Je inzending bekijken

Je moet inloggen op je studentenaccount om je inzending te bekijken. Als je je opdracht opent vanuit Turnitin Feedback Studio, ga je naar je opdrachten en selecteer je om de opdracht te openen. Je inzending wordt vervolgens gestart in de Paper to Digital-app. Als je je opdracht vanuit een LMS opent, ga je naar de LMS-cijferlijst of open je je opdracht vanuit je opdrachtenlijst. 

Totdat je docent klaar is met beoordelen, zie je een bericht dat je inzending nog niet is beoordeeld. Zodra je docent cijfers publiceert, verandert de status van Niet-beoordeeld in Beoordeeld en kun je de totale score en de scores voor elke vraag zien.

Je cijfers en feedback bekijken

Zodra je opdracht is beoordeeld, kun je je cijfers en feedback voor elke vraag bekijken. Als je wilt, kun je voor elke vraag je feedback filteren: 

  • Antwoorden met volledige punten weergeven: bekijk alle vragen waarbij volledige punten zijn toegepast op je antwoord.
  • Antwoorden met gedeeltelijke of geen punten weergeven: bekijk alle vragen waarop gedeeltelijke of geen punten op je antwoord zijn toegepast.
  • Antwoorden met feedback weergeven: bekijk alle vragen waarbij een opmerking is geplaatst bij je antwoord.

Bovendien kun je ervoor kiezen om je inzending te bekijken via de Volledige pagina bekijken of Alleen vragen bekijken.

Als je het cijfer voor een specifieke vraag en eventuele aanvullende feedback van de docent wilt bekijken, selecteer je de naam van de vraag. Je ziet de criteria die worden gebruikt voor het beoordelen van de vraag en de specifieke scores die op je inzending zijn toegepast, worden gemarkeerd. Als de docent een opmerking voor een vraag heeft achtergelaten, staat er een opmerkingsicoon naast de vraagnaam. Alle puntaanpassingen die specifiek zijn voor je inzending worden ook weergegeven. Het bekijken van de scoringscriteria is een geweldige manier om feedback over je werk te krijgen en helpt ervoor te zorgen dat het eerlijk wordt beoordeeld.

Notitie: In sommige gevallen kunnen docenten ervoor kiezen om sommige scoringscriteria te verbergen en is deze mogelijk niet zichtbaar. 

Je beoordeelde inzending downloaden

Selecteer Downloaden om een pdf te krijgen met je inzending en gedetailleerde markering.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1

Artikelen in deze sectie