingen in en selecteer je vervolgens Draaien.
 7.  Als je een inzending van een student wilt verwijderen, schakel je het selectievakje naast een of meer meerdere inzendingen in en selecteer je vervolgens Verwijderen.
 8. Om een enkele inzending van een student te bekijken en te bewerken, vouw je de inzending uit en selecteer je vervolgens een van de pagina's. Het venster Inzending bewerken wordt geopend en je kunt een van de volgende dingen doen:
 9. Inzoomen: zoom in op elk deel van de inzendingspagina en maak het groter.
  1. Uitzoomen: zoom uit op elk deel van de inzendingspagina en maak het kleiner.
  2. Draaien: draai de inzendingspagina 90 graden.
  3. Gebruik de paginanavigatiepijlen om tussen alle pagina's van de inzending te schakelen.
  4. Opnieuw instellen: maak alle wijzigingen aan een pagina van een inzending ongedaan.
  5. Zorg ervoor dat je de wijzigingen opslaat.
  6. Selecteer de X of Annuleren om het venster te verlaten.
 10. Ga naar Beoordelen.

 

Overzicht van inzendingsinformatie

Op de pagina Inzendingen beoordelen vind je samenvattende informatie die je kunt gebruiken om geüploade inzendingen te beoordelen en/of toe te wijzen.

X van de X inzendingen zijn niet toegewezen aan een student

 • Het aantal geüploade inzendingen dat momenteel niet is toegewezen of gekoppeld aan een student (van het totale aantal geüploade inzendingen).
 • Een inzending is een individuele opdracht die is gescand en geüpload.

X van de X studenten hebben geen inzending

 • Het aantal studenten dat is toegewezen aan een geüploade inzending (van het totale aantal studenten in het cursusrooster).
 • Klik op de link om de roosterlijst te bekijken en te zien welke studenten al dan niet zijn toegewezen aan een geüploade inzending.
 • Een student mag om een paar redenen niet worden toegewezen aan een inzending: er is geen inzending geüpload voor de student, hun inzending is onjuist toegewezen of samengevoegd met de inzending van een andere student of ze moeten handmatig worden toegewezen aan een geüploade inzending.

 

Overzicht van inzendingsstatus

Op de pagina Inzendingen beoordelen, in de kolom Inzendingsstatus, zijn er verschillende statussen die de status van een inzending aangeven nadat deze is geüpload.

 • Niet toegewezen: de geüploade inzending kan niet automatisch worden toegewezen aan een student uit het cursusrooster. Dit kan zijn omdat het handschrift van de student niet leesbaar was of omdat er geen match is voor de naam van de student in het cursusrooster. We raden je aan deze inzending handmatig toe te wijzen aan de juiste student voordat je beoordeelt.
 • Extra pagina's: de geüploade inzending kan enkele extra pagina's bevatten omdat het totale aantal pagina's niet overeenkomt met het totale aantal pagina's van het opdrachtsjabloon. We raden je aan om deze inzending te bekijken en te bepalen of de extra pagina's moeten worden opgenomen, verwijderd of opnieuw toegewezen (ze behoren bijvoorbeeld tot de inzending van een andere student).
 • Ontbrekende pagina's: de geüploade inzending kan enkele pagina's missen omdat het totale aantal pagina's niet overeenkomt met het totale aantal pagina's van het opdrachtsjabloon. We raden je aan deze inzending te bekijken en te bepalen of er pagina's ontbreken. Dit kan erop wijzen dat de inzending van de student onvolledig is en opnieuw moet worden geüpload.
 • Handmatig toegewezen: de geüploade inzending is door een docent, nakijker of klassenassistent aan een student toegewezen.
 • Automatisch toegewezen: de geüploade inzending is automatisch toegewezen aan een student uit het cursusrooster door Paper to Digital. We raden je aan om deze inzending te bekijken voordat je verder gaat met de beoordeling.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Artikelen in deze sectie