Ana içeriğe geç

Yeni Benzerlik Raporu deneyimine genel bakış

Bu kılavuzda:

Vurgulanan eşleşmeler metin benzerliğinin örnekleridir; her zaman intihale işaret etmezler. Eşleşme, bir alıntı veya kaynakça listesinde yer alan bir materyal olabilir. Geçerli olup olmadığına ilişkin değerlendirmenize yardımcı olmak amacıyla her eşleşme için mümkün olduğunca fazla bilgi sağlamayı amaçlıyoruz.

Genel benzerlik

Genel benzerlik, gönderideki metnin ne kadarının veritabanımızdaki kaynaklarla eşleştiğini gösteren bir yüzdedir. Bu yüzdeyi, eşleşen kelime sayısını belgedeki toplam kelime sayısına bölerek hesaplıyoruz. Eşleşen metin gönderide vurgulanır. 

Gönderiler nelerle karşılaştırılıyor?

Bir ödeve yapılan (en az 20 kelime içeren) gönderiye ilişkin Benzerlik Raporu oluşturulur. Benzerlik Raporu, gönderi metninin, ödev için seçilen arama hedefleri veya veritabanlarıyla karşılaştırılmasının sonucudur.

Ayarlarınıza bağlı olarak bu veritabanları şunları içerebilir:

 • milyarlarca sayfa aktif (ve arşivlenmiş) internet bilgisi, daha önce gönderilmiş çalışmalar,
 • onbinlerce mecmua, dergi ve yayın.
 • Keşfedilen eşleşen veya oldukça benzer olan metinler Benzerlik Raporu'nda ayrıntılı olarak belirtilir.

Eşleşme Grupları

Eşleşme Grupları görünümü, genel benzerliği metin içi alıntı ve tırnak işareti kullanımına bağlı olarak dört kategoriye ayırır. Ortak özelliklere göre gruplandırılmış benzerlik örneklerini görüntülemek, sorunları (ve ayrıca sorun olmayan hususları ve öğretilebilir anları) daha hızlı tanımlamanıza yardımcı olabilir. 

Renkleri ve kriterleri vurgulayın

Her eşleşme (gönderide bir kaynakla eşleşen metin dizisi) ilgili eşleşme grubunun rengiyle vurgulanır. Her eşleşme grubunun rengi ve kriterleri şunlardır:

 • Kaynak Gösterilmemiş veya Alıntı Yapılmamış - Alıntı olarak yazılmayan veya orijinal kaynağı gösterilmeyen metin eşleşmelerinin sayısı.
 • Tırnak İşaretleri Eksik - Bu metin için kaynak gösterilmiştir ancak eşleşme o kadar birebirdir ki tırnak işareti de gerekebilir.
 • Kaynak Gösterilmemiş - Bu metin alıntı olarak yazılmıştır ancak orijinal kaynağı gösterilmemiştir.
 • Kaynak Gösterilmiş ve Alıntı Yapılmış - Bu metin bir alıntı içermekte olup kaynağı gösterilmiştir. Tercih ettiğiniz biçimlendirme için bunları incelemek isteyebilirsiniz.

Kaynak numarası

Belgedeki her vurguya, ilgili kaynak kartının üst satırında gösterilen bir kaynak numarası eklenmiştir. Belgede bir vurgu seçildiğinde, ilgili kaynak kartı sağ taraftaki panelde odağa getirilir.

Eşleşme grubunu seçme

Belirli bir grubun eşleşmelerini incelemek için dört eşleşme grubundan birini seçerek bu kritere sahip eşleşmeleri sağ taraftaki panelde odak noktasına getirin.

Eşleşmeleri Kaynak Kartlarıyla Görüntüleme

Kaynak kartları, vurgulanan eşleşme ve kaynak materyaliyle ilgili ayrıntıları içerir. Daha fazla seçenek için kaynak kartını genişletin.

Üst satır, en iyi eşleşen kaynak sıralama numarasını (bu sayı aynı zamanda belgede ilgili vurgulanan eşleşmenin yanında da görünür), veritabanı türünü ve eşleşme grubu kriterlerini gösterir.

İkinci satır, en iyi eşleşen kaynağın adını ve belgeyle eşleşen yüzdeyi içerir.

Üçüncü satır, o kaynak ve eşleşme grubuyla eşleşen metin bloklarının sayısının yanı sıra aynı kritere sahip tüm eşleşmelerin toplam kelime sayısını gösterir.

Kaynak kartını inceleme

Kaynağın tam URL'sini ve daha fazla eylemi görüntülemek için,

 • belgede vurgulanan bir eşleşmeyi
 • veya sağ paneldeki bir kaynak kartını seçerek kaynak kartını genişletin.

Tek kaynak kartında birden fazla eşleşmede gezinme

Bir eşleşme grubu içinde tek bir kaynakla birden fazla eşleşme olduğunda, kaynak kartının içindeki < ve > oklarını kullanarak belgedeki her bir eşleşmeye atlayabilirsiniz.

Kaynaklar

Kaynaklar, en yüksek toplam benzerlik yüzdesine göre azalan sırada düzenlenmiş bir kaynak listesi sunar. (Bu kaynaklar, Eşleşme Grupları sekmesindeki kaynak kartlarında ayrıntılı olarak belirtilenlerle aynıdır.)

Çakışan kaynaklar nelerdir?

Benzer metnin birden fazla kaynakta bulunması mümkündür. Metin birden fazla kaynağa benzer olduğunda, en çok eşleşen kelimeye sahip olan kaynak ilk önce görüntülenir.

Birebir aynı kelimelerle eşleşen birden fazla kaynak bulunduğunda rapor, kaynakları şu sırayla en iyi eşleşme veya en iyi kaynak olarak önceliklendirir:

 1. İnternet
 2. Yayınlar
 3. Gönderilen Çalışmalar (öğrenci ödevleri)

Aynı metinle eşleşen diğer kaynakları görüntüleme

 1. Aynı metinle eşleşen çakışan kaynaklar olduğunda, o eşleşmeye ait kaynak kartının alt kısmında Diğer kaynakları görüntüle seçeneği bulunur.
 2. Diğer kaynakları görüntüle seçildiğinde, listenin başında yer alan geçerli en iyi kaynakla birlikte, gönderideki aynı metinle eşleşen tüm çakışan kaynakların listesi genişletilir. Listeyi kapatmak için Diğer kaynakları gizle seçeneğini belirleyin.
 1. Bu listeden başka bir kaynak seçildiğinde, eşleşmenin bulunduğu kaynak metninden bir pasaj ve eşleşen kelime sayısı görüntülenir.
 1. Çakışan bir kaynak, gönderide daha fazla metinle eşleştirilirse söz konusu kaynakla olan eşleşmelerin geri kalanının önizlemesini görmek için pasajın üzerindeki okları kullanın.

Çakışan kaynakların listesini göster

 1. Aynı metinle eşleşen kaynaklar da dahil olmak üzere her eşleşme için ilgili kaynak kartlarını görüntülemek için Kaynaklar sekmesine gidin. 
 2. Kaynak listesinin üst kısmında yer alan Çakışan kaynakları göster seçeneğini belirleyin. Bir kaynak kartı seçildiğinde, gönderideki eşleşen metin vurgulanır.

Mevcut en iyi kaynağı dahil etmeme

 1. Kaynak kartının sağ üst köşesindeki Kaynağı Dahil Etme düğmesi seçildiğinde, o metinle en iyi eşleşen kaynak dahil edilmez. 

 1. Aynı metinle birden fazla kaynak eşleştiğinde, Diğer kaynakları görüntüle listesindeki bir sonraki kaynak az önce çıkarmış olduğunuz kaynağın yerini alır. 
 2. Önceki en iyi kaynak Dahil Edilmeyenler listesinde görünür.

Raporun İyileştirilmesi: Filtreler ve Dahil Edilmeyenler

Benzerlik Raporunu daha iyi hale getirmek ve ilgisiz eşleşmeleri gizlemek için Filtreler ve Dahil Edilmeyenler özelliğinden yararlanın.

Filtreler

Filtreleri uygulama

Filtreleri kullanarak, belirli eşleşmeleri ve kaynakları incelemenizle alakalarına göre görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde raporu özelleştirebilirsiniz. Örneğin, Kaynakçayı dahil etme filtresi işaretlendiğinde, genellikle gönderinin sonunda yer alan kaynakçada veya referanslar listesinde bulunan tüm eşleşmeler gizlenir. 

 1. Filtreleme seçeneklerini görüntülemek için genel benzerliğin yanında bulunan Filtreler düğmesini seçin.
  Screenshot 2024-03-15 at 10.05.11 AM.png
 2. Filtre ayarını değiştirmek için onay kutularını kullanın. Ödev ayarlarında aksi belirtilmediği sürece, varsayılan olarak tüm eşleşme kriterleri ve veritabanları dahil edilir.
  Screenshot 2024-03-15 at 9.27.52 AM.png
 3. Uygulanan filtrelerle genel benzerlik panelini görüntülemek için Benzerlik Raporuna Geri Dön'ü seçin.

Dahil Edilmeyenler

Belirli eşleşmeleri veya kaynakları dahil etmeyerek rapordan kaldırın.

Bir eşleşmeyi dahil etmeme

 1. Eşleşme Grupları listesindeyken gönderide vurgulanan bir eşleşmeyi veya listeden bir kaynak kartını seçin.
 2. Gönderide veya kaynak kartında yer alan seçili metnin yanında görünen Dahil Etme düğmesini seçin.

Bir kaynağı dahil etmeme

 1. Kaynaklar listesine gidin.
 2. Belgedeki bir vurguyu seçerek sağ taraftaki panelde o kaynağı odağa getirin veya sağ taraftaki panelde yer alan listeden bir kaynak kartını seçin.
  Exclude Source.png
 3. Söz konusu kaynakla yapılan tüm eşleşmeleri rapordan hariç tutmak için kaynak kartında Dahil Etme simgesini seçin.

Dahil edilmeyenleri görüntüleme ve değiştirme

Dahil edilmeyenler uygulandığında, dahil edilmeyenlerin sayısı doğrudan genel benzerliğin altında görünecektir.
Screenshot 2024-03-15 at 11.19.03 AM.png

 1. Bu bağlantı seçildiğinde, dahil edilmeyen öğelerin tam listesi görüntülenir.
  Exclusions_Include Source.png
 2. Bu listeden Dahil Et simgesini seçerek tek bir eşleşmeyi veya kaynağı geri yüklemeyi tercih edebilir veya o kategori için Tümünü Dahil Et düğmesini seçerek dahil edilmeyenler kategorisinin tamamını geri yükleyebilirsiniz.

Filtrelerin ve dahil edilmeyenlerin uygulanması, bir eşleşme için kaynakların çakışması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak genel benzerlik puanı yüzdesini değiştirebilir veya değiştirmeyebilir.

Bu makale yardımcı oldu mu?
6 kişi içerisinden 6 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü

Bu bölümdeki makaleler

Bir Zendesk Hizmetidir