Ödev Ayarları

Ödev Ayarları

Yeni ödev oluşturma

El yazısı kullanılan ödevlere hoş geldiniz. 

 1. Ödevler sayfasından El yazısı kullanılan ödevi seçin. Yeni ödev sayfası açılır.
 2. Bir Ödev Başlığı girin.
 3. Soruya Göre Not Verme ayarında öğrencilerin cevaplarını incelemek ve not vermek amacıyla bir not verme yöntemi seçin:
  • Kombinasyon: Her soru için hangi not verme yöntemini (cevap grupları veya bireysel cevaplar) kullanacağınızı seçmenize olanak sağlar. Bu ayar, esnek not vermenin gerekli olduğu çeşitli soru türlerine sahip ödevler için en uygun seçenektir. Örneğin, 1. soru çoktan seçmeli bir soruysa ve not vermek için kolayca gruplandırılabilen cevaplara sahipse en uygun seçenek cevap grubunu kullanmaktır. Diğer yandan 2. soru açık uçlu bir soruysa ve her biri ayrı ayrı gözden geçirilmesi gereken cevaplara sahipse en uygun seçenek bireysel not vermeyi kullanmaktır.
  • Cevap gruplarına not verme: Benzer öğrenci cevaplarından oluşan bir gruba aynı anda not vermenize olanak sağlar. Bu ayar, çoktan seçmeli veya boşluk doldurma soru türlerini içeren ödevler için en uygun seçenektir. Not: Benzer öğrenci cevapları Paper to Digital'ın yapay zekası tarafından otomatik olarak gruplandırılır. Ayrıca daha hızlı not vermek için benzer cevapları manuel olarak bir araya getirerek bir cevap grubu oluşturabilirsiniz. Böylece aynı anda birden fazla cevaba not verebilirsiniz.
  • Bireysel cevaplara not verme: Her öğrencinin cevabına tek tek not vermenize olanak sağlar. Bu ayar, açık uçlu soru türüne sahip ödevler için en uygun seçenektir.
 4. Not Verme Listesi Görünürlük Ayarı seçiminizi yaparak öğrencilerin not verilmiş gönderilerini incelediklerinde hangi puanlama kriterlerini görüntüleyebileceklerini belirleyin.
  • Yalnızca uygulanan puanlama kriterlerini göster: Öğrencilerin, o soru için belirlenen puanlama türüne (pozitif/negatif) bakılmaksızın yalnızca her soru için not verilmiş gönderiye uygulanan puanlama kriterlerini görüntülemesine olanak sağlar.
  • Tüm puanlama kriterlerini göster: Puanlama türüne (pozitif/negatif) veya not verilmiş öğrenci gönderisine herhangi bir puanlama öğesinin uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın öğrencilerin not verme için kullanılan tüm puanlama kriterlerini görüntülemesine olanak sağlar.
  • Kriter gösterme: Öğrencilerin not vermek için kullanılan herhangi bir puanlama kriterini görüntülemesine izin vermez.
 5. Ödev Oluştur seçimini yapın. Bu ödevi LMS'nizden oluşturuyorsanız oluşturulan ödevin onay kipi özelliğinden Devam seçimini yapın.
Şablon

Ödev şablonu yükleme

Şablon sayfasından öğrencilere dağıttığınız ödevin boş bir kopyasını yüklemeniz gerekir. Ödev biçimlendirmeyle ilgili en iyi uygulamalar için ödev şablonu ve biçimlendirme ipuçları makalemize bakın.

 1. Ödev şablonu yüklemek için PDF Yükle seçimini yapın veya sayfaya PDF dosyasını sürükleyin.
 2. Yüklenen ödevin ön izlemesini görmek için sayfa gezginini kullanarak tüm sayfaların ve şablonun doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
 3. Şablonu silmek ve artık ödev için kullanmak istemezseniz Şablonu Sil seçimini yapın.

Ödev şablonumu neden silemiyorum? Öğrenci gönderileri yüklendikten sonra ödev şablonu silinemez. Ödev şablonunun öğrencilerin gönderdiği ödevlerle eşleşmediği durumlarda yeni bir ödev oluşturmanızı öneririz.

 1. Sorular adımına gidin.
Sorular

Soru Düzenleyici

Sorular adımında ödevin adını ve sorularını bölümler halinde dijital olarak eklemeniz gerekir. Bölüm, Paper to Digital'ın hangi ödev alanlarına bakarak öğrenci kimliğini, soruları ve öğrenci cevaplarını tespit edeceğini belirleyeceğiniz yerdir. Belirlenen bu alanlar, Paper to Digital'ın gönderilerin öğrencilere otomatik olarak atanmasına yardımcı olmasına ve not verme için sorularla cevapları tespit etmesine olanak sağlar. Örneğin 1. soruda her öğrencinin cevabına not verirken belge görüntüleyici ekranınızı 1. soru için belirlediğiniz bölüme otomatik olarak yakınlaştıracaktır. Daha fazla bilgi için bölüm biçimlendirme ipuçları makalemize göz atın. Bölümler, her soruya ve öğrenci cevabına not vermek için gereklidir.

 1. Şablon adımından sonra Sorular adımına gelindiğinde yüklenen ödev solda, soru düzenleyici ise sağda görüntülenir.
 2. Öğrenci adını eklemek için Ad Bölümü Ekle seçimini yapın veya doğrudan ödev sayfasında belirlenen alanın üzerine bir bölüm çizin.
 3. (İsteğe bağlı) Öğrenci kimliği eklemek için Kimlik Bölümü Ekle seçimini yapın veya doğrudan ödev sayfasında belirlenen alanın üzerine bir kimlik bölümü çizin.

Not: İsteğe bağlı olarak öğrenci kimliği eklemek isterseniz bu bölümün etkin bir şekilde kullanılması amacıyla ders listesindeki her öğrenciyle ilişkilendirilmiş bir öğrenci kimliğinin bulunduğundan emin olun.

 1. İpucu: Taramalar ve Gönderiler adımlarında en iyi sonuçları elde etmek için öğrencilerin adları ve kimlikleri, listenizdeki adlar ve kimliklerle tam olarak eşleşmeli ve el yazısıyla yazılmış (klavyeyle değil) olmalıdır.

Ad veya kimlik bölümünü düzenlemek için Ad Bölümünü Düzenle veya Kimlik Bölümünü Düzenle seçimini yapın ya da doğrudan sayfa üzerinde bölümü yeniden boyutlandırın. Not: Daha iyi bir gönderi ve liste eşleştirmesi için ad ve kimlik bölümlerinin üst üste gelmediğinden emin olun. Tıpkı bir soru kutusunu değiştirir gibi ad ve kimlik kutularını PDF'in istediğiniz alanına sürükleyip yeniden boyutlandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bölüm biçimlendirme ipuçları makalemize göz atın.

 

 1. Soru eklemek için yan paneli kullanın veya doğrudan sayfa üzerinde bir soru bölümü çizin:
  1. Yan panelden soru eklemek için + soru ekle seçimini yapın.
  2. İpucu: Belge görüntüleyici, ödevdeki her soruya not verirken ekranınızı bu adımda belirlediğiniz soru bölümüne otomatik olarak yakınlaştıracaktır. Soru bölümü oluşturmanız ve öğrencinin cevabını yazması için yeterli alan bırakmanız önerilir.

   Bu alanı öğrencilerin kullanmasını beklediğiniz alandan biraz daha geniş tutmanızı öneririz.

  3. Başlık için bir soru başlığı girin.
  4. Puan için sorudan alınabilecek toplam puanı girin.

   Not: Soruları ve puanlarını düzenleyiciye ekledikçe ödevin Toplam Puanı yan panelin üst kısmında otomatik olarak hesaplanır.

  5. Bir sorunun cevap gruplarına not vermek için Cevap gruplarına not ver onay kutusunu işaretleyin ve ardından soru Türü seçin.

   Not: Şu anda El Yazısı kullanılan ödevler için cevap gruplandırması aşağıdaki soru türlerinde desteklenmektedir: Çoktan Seçmeli, Matematik Boşluk Doldurma ve Metin Boşluk Doldurma

  6. Bir soruda cevap gruplarına not vermek istemiyorsanız Cevap gruplarına not ver onay kutusunun işaretini kaldırın.
 2. Alt soru oluşturmak için turkuaz renkteki artı işareti simgesini (kırmızı "x" silme simgesinin sağında) seçin veya soruyu başka bir soruya sürükleyin. Ayrıca bir alt soruyu sürükle simgesiyle dışarı doğru sürükleyebilir ve soruya dönüştürebilirsiniz.
 3. Gerektiğinde soru eklemek için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.
 4. Yan paneldeki soruları yeniden sıralamak için sürükle simgesiyle bir soruyu veya alt soruyu istediğiniz yere sürükleyin.
 5. Bir soruyu veya alt soruyu silmek için sil seçimini yapın veya kırmızı x simgesini seçin.
 6. Soru Düzenleyiciyi istediğiniz zaman daraltmak veya genişletmek için oku seçin.
 7. Yaptığınız her çalışma otomatik olarak kaydedilir.
 8. Taramalar adımına gidin.

Soru Türleri

Çoktan Seçmeli

Çoktan seçmeli soru türü, öğrencilerin baloncukları doldurduğu veya kareleri işaretlediği sorular içindir. Şu anda doğru seçeneği daire içine alma sorularını desteklemiyoruz. Açık işaret alanları olmalı ve bunlar öğrenci tarafından net bir şekilde seçilmelidir (baloncukların yarısı dolu olmamalıdır). Netliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla öğrenciler işaret alanlarını mürekkepli kalem kullanarak seçmelidir.

Yüklediğiniz ödev şablonunuz tamamen boş olmalıdır, şablon olarak cevap anahtarını yüklemeyin. Soru kurulumu için soru bölümü kutularını çizerken her kutunun yalnızca bir sorunun işaret alanını kapsadığından emin olun. Soru bölümü kutularının boyutu yapay zekanın doğruluğunu etkilemeyecektir.

Matematik Boşluk Doldurma ve Metin Boşluk Doldurma

Matematik ve metin boşluk doldurma soru türleri, İngilizce dilinde metin veya matematik formülü içeren cevapları olacak sorular içindir. Paper to Digital'ın yapay zekası, öğrencilerin İngilizce dilindeki el yazısı kullanılan metinleri ve matematik formüllerini (kesirler, denklemler, integral işaretleri vb. dahil) içeren ödevlerini okuyabilir. Bu özellik öğrenci cevabı yalnızca bir satırda olacak şekilde kısıtlama koyar, bu da en kolay ödev şablonuna açık bir kutu veya altı çizili alan koyularak sağlanabilir.

Diğer

Diğer soru türü; cevaplara tek tek not vermek istediğiniz, manuel olarak gruplandırarak not vermek istediğiniz veya Paper to Digital teknolojisinin otomatik olarak cevap grupları halinde gruplandıramadığı soruları kapsar. Örneğin açık uçlu yanıtlar, şemalar, kimyasal denklemler, yapılar ve haritaları içeren sorular veya cevaplar içindir. Ayrıca soru türü, çok satırlı veya paragraf şeklindeki metinler gibi cevabı birden fazla satır kaplayacak öğrenci cevapları için en uygun seçenektir.

Taramalar

Taramalar Taramaları Yükleme

Öğrenci gönderilerinin tüm taranmış basılı kopyalarını Taramalar adımında yükleyebilirsiniz. Yükleme sırasında P2D, Şablon adımındaki ödev şablonunu temel alarak taranan tüm gönderileri tekli gönderilere böler veya tekli olarak oluşturur.

 1. Öğrenci gönderilerinin tüm basılı kopyalarını tarayın ve PDF dosyası oluşturun. Tarama işlemini iyileştirmeye ilişkin daha fazla bilgi için tarama ipuçlarımıza göz atın.

İpucu: Öğrenci gönderilerini tararken daha fazla gönderinin otomatik ve güvenli bir şekilde bölünebilmesi için gönderinin ilk sayfasının ödev şablon dosyasının ilk sayfasıyla eşleştiğinden emin olun. Not: PDF dosyası bir veya birden fazla gönderi içerebilir.

 1. PDF dosyalarınız yüklemeye hazır olduğunda PDF Yükle seçimini yapın.
 2. Dosyalarınızı seçtiğinizde yüklenmeye başlayacaktır.

Ayrıca gönderileri doğrudan Taramaları Yönet sayfasına sürükleyip bırakabilirsiniz. Not: Her öğrenci gönderisi için bir adet PDF yükleyebilirsiniz ancak daha hızlı işlem için birden fazla öğrenci gönderisini içeren PDF dosyası yüklemeniz önerilir.

 1. Paper to Digital, PDF dosyasının tamamını tekli gönderilere bölebilirse otomatik olarak kaç gönderinin oluşturulduğunu belirten bir mesaj görürsünüz.
 2. Bir PDF dosyasını silmek için sil seçimini yapın veya çöp kutusu simgesini seçin.
 3. Birden fazla PDF dosyasını silmek için dosyanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından PDF Dosyasını Sil seçimini yapın. Gönderileri yükledikten sonra ne olur? Paper to Digital; gönderiler yüklenip Taramalar sayfasında oluşturulduğunda Sorular adımında belirlediğiniz Ad bölümünü ve varsa Öğrenci kimliği bölümünü kullanarak gönderideki öğrenci adını otomatik olarak tespit etmeye çalışır, ardından her gönderiyi ders listesindeki doğru öğrenciye otomatik olarak atar. Paper to Digital teknolojisi gönderiyi öğrencinin el yazısını okuyamadığı için bir öğrenciyle eşleştiremezse öğretmenler her zaman manuel gönderi ataması yapabilir.
 4. Gönderiler adımına gidin.
Gönderiler

Gönderilerin İncelenmesi

Gönderileri İnceleme adımında, ödevlerin doğru şekilde yüklendiğinden ve doğru öğrencilere doğru şekilde atandığından (Paper to Digital gönderileri otomatik olarak atayabildiyse) emin olmak için yüklenen her gönderiyi inceleyebilirsiniz. Gerekirse yüklenen tüm gönderiler için gönderileri manuel olarak atayabilir, yeniden sıralayabilir, bölebilir ve sayfaları yeniden atayabilirsiniz.

 1. Otomatik olarak atanan gönderiler varsa doğru öğrenciye atandıklarından emin olmak için her birini inceleyin.
 2. Atanmamış gönderiler varsa ata seçimini yapın. Daha sonra gönderiyi atayın  ve beliren ders listesinden bir öğrenci seçin veya öğrencinin adını yazın.

  Öğrenci listede yoksa ders listenizi veya öğrenci adının yazılışını kontrol edip tekrar deneyin.

 3. Bir sayfayı veya gönderinin tamamını başka bir öğrenciye yeniden atama:
  1. Gönderiyi genişletin.
  2. Düzenle seçimini yapın veya kalem simgesini seçin.
  3. Yeniden atamak istediğiniz gönderi sayfasını veya sayfalarını seçin.
  4. Öğrenciyi Değiştir alanına bir öğrenci girin veya listeden bir öğrenci seçin.
  5. Yeniden Ata seçimini yapın.
 4. Bir gönderinin sayfalarını görüntülemek için bir veya birden fazla gönderinin onay kutusunu işaretleyin ve Taramaları göster seçimini yapın.

  Her sayfanın doğru şekilde bölündüğünü tekrar kontrol etmek için Taramaları göster seçeneğini kullanın.

 5. Bir gönderinin sayfalarını yeniden sıralama:
  1. Gönderiyi genişletin.
  2. Sürükle simgesini kullanarak sayfayı istediğiniz yere sürükleyin.
 6. Bir gönderinin tamamında sayfaları döndürmek için bir veya daha fazla gönderinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından Döndür seçimini yapın.
 7.  Bir öğrenci gönderisini silmek için bir veya daha fazla gönderinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından Sil seçimini yapın.
 8. Tek bir öğrenci gönderisini görüntülemek ve düzenlemek için gönderiyi genişletin ve ardından sayfalardan herhangi birini seçin. Gönderiyi Düzenle kip özelliği açılınca aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 9. Yakınlaştır: Gönderi sayfasının herhangi bir bölümünü yakınlaştırın ve daha büyük görünmesini sağlayın.
  1. Uzaklaştır: Gönderi sayfasının herhangi bir bölümünü uzaklaştırın ve daha küçük görünmesini sağlayın.
  2. Döndür: Gönderi sayfasını 90 derece açıyla döndürün.
  3. Gönderinin tüm sayfaları arasında geçiş yapmak için sayfa gezinme oklarını kullanın.
  4. Sıfırla: Gönderinin herhangi bir sayfasında yapılan değişiklikleri geri alın.
  5. Değişiklikleri Kaydet seçeneğini işaretlediğinizden emin olun.
  6. Kip özelliğinden çıkmak için X veya İptal seçimini yapın.
 10. Not Verme ayarına gidin.

 

Gönderi bilgilerini anlama 

Yüklenen gönderileri incelemenize ve/veya atamanıza yardımcı olacak bazı özet bilgiler Gönderileri İncele sayfasında yer alır.

X/X gönderi öğrenciye atanmadı

 • Şu anda bir öğrenciye atanmamış veya bir öğrenciyle eşleştirilmemiş olan yüklü gönderi sayısı (yüklü toplam gönderi sayısına göre).
 • Gönderi, başarıyla taranıp yüklenen bireysel bir ödevdir.

X/X öğrencinin gönderisi bulunmuyor

 • Yüklenmiş olan bir gönderiye atanan öğrenci sayısı (ders listesindeki toplam öğrenci sayısına göre).
 • Listeyi görüntülemek ve yüklenmiş bir gönderiye hangi öğrencilerin atanıp atanmadığını görmek için bağlantıya tıklayın.
 • Bir öğrenci birkaç nedenden dolayı bir gönderiye atanamayabilir: Öğrenci için bir gönderi yüklenmemiştir, gönderisi yanlış atanmıştır, başka bir öğrencinin gönderisiyle birleştirilmiştir veya öğrencinin yüklenen bir gönderiye manuel olarak atanması gerekiyordur.

 

Gönderinin durumunu anlama

Gönderileri İncele sayfasındaki Gönderi Durumu sütununda bir gönderinin başarıyla yüklendikten sonraki durumunu gösteren çeşitli durum ifadeleri vardır.

 • Atanamadı: Yüklenen gönderi ders listesindeki bir öğrenciye otomatik olarak atanamadı. Bunun nedeni öğrencinin el yazısının okunaklı olmaması veya ders listesinde öğrenci adıyla eşleşen bir ad olmaması olabilir. Not vermeden önce bu gönderiyi doğru öğrenciye manuel olarak atamanızı öneririz.
 • Ek Sayfalar: Toplam sayfa sayısı ödev şablonunun toplam sayfa sayısıyla eşleşmediğinden yüklenen gönderi bazı ek sayfalar içerebilir. Bu gönderiyi incelemenizi ve ek sayfaların dahil edilmesi, silinmesi veya yeniden atanması (örneğin başka bir öğrencinin gönderisine aitlerse) gerekip gerekmediğine karar vermenizi öneririz.
 • Eksik Sayfalar: Toplam sayfa sayısı ödev şablonunun toplam sayfa sayısıyla eşleşmediğinden yüklenen gönderide bazı sayfalar eksik olabilir. Bu gönderiyi incelemenizi ve sayfaların eksik olup olmadığını belirlemenizi öneririz. Bu durum, öğrenci gönderisinin eksik olduğunu ve yeniden yüklenmesi gerektiğini gösterebilir.
 • Manuel Olarak Atandı: Yüklenen gönderi; bir öğretmen, notu veren kişi veya öğretim asistanı tarafından öğrenciye atanmıştır.
 • Otomatik Olarak Atandı: Yüklenen gönderi, Paper to Digital tarafından ders listesindeki bir öğrenciye otomatik olarak atanmıştır. Not vermeye geçmeden önce bu gönderiyi incelemenizi öneririz.
Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü

Bu bölümdeki makaleler